Backoffice

Folder

Wanneer bevallen als u (bijna) 41 weken zwanger bent?

Op gang brengen van de bevalling

Hoe gaat de bevalling?
 • U bevalt in het ziekenhuis.
 • Wij brengen de bevalling op gang. We brengen hiervoor een ballon naar binnen in de baarmoederhals. Als het nodig is gebruiken we medicatie.
 • Als u 3 cm ontsluiting heeft en als de baarmoederhals vlak is, breken we de vliezen en starten we de weeën op.
Wat zijn de risico's voor ons kind?
 • Bij ongeveer 4 van de 1.000 bevallingen treden ongewenste problemen op. Voorbeelden hiervan zijn een gebrek aan zuurstof of een extreem lage apgarscore (deze score meet de algemene gezondheid van het kindje).
 • Minder dan 1 van de 1.000 kindjes overlijdt in de buik.
 • Ongeveer 28 van de 1.000 kindjes worden na de bevalling in het ziekenhuis opgenomen.
 • Bent u zwanger van uw eerste kindje? Dan zijn de voordelen van het op gang brengen van de bevalling groter dan bij meerdere bevallingen.
 • Bij het eerste kindje moeten 79 bevallingen op gang worden gebracht, om 1 ongewenste uitkomst te voorkomen. Na het eerste kindje is dit bij 1 op de 175 bevallingen.
 • Er moeten 326 bevallingen op gang worden gebracht, om het overlijden van 1 kindje te voorkomen.
Wat zijn de risico's voor mijzelf?
 • Ongeveer 50 van de 100 vrouwen wenst pijnstilling tijdens de bevalling.
 • De bevalling leidt niet tot meer keizersneden, kunstverlossingen (bevallingen met een pomp of tang), moeilijke schouderbevallingen, bloedverlies of inscheuringen.
Wat zijn de voorwaarden?
 • Ongeveer 50 van de 100 vrouwen wenst pijnstilling tijdens de bevalling.
 • De bevalling leidt niet tot meer keizersneden, kunstverlossingen (bevallingen met een pomp of tang), moeilijke schouderbevallingen, bloedverlies of inscheuringen.

Wachten op spontane bevalling tot 42 weken

Hoe gaat de bevalling?
 • U bevalt thuis of in het ziekenhuis, met hulp van uw eigen verloskundige. Als het nodig is, nemen wij het over.
 • Als het om medische redenen noodzakelijk of veiliger voor u is, bevalt u in het ziekenhuis.
 • De bevalling begint spontaan. Deze begint met weeën of met het breken van de vliezen.
 • 3 van de 4 vrouwen bevalt tussen week 41 en 42.
Wat zijn de risico's voor ons kind?
 • Bij ongeveer 10 van de 1.000 bevallingen treden ongewenste problemen op.
 • Ongeveer 3 van de 1.000 kindjes overlijdt in de buik.
 • Ongeveer 41 van de 1.000 kindjes worden na de bevalling in het ziekenhuis opgenomen.
Wat zijn de risico's voor mijzelf?
 • Bij ongeveer 10 van de 1.000 bevallingen treden ongewenste problemen op.
 • Ongeveer 3 van de 1.000 kindjes overlijdt in de buik.
 • Ongeveer 41 van de 1.000 kindjes worden na de bevalling in het ziekenhuis opgenomen.
Wat zijn de voorwaarden?

We controleren de gezondheid van het kindje om de dag. Als deze niet goed genoeg is, adviseren wij om de bevalling op gang te brengen.

Contactgegevens

Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen? Dan kunt u terecht bij uw gynaecoloog, uw verloskundige of de verpleegkundigen van de verloskamers.

De polikliniek Gynaecologie is tijdens kantooruren van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur bereikbaar via:
telefoonnummer 043-387 48 00

De verloskamers zijn bereikbaar via:
telefoonnummer 043-387 62 40

Laatst bijgewerkt op 12 december 2022