MUMC+ vijver 5 jan 2022

Folder

Punctie of biopsie

Het afnemen van cellen of weefsel op de afdeling beeldvorming

balie radiologie
balie radiologie

U krijgt een punctie of biopsie op de afdeling Beeldvorming in uw buik, longen of hals. We nemen dan bijvoorbeeld cellen uit een zwelling in de hals of een stukje weefsel uit uw buik van de lever of een nier.
In deze folder staat informatie die voor u belangrijk is bij de voorbereiding van het onderzoek en het onderzoek zelf.
In uw afsprakenbrief staat waar u zich moet melden.

Kunt u niet naar uw afspraak komen? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan de afdeling Beeldvorming. Dan maken wij een andere afspraak met u.

Wat is een punctie of biopsie?

Een punctie is een prik met een naald. Wij spreken van een punctie als we met een dunne naald en spuit een beetje vocht met cellen opzuigen.
Als we met een dikkere naald een stukje weefsel afnemen, noemen we dat een biopsie.

De cellen of het weefsel die bij u zijn afgenomen, worden voor onbepaalde tijd bewaard en opgeslagen in het MUMC+. Het stukje weefsel of de cellen zijn en blijven uw eigendom. In het MUMC+ zijn afspraken hierover die uw privacy beschermen.

Wat u altijd moet melden vóór het onderzoek

  • Als u een antistollingsmiddel (bloedverdunner) gebruikt zoals: Sintrom, Marcoumar, Ascal of Aspirine.
  • Als u een ziekte heeft waarbij de stolling van uw bloed niet goed is.
  • Als u last heeft van allergieën.

Voorbereiding punctie

Komt u voor een punctie? Dan hoeft u niet nuchter te zijn.
Een punctie is meestal een prik in een oppervlakkige zwelling, zoals in de hals of in de schildklier.

U kunt na het onderzoek meteen naar huis.

Voorbereiding biopsie

Komt u voor een oppervlakkige biopsie van de borst of van het bot? Dan hoeft u niet nuchter te zijn en mag u na het onderzoek naar huis.

Voor een diepe biopsie in de buik of in de longen moet u wel nuchter zijn. Dat betekent dat:

  • U 6 uur voor het onderzoek niet meer mag eten.
  • U tot uiterlijk 2 uur voor het onderzoek wél water en heldere vloeistoffen, thee en koffie zónder melk mag drinken.
  • U vanaf 2 uur voor het onderzoek niets meer mag drinken.

Houd er rekening mee dat u na het onderzoek een paar uur in het ziekenhuis moet blijven.

Wij raden u af om na het onderzoek een auto te besturen. Omdat u last kunt hebben van het gebied waar de punctie of biopsie is gedaan. Daarnaast kan uw autoverzekeraar problemen hebben met het feit dat u na deze behandeling zelf een auto bestuurt.

Laat sieraden en waardevolle spullen zoveel mogelijk thuis. De afdeling kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het kwijtraken van spullen die in de kleedkamer moeten achterblijven.

 

Onderzoek

U meldt zich op het afgesproken tijdstip aan de balie van de afdeling Beeldvorming. De laborant haalt u op in de wachtkamer en legt uit wat er gaat gebeuren.

De radioloog (in opleiding) doet de punctie. Bij de punctie en biopsie gebruiken we echografie of een CT-scan. Zo kan de radioloog goed de plaats bepalen waar hij of zij moet prikken.

Voor een biopsie krijgt u altijd een plaatselijke verdoving.
Het onderzoek duurt een kwartier tot 1 uur. Dit is afhankelijk van de plek die we moeten onderzoeken en het onderzoek zelf.

Het weefsel of het vocht wordt onderzocht in het laboratorium om te kijken of de cellen goedaardig of kwaadaardig zijn. We kunnen ook zien of het om een ontsteking gaat.

Na het onderzoek

Bij een oppervlakkige punctie mag u direct na het onderzoek naar huis. Een oppervlakkige punctie is bijvoorbeeld  een punctie in de schildklier of in de borst.

Bij een biopsie in de buik of in de long willen we u soms nog een paar uur goed controleren. U gaat dan naar het Chirurgisch Dagcentrum of naar een verpleegafdeling. Uw arts geeft u de uitleg hierover.

U blijft 2 tot 6 uur op deze afdeling. Dit hangt af van het soort punctie dat u kreeg en welke complicaties er kunnen optreden.
Complicaties kunnen ook na een paar uur optreden. Breng daarom ondergoed, pyjama en een tandenborstel mee naar het ziekenhuis.
Als alles goed gaat, mag u dezelfde dag nog naar huis.

Mogelijke complicaties

Ernstige complicaties doen zich bijna nooit voor.
De belangrijkste complicatie is een bloeding. Een mogelijke complicatie bij een punctie in de longen is een klaplong.
Deze complicaties leiden bijna nooit tot grote problemen. Wel kan het zijn dat u hierdoor wat langer voor controle in het ziekenhuis moet blijven.
Meer informatie over kleinere ongemakken bespreken we met u voor het onderzoek.

De uitslag

Het afgenomen materiaal gaat naar het laboratorium voor onderzoek.
De definitieve uitslag van het onderzoek krijgt u van uw arts. De afspraak hiervoor maakt u zelf. Het duurt ongeveer 5 werkdagen voordat de uitslag bekend is.

Contact

Kunt u niet komen of heeft u nog vragen? Bel dan met onze afdeling.

Afdeling Beeldvorming
Telefoonnummer  043-387 75 oo
Van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 
16.30 uur

Bij dringende vragen ná 16.30 uur kunt u contact opnemen met:
De dienstdoende assistent van de afdeling Beeldvorming 
Telefoonnummer  
043-387 65 43  vraag naar sein 6662

Websites

Laatst bijgewerkt op 15 augustus 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1818