Mumc+ foto online folders

Patiëntinformatie

Lactose ademtest

Inleiding

In overleg met uw behandelend arts heeft u afgesproken een lactose ademtest uit te laten voeren. In dit informatieblad leest u alles wat voor u van belang is in verband met dit onderzoek.

De test wordt gedaan om vast te stellen of lactose (= melksuiker) goed wordt verteerd en opgenomen via de darm.

Voorbereiding

De dag voor het onderzoek moet u een voorbereidingsdieet te volgen (zie: folder ‘Dieetvoorschriften voorafgaande aan functie-onderzoek MDL’).

Op de dag van het onderzoek moet u nuchter blijven. Echter als het onderzoek pas na 12.00 uur plaatsvindt, mag u ’s ochtends een licht ontbijt nuttigen. Details over dit ontbijt en het voorbereidingsdieet kunt u terugvinden in de folder ‘Dieetvoorschriften voorafgaande aan functie-onderzoek’.

Sommige medicijnen hebben invloed op het resultaat van de test. Gebruikt u antibiotica gebruikt, dan moet u dit aan uw behandelend arts te melden. Als u medicijnen gebruikt, die niet zonder risico gestopt kunnen worden, zoals bijvoorbeeld medicijnen voor het hart, tegen hoge bloeddruk of epilepsie, dan mag u deze vroeg in de ochtend met een klein beetje water innemen.

Heeft u een gebitsprothese? Dan is het van belangrijk om deze 24 uur voor het onderzoek uitsluitend met tandpasta te reinigen.

Het onderzoek

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich bij de Functiekamer MDL-ziekten op niveau 2 . Volg G2 – groen.

Om uw uitademingslucht op te vangen, blaast u in een speciaal hiervoor gemaakt opvangreservoir. Na het eerste ademmonster krijgt u een oplossing van 50 gram lactose in water te drinken. Vervolgens wordt gedurende maximaal drie uur regelmatig een ademmonster afgenomen.

De test meet de hoeveelheid waterstofgas (H) in de lucht die u uitademt. Het melksuiker( lactose) wordt in de darm afgebroken tot kleinere suikers door het eiwit lactase. Mensen die geen of onvoldoende lactase hebben, kunnen geen lactose afbreken. Lactose blijft dan in de darmen achter en wordt door de darmbacteriën omgezet in waterstofgas (H), dat vervolgens wordt uitgeademd. Waterstofgas is meetbaar met een zogenaamd H-ademanalyse-apparaat.

Het onderzoek duurt ongeveer drie uur. De uitslag krijgt u van uw behandelend arts volgens afspraak.

Mogelijke complicaties
Bij dit onderzoek doen zich gewoonlijk geen complicaties voor.

Contact

Als u na het lezen van dit informatieblad nog vragen heeft, kunt u deze stellen aan uw behandelend arts of bellen met de Functiekamer Maag-, Darm-, Leverziekten van het Maastricht UMC+ via tel. 043 – 387 53 61  (op werkdagen van 8.00 tot 16.30 uur) of stuur een e-mail naar functiekamer.mdl@mumc.nl.

Laatst bijgewerkt op 31 mei 2022