NICU

Folder

Casemanagers Vroeggeboorte

Samen op weg van Huis naar Thuis

De casemanagers

Wij zijn Chantal en Maud, van origine neonatologie-verpleegkundigen. Van een zorgende functie zijn we overgegaan naar een ondersteunende en coachende functie.
Wij geven informatie, advies, begeleiding en voorlichting aan u en uw gezin. Soms al weken voor de geboorte.
Het contact start vanaf het moment dat u als aanstaande moeder wordt opgenomen op de verloskamers of kraamafdeling met een dreigende vroeggeboorte. En het loopt door wanneer uw kind geboren wordt en wordt opgenomen op de NICU. 
De Casemanager bekijkt samen met u welke problemen er zijn en welke zorg of ondersteuning nodig is.

Casemanagers

Multidisciplinair team

Wij maken deel uit van een groot Multidisciplinair team. 
Het multidisciplinair team bestaat uit:

 • Artsen
 • Verpleegkundigen
 • Medisch maatschappelijk werk
 • Psychologie
 • Logopedie
 • Fysiotherapie
 • Geestelijke verzorging
 • Neurologie
 • Neurochirurgie
 • Kinderchirurgie
 • Laboranten
 • Kindercardiologie

Contactgegevens

Casemanager Vroeggeboorte:
Telefoonnummer: +31 (0)43 387 6543 - vraag om door te verbinden met seinnummer: 61740
E-mailadres:casemanager.nicu@mumc.nl
Aanwezig: Maandag, dinsdag, woensdag donderdag
 en vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur

Laatst bijgewerkt op 21 juni 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1787