Mumc+ foto online folders

Patiëntinformatie

Lactulose ademtest

Inleiding

In overleg met uw behandelend arts heeft u afgesproken een lactulose ademtest uit te laten voeren. In dit informatieblad leest u alles wat voor u van belang is in verband met dit onderzoek.

De test wordt gedaan om de passagetijd door maag en dunne darm te meten. Deze kan bij bepaalde aandoeningen versneld of juist vertraagd zijn.

Voorbereiding

De dag voorafgaand aan het onderzoek moet u een voorbereidingsdieet te volgen (zie: folder ‘Dieetvoorschriften voorafgaande aan functie-onderzoek MDL’).

Op de dag van het onderzoek moet u nuchter blijven. Maar is het onderzoek pas na 12.00 uur, mag u ’s ochtends een licht ontbijt nuttigen. Details over dit ontbijt en het voorbereidingsdieet kunt u terugvinden in de folder ‘Dieetvoorschriften voorafgaande aan functie-onderzoek’.

Sommige medicijnen hebben invloed op het resultaat van de test. Gebruikt u antibiotica dan moet  u dit aan uw behandelend arts melden. Als u medicijnen gebruikt, die niet zonder risico gestopt kunnen worden, zoals bijvoorbeeld medicijnen voor het hart, tegen hoge bloeddruk of epilepsie, dan mag u deze vroeg in de ochtend met een klein beetje water innemen. Heeft u een gebitsprothese? Dan is het van belang om deze 24 uur voor het onderzoek uitsluitend met tandpasta te reinigen.

Het onderzoek

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich bij de Functiekamer MDL-ziekten op niveau 2. Volg G2 – groen.

Om uw uitademingslucht op te vangen, blaast u in een speciaal hiervoor gemaakt opvangreservoir. Na het eerste ademmonster krijgt u een oplossing van lactulose (24 gram) in water te drinken.

De test meet de hoeveelheid waterstofgas (H) in de lucht die u uitademt. Waterstofgas (H) wordt door darmbacteriën gemaakt tijdens de afbraak van koolhydraten (suikers). Dit waterstofgas wordt opgenomen door het bloed, passeert de longen en wordt uitgeademd. Waterstofgas is meetbaar met een zogenaamd H-ademanalyse apparaat. Lactulose wordt pas in de dikke darm door bacteriën verteerd, waarbij waterstofgas vrijkomt.

Het onderzoek duurt ongeveer drie uur. De uitslag krijgt u van uw behandelend arts volgens afspraak.

Mogelijke complicaties
Bij dit onderzoek doen zich gewoonlijk geen complicaties voor.

Contact

Als u na het lezen van dit informatieblad nog vragen heeft, kunt u deze stellen aan uw behandelend arts of bellen met de Functiekamer Maag-, Darm-, Leverziekten van het Maastricht UMC+ via tel. 043 – 387 53 61  (op werkdagen van 8.00 tot 16.30 uur) of stuur een e-mail naar functiekamer.mdl@mumc.nl

Laatst bijgewerkt op 25 oktober 2021