MUMC+ vijver 5 jan 2022

Folder

Hartoperatie: ontslag informatie na een chirurgische ablatie voor boezemfibrilleren

U kreeg een operatie, een chirurgische ablatie voor boezemfrilleren aan uw hart in het Hart+Vaat Centrum/ MUMC+.   ()In deze folder staat ontslag informatie, wanneer u op controle komt en welke behandeling/ingreep u nog krijgt.  

Controle afspraak

Ongeveer 3 maanden na uw operatie krijgt u een afspraak op de polikliniek Hart+Vaat Centrum op de Zorgstraat ritme.  U krijgt dan uitleg over de verdere behandeling.  
Voordat u op deze afspraak komt krijgt u een brief over FibriCheck. FibriCheck is een app op uw telefoon. Deze app controleert uw hartritme. Het is de bedoeling dat u de FibriCheck 1 week gebruikt voordat u op de Zorgstraat Ritme komt. In de brief staat hoe u FibriCheck kunt gebruiken. 
Op de Zorgstraat Ritme krijgt u uitleg over het elektrofysiologisch onderzoek (EFO). Deze ingreep is noodzakelijk na een chirurgische ablatie. Tijdens het EFO krijgt u ook een echo via de slokdarm. Uitleg over deze echo krijgt u tijdens uw afspraak op de zorgstraat ritme.  De cardioloog kan bij het EFO,  indien nodig, op extra plekken in het hart een ablatie doen.  Hiermee is de kans groter dat het boezemfibrilleren helemaal wegblijft voor een lange tijd.  Op de Zorgstraat Ritme krijgt u ook een afspraak met de anesthesist. Hij/zij geeft u uitleg over de verdoving die nodig is voor het EFO.  Het EFO krijgt u ongeveer 6 maanden na de chirurgische ablatie. Zo krijgt u alle tijd om volledig te herstellen van uw hartoperatie. 

Heeft u vragen?
Schrijf de vragen op. U kunt ze dan bespreken met de cardioloog tijdens uw afspraak op de Zorgstraat Ritme. Dit kunnen vragen zijn over bijvoorbeeld FibriCheck,  medicatie, risico’s en of complicaties en het EFO.  

Opname

U krijgt een brief over uw opname voor het ondergaan van een EFO. Hierin staat wanneer u wordt opgenomen. Dit kan zijn 1 dag voor de ingreep of op de dag zelf. Meestal duurt de opname 2 dagen/nachten.  

Het elektrofysiologisch onderzoek (EFO)

Voor de ingreep krijgt u een operatiejasje aan en u doet uw sieraden af. Het is fris op de behandelkamer. U krijgt een infuusnaaldje in uw hand en wordt naar de hartkatheterisatie kamer gebracht.  Op de behandelkamer verdooft de cardioloog uw (rechter)lies. Daarna brengt hij/zij dunne buisjes via de lies in uw bloedvat. Via dit bloedvat gaan de buisjes (katheters) naar uw hart. 

Met deze katheters worden de littekens van de chirurgische ablatie in het hart gecontroleerd. Indien nodig voert de cardioloog direct een extra ablatie uit. Hiermee is de kans groter dat het boezemfibrilleren helemaal wegblijft voor een langere tijd. De buisjes worden uit de lies verwijderd als het onderzoek klaar is. Daarna wordt het wondje gehecht en krijgt u een drukverband. U moet daarna 5 uur zo plat mogelijk blijven liggen in bed op uw rug. Tijdens het EFO krijgt u een echo via de slokdarm. Uitleg over deze echo krijgt u tijdens uw afspraak op de zorgstraat ritme. Het EFO gebeurt altijd met een roesje of met een narcose. Een roesje heet ook sedatie. Bij sedatie bent u niet helemaal in slaap, bij een narcose wel. 

Voorbereidingen thuis

 • Medicijnen/bloedverdunners: Volg goed de afspraken over bloedverdunners of andere medicijnen. Neem al uw medicijnen mee naar het ziekenhuis. 
 • Allergie: Bent u gevoelig voor contrast, jodium, antibiotica, medicijnen, pleisters of andere dingen? Meld dit bij het gesprek op de Zorgstraat Ritme en bij opname.  Wij kunnen dan op tijd maatregelen nemen.
 • Eten en drinken: U moet nuchter zijn tijdens het EFO.  ()Dit betekent dat u vanaf 00.00 uur in de nacht niet meer eet of drinkt.  Wel mag u in de ochtend van het onderzoek uw medicatie innemen met een slokje water.

Risico’s en complicaties

Het EFO gaat meestal zonder problemen. Soms kunnen de volgende complicaties optreden, maar deze gebeuren gelukkig niet vaak: 

 • Bloeding in de lies
 • Het ontstaan van een stolsel 
 • Verlamming van het middenrif 
 • Vernauwing van de longader
 • Beschadiging van de slokdarm 

Naar huis

Het vervoer naar huis na het EFO/de opname moet u zelf regelen. Na uw opname mag u een paar dagen geen auto rijden en niet fietsen.  Bespreek bij ontslag met uw arts wanneer u weer mag werken of sporten.

Contact

 • Voor acute vragen en/of klachten:
  Eerste Hart Hulp
  Telefoon: 043-3877892 
  (24 uur bereikbaar) 
   
 • Voor vragen over de planning van het EFO:
  Planbureau Hartkatheterisatie
  Telefoon: 043-387 52 64
  (op werkdagen tussen 09.00 uur en 12.00 uur)
   
Laatst bijgewerkt op 25 maart 2024. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1817