Maastricht UMC+

Folder

Flucloxacilline

Thuisbehandeling met het antibioticum flucloxacilline

In deze folder vindt u informatie van de apotheek over uw thuisbehandeling met het antibioticum flucloxacilline. Deze informatie sluit aan bij de informatie die u van het OPAT team hebt ontvangen.

Samen met uw arts is besloten dat u thuis behandeld zult worden met het antibioticum flucloxacilline via het infuus. In deze folder vindt u informatie over dit geneesmiddel. Uitgebreidere geneesmiddelinformatie vindt u in onze online Medicatiewijzer (apotheek.mumc.nl/informatie-over-medicijnen). Ook kunt u via deze website (apotheek.mumc.nl/informatie-over-medicijnen) vragen stellen aan de online apotheker van het Maastricht UMC+.

QR flucloxacilline

Over flucloxacilline

Flucloxacilline behoort tot de penicilline-antibiotica. Het wordt gebruikt tegen infecties met bacteriën.

Flucloxacilline kan via de mond of via het infuus worden toegediend. In uw geval heeft toediening via het infuus de voorkeur. U ontvangt daarom elastomeerpompen of medicatiecassettes van de apotheek. Hierover ontvangt u meer uitleg van het OPAT team.

De dosering flucloxacilline die u gaat gebruiken wordt vastgesteld door uw arts. Deze zal ook de duur van de behandeling bepalen.

Mogelijke bijwerkingen

Naast de werking kan flucloxacilline bijwerkingen veroorzaken. Hieronder worden de belangrijkste en meest voorkomende bijwerkingen benoemd. Bijwerkingen hoeven niet bij iedereen voor te komen. Heeft u last van een bijwerking? Bespreek dit met het OPAT team. Stop niet zelf met de behandeling.

 • Maagdarmklachten
 • Huiduitslag met rode vlekjes en bultjes
 • Pijn in spieren en gewrichten

Ook kan overgevoeligheid of een allergische reactie optreden.
Neem bij twijfel of hevige klachten contact op met het OPAT team (van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 16.30 uur).
Buiten kantooruren mag u de spoedeisende hulp bellen op het nummer 043-387 6700.

Gebruik in bijzondere situaties

Gebruik met andere medicijnen

Flucloxacilline heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende: 

 • Antistollingsmedicijnen
  Gebruikt u acenocoumarol of fenprocoumon? Dan moet uw trombosedienst worden geïnformeerd over het starten en stoppen van flucloxacilline.
 • Tacrolimus en everolimus
  Gebruikt u de afweeronderdrukkers tacrolimus of everolimus? Dan moet de voorschrijver hiervan worden geïnformeerd over het starten en stoppen van flucloxacilline. Mogelijk moeten er tijdelijk extra controles plaatsvinden.
 • Voriconazol
 • Kinidine

Gebruik bij zwangerschap of borstvoeding

U kunt dit medicijn veilig gebruiken als u zwanger bent, binnenkort wilt worden of als u borstvoeding geeft.

Praktische informatie

Flucloxacilline producten die u niet gebruikt moet u in de koelkast bewaren. Eén uur voorafgaand aan het aansluiten mag u het pompje of de cassette uit de koelkast halen.

De uiterste gebruiksdatum van de pompjes of cassettes vindt u op het geneesmiddeletiket. Gebruik altijd als eerste producten met de kortste gebruikstermijn.

De levering

De eerste levering van de flucloxacilline ontvangt u wanneer u uit het ziekenhuis wordt ontslagen. Vanwege de beperkte houdbaarheid krijgt u meestal niet alles in één keer mee. De apotheek zal met u afspreken op welke momenten de vervolgleveringen worden thuisbezorgd.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan contact met ons op. 

 • Apotheek Maastricht UMC+
  • apotheekmaastrichtumc@mumc.nl / 043-387 1750
 • OPAT
  • OPAT.infectieziekten@mumc.nl / 043-387 7706

Websites

Laatst bijgewerkt op 11 maart 2024. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1827