MUMC+

Folder

Infectie/sepsis

Sepsis betekent bloedvergiftiging. Dit is een infectie die in de bloedbaan van het lichaam zit. Het hangt af van de soort bacterie en de gezondheidstoestand van het kind hoe ziek het kind wordt en hoe snel het weer opknapt.

Symptomen

Een pasgeboren kind met een bloedvergiftiging kan verschillende problemen laten zien:

 • Lusteloos
 • Drinkt slecht of wil niet drinken
 • Hoge, lage of wisselende lichaamstemperatuur
 • Stokkende pauzerende ademhaling (apneu)
 • Kreunen
 • Bleek van kleur
 • Slechte doorbloeding van de huid
 • Ledematen die koud aanvoelen
 • Gezwollen buik

Oorzaak

Bij een pasgeboren kind, en vooral bij te vroeg geboren (premature) kinderen, is het afweersysteem nog niet rijp. Daardoor hebben zij een groter risico op een infectie of bloedvergiftiging dan oudere kinderen en volwassenen. Te vroeg geboren kinderen missen ook veel afweerstoffen tegen bacteriën. Dat komt omdat deze stoffen meestal pas laat in de zwangerschap door de moeder aan het kind worden doorgegeven. Een andere belangrijke risicofactor voor bloedvergiftiging zijn infecties via materialen die we voor de behandeling van uw kind moeten gebruiken zoals infusen en beademingsapparaten. Hierdoor hebben bacteriën makkelijker toegang tot de bloedbaan.

Diagnose

We kunnen de sepsis bevestigen met een bloedonderzoek. We nemen een kleine hoeveelheid bloed af en zetten deze op kweek (een bloedkweek). Na een aantal dagen zien we of er een sepsis is en zo ja dan kunnen we bepalen welke bacterie de sepsis veroorzaakt heeft. Daarnaast kan er gekeken worden naar de infectiewaarden in het bloed. Deze uitslag is binnen enkele uren bekend.

Om vast te stellen of er sprake is van een infectie van het hersenvlies (hersenvliesontsteking) kan de arts via een ruggenprik (lumbaalpunctie) een beetje ruggenmergvocht afnemen. Dat vocht wordt dan ook op kweek gezet en onderzocht op de aanwezigheid van bacteriën. 

Naast bloed en ruggenmergvocht wordt er eventueel aanvullend onderzoek gedaan om de bron van de infectie te achterhalen. Bijvoorbeeld een urineonderzoek of speekselkweek op bacteriën of een röntgenonderzoek.

Behandeling

Na bloedafname wordt er gestart met antibiotica via een infuus. We geven een antibioticum dat tegen heel veel bacteriën werkt. Als we precies weten door welke bacterie de infectie veroorzaakt wordt, kunnen we een antibioticum geven specifiek gericht op die bacterie.

Naast de behandeling met antibiotica zijn soms nog andere ondersteunende behandelingen nodig, bijvoorbeeld:

 • Kunstmatige beademing of extra ademhalingsondersteuning
 • Toediening van vocht en voeding via een infuus 
 • Behandeling ter ondersteuning van de bloeddruk.

Verwachting

Een infectie of sepsis kan zeer wisselend verlopen. Het merendeel van de kinderen herstelt binnen enkele dagen na de start van de behandeling met antibiotica. Bij kwetsbare kinderen of bij een agressief type bacterie kan sepsis leiden tot zeer ernstige ziekteverschijnselen en zelfs tot overlijden.

Als het kind voorspoedig herstelt van de sepsis, is dit in de meeste gevallen zonder belangrijke (bijkomende) gevolgen voor de ontwikkeling. Dit is echter wel afhankelijk van hoe ziek uw kind is en of er sprake is geweest van een hersenvliesontsteking. 

In geval van hersenvliesontsteking is het risico op restverschijnselen en gevolgen voor de toekomst groter.

Heeft u vragen?

Als u vragen heeft, bespreek deze dan met de behandelend arts en de verpleegkundige.

Laatst bijgewerkt op 21 juni 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1782