mumc

Folder

Elektroconvulsietherapie (ECT)

De psychiater besprak met u dat u elektroconvulsietherapie krijgt. 

(De afkorting van elektroconvulsietherapie is ECT.)  

In deze folder informeren wij u over deze behandeling, de voorbereiding, de mogelijke complicaties en de periode na de behandeling. 

Ook uw arts zal u in een gesprek uitgebreid informatie geven over ECT. 

Doel van de behandeling

ECT is een behandeling voor patiënten die lijden aan een stemmingsstoornis, meestal een ernstige depressie. Of ECT is een behandeling voor patiënten met psychotische aandoeningen, waarbij de patiënt ook somber of depressief is. 

Bij een depressie is er een verkeerd evenwicht van neurotransmitters. Dat zijn chemische stoffen in de hersenen die signalen van de ene zenuwcel naar de andere zenuwcel brengen. ECT kan het verkeerde evenwicht van de neurotransmitters herstellen.

Bij ECT krijgt u een korte stroomstoot, waardoor u een korte aanval van epilepsie krijgt. De zenuwcellen ontladen door de stroom en dat geeft de aanval van epilepsie. De hoeveelheid stroom die u krijgt is ongeveer even groot als de stroom die een fietslampje verlicht.

Uw arts kan samen met u voor deze behandeling kiezen als andere behandelingen met medicijnen niet genoeg helpen.  Afhankelijk van het soort depressie knapt 65-85% van de mensen op door ECT behandeling.

Voorbereidingen

Voordat de ECT behandeling begint

U heeft eerst een afspraak met een verpleegkundige en psychiater die de ECT behandeling gaan geven. Zij onderzoeken u lichamelijk en psychiatrisch. U krijgt een bloedonderzoek en een hartfilmpje. De psychiater bekijkt ook of u uw medicatie wel of niet mag innemen voorafgaand aan de behandeling. Omdat u bij ECT narcose krijgt, heeft u ook een afspraak met de anesthesioloog. 

Ook vragen we u om een toestemmingsformulier te ondertekenen. Doordat u ondertekent, zegt u dat u alle voordelen en nadelen van ECT kent en dat u akkoord gaat met de behandeling.

De voorbereidingen kunnen gebeuren tijdens een opname of tijdens afspraken op de polikliniek.

Op de dag van de ECT behandeling

De behandeling gebeurt onder totale narcose. Op de dag van behandeling mag u daarom vanaf middernacht niets meer eten of drinken. Ook mag u niet roken. 

De verpleegkundige doet een paar controles, zoals het meten van uw bloeddruk en temperatuur en soms een bloedonderzoek. U krijgt medicatie die u rustig maakt en die de behandeling ondersteunt. U krijgt een speciaal jasje aan. En sieraden en prothesen moet u uitdoen.

De verpleegkundige brengt u daarna naar de behandelkamer. U wacht samen met de verpleegkundige totdat u naar binnen kunt.

Verloop van de behandeling

De ECT behandeling is meestal 2 keer per week, op maandag en op donderdag.

Een psychiater, een anesthesioloog en een verpleegkundige doen samen de behandeling. Meestal is ook een psychiater in opleiding en een co-assistent aanwezig. Zij doen soms een deel van de behandeling. De psychiater blijft aanwezig en zorgt dat zij de behandeling correct doen.

De anesthesioloog doet een infuus in een bloedvat van uw arm. U krijgt hartbewaking. U krijgt elektroden op uw borst en hoofd. Door deze elektroden zien we de activiteit van uw hart en de activiteit van uw hersenen.  De psychiater test het apparaat door de behandelelektroden met gel op uw hoofd te zetten. U krijgt een paar laatste controlevragen. Hierna krijgt u een kapje met zuurstof en een slaapmiddel, waarna u direct in slaap valt. Ook krijgt u een middel dat uw spieren slap maakt. Als u in slaap bent en uw spieren slap zijn, doet de verpleegkundige een gebitje in uw mond.

Via 2 behandelelektroden op uw hoofd krijgt u een korte stroomstoot. Dit gebeurt goed gecontroleerd. Door de stroom krijgt u een epileptische aanval met spiertrekkingen in het lichaam. U merkt daar helemaal niets van. Een paar minuten na de stroomstoot wordt u weer wakker. De totale narcose is dus maar kort nodig.

De hele behandeling op de behandelkamer duurt ongeveer 15 minuten. Sommige patiënten zijn direct na de behandeling een beetje in de war. Dat is heel normaal. U gaat daarom na de behandeling naar een kamer waar we u goed controleren en waar u goed wakker kunt worden. Als u goed wakker bent, brengt de verpleegkundige u weer naar uw eigen kamer op de afdeling. Hier kunt u nog verder rusten. De meeste patiënten willen snel opstaan om iets te eten of te drinken. Sommige patiënten hebben die dag nog een beetje hoofdpijn, spierpijn of zijn misselijk. Deze klachten gaan altijd weg.  

U overlegt met de psychiater hoeveel ECT behandelingen u in totaal krijgt. Iedere week bekijken we het effect van de behandeling. Als er na 10 behandelingen geen effect is, stoppen we de behandeling. Als er wel effect is, is het aantal behandelingen afhankelijk van de bijwerkingen en van de grootte van het effect. Meestal zijn er minimaal 6 behandelingen nodig.

Mogelijke complicaties en bijwerkingen

ECT is een veilige behandeling en heeft weinig bijwerkingen. Bijwerkingen van de behandeling kunnen zijn: in de war zijn of problemen met het geheugen en de concentratie. Bijwerkingen van de narcose kunnen zijn: misselijk zijn, keelpijn en spierpijn. De bijwerkingen verdwijnen snel. De risico’s van ECT houden we zo klein mogelijk door vooraf goed onderzoek te doen. En we gebruiken een apparaat waarmee we heel precies een kleine stroomstoot kunnen geven. We bewaken u goed tijdens de ECT, waardoor we zo nodig snel kunnen ingrijpen.

In discussies kregen de mogelijke geheugenproblemen veel aandacht. Uit wetenschappelijk onderzoek en uit onze ervaring blijkt dat de geheugenproblemen weer verdwijnen na een paar weken. Als mensen problemen met het geheugen krijgen dan zijn het problemen met het onthouden van de gebeurtenissen in de periode van de behandeling. Herinneringen uit de periode voor de behandeling gaan niet weg en blijven hetzelfde.

Afbouwen van de behandeling

Veel patiënten hebben snel effect van ECT. Na een paar behandelingen is er vaak al een duidelijke verbetering.  Om terugval te voorkomen, combineren we een ECT behandeling altijd met andere behandelingen, zoals medicijnen tegen depressie. Een goede dagstructuur en dagbesteding zijn ook belangrijk. Als blijkt dat het effect van ECT toch snel weg is, kan de psychiater kiezen om de ECT behandeling af te bouwen. Eerst naar 2 keer per week, dan naar 1 keer per week, en daarna nog minder vaak. Dit bespreken we altijd met u en met uw behandelaar. Voor het afbouwen van ECT is een opname in het ziekenhuis meestal niet meer nodig.  

Wachtlijst

Tijdens de voorbereidingen hoort u van ons in het gesprek hoe lang de wachtlijst is voor de ECT behandeling. 

Contact

Heeft u nog vragen over ECT of andere vragen? Vraag het dan aan de psychiater of de verpleegkundige die de ECT doen. Zij beantwoorden uw vragen graag.

Telefoon: 043-3874120 (tijdens kantoortijden)

Mail: secretariaat.veb1@mumc.nl

Laatst bijgewerkt op 31 januari 2024. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1766