Mumc+ foto online folders

Folder

Is een Bone Conduction Device geschikt voor mij?

Een Bone Conduction Device (BCD) is een andere benaming voor een botverankerd hoortoestel of beengeleiderstoestel.

U bent door de Keel-, Neus- en Oorarts verwezen naar het Audiologisch Centrum. Wij gaan kijken of u iets heeft aan een hoortoestel dat wordt vastgemaakt aan het bot. We noemen dit botverankerd hoortoestel ook wel een BCD. Dat is de afkorting voor Bone Conduction Device. Dit is de officiële naam die KNO-artsen gebruiken.

Om te kijken of een BCD geschikt is voor u, volgen we een aantal stappen. In deze folder leest u welke stappen dat zijn. Maar eerst leggen we wat uit over het gehoor en hoortoestellen.

 

Hoe werkt het gehoor?

Oren verwerken geluid op 2 manieren, zie figuur 1:

 1. via de lucht: dit heet luchtgeleiding
 2. via het bot: dit heet beengeleiding, want ‘been’ is een ander woord voor ‘bot’

Gewone hoortoestellen maken gebruik van luchtgeleiding:

 • Het hoortoestel vangt geluid op via een microfoon, versterkt dit en geeft het via een luidspreker door aan de lucht in de gehoorgang. Zo gaat het geluid naar het trommelvlies.
 • Het trommelvlies geeft dit geluid door aan de gehoorbeentjes: de hamer, het aambeeld en de stijgbeugel.
 • De gehoorbeentjes geven het geluid weer door aan het slakkenhuis.
 • In het slakkenhuis wordt het geluid via de gehoorzenuw doorgegeven aan de hersenen.

De tweede manier waarop men kan horen is via beengeleiding. Hierbij wordt het geluid via het bot direct doorgegeven aan het slakkenhuis. De gehoorgang, het trommelvlies en de gehoorbeentjes worden overgeslagen.

oor
Figuur 1: Links: Bij luchtgeleiding gaan trillingen via de gehoorgang en gehoorbeentjes naar het slakkenhuis. Rechts: Bij beengeleiding gaan trillingen via de schedel naar het slakkenhuis.

Wat is een BCD?

Dit type hoortoestel wordt geplaatst op een implantaat. Een implantaat is een voorwerp dat in het lichaam wordt gezet.

Een BCD bestaat uit 3 onderdelen. Zie figuur 2:

 • het implantaat
 • het koppelstuk
 • het hoortoestel zelf

Het implantaat en koppelstuk zijn 1 geheel. Het implantaat zit vast in de schedel en het koppelstuk komt door de huid naar buiten.

Ponto opbouw
figuur 2: Opbouw van een BCD

Hoe werkt de BCD?

Figuur 3 laat zien hoe een BCD werkt:

 1. Het hoortoestel wordt vastgeklikt op het koppelstuk. De BCD vangt geluid op, versterkt het geluid en zet dit om in trillingen.
 2. Het koppelstuk geeft deze trillingen door aan het implantaat.
 3. Het implantaat laat het bot trillen. Het slakkenhuis zit in het bot (rotsbeen). De geluidstrillingen komen zo aan bij het slakkenhuis.

Op deze manier worden eventuele problemen in de gehoorgang, aan het trommelvlies of aan de middenoorbeentjes ontweken.

Oor
Figuur 3: Hoe een BCD werkt

Voor wie is een BCD een mogelijkheid?

Er zijn een aantal redenen om een BCD te gebruiken. De KNO-arts bekijkt of een BCD geschikt is voor u. De belangrijkste redenen staan hieronder.

De gehoorgang zit dicht
Door ontstekingen in het oor of na een operatie aan het oor kan de gehoorgang dicht gaan zitten. De KNO-arts kan proberen om de gehoorgang met een operatie weer open te maken. Maar dit lukt niet altijd. Ook worden sommige mensen geboren zonder gehoorgang. Dan is er vaak wel een slakkenhuis. Met een BCD hoeft het geluid niet via de gehoorgang te worden doorgegeven. Door geluid door te geven via het bot, kunnen mensen weer beter horen.

Andere gehoorbeentjes
Sommige mensen worden geboren met andere gehoorbeentjes dan normaal. Dit kan ook komen door een operatie. De KNO-arts kan ervoor kiezen om dit te herstellen, maar soms kan dat niet. Met een BCD hoeft het geluid niet via de gehoorgang te worden doorgegeven. Door geluid door te geven via het bot, kunnen mensen weer beter horen.

Doof aan 1 kant
Door een ontsteking aan het oor of om andere redenen kunnen mensen aan 1 kant doof worden. Dit kan ook aangeboren zijn. Bij deze mensen werkt het slakkenhuis aan 1 kant niet meer.

Heeft u 1 doof oor en 1 goed horend oor? Dan kan óf een BCD hoortoestel óf een CROS hoortoestel geschikt zijn. Geluiden worden dan vanaf de dove kant doorgegeven aan het goede oor, waardoor u deze geluiden toch kunt horen. CROS is de afkorting van Contralateral Routing Of Signal. Dit type hoortoestel gebruikt luchtgeleiding.

Vaak oorontsteking
Mensen met gehoorverlies die vaak een oorontsteking hebben, kunnen hierdoor soms geen gewoon hoortoestel dragen. Door de dichte gehoorgang komt er minder lucht in het oor en kan de ontsteking lang duren. Een BCD slaat de gehoorgang over en kan ook tijdens de oorontsteking worden gedragen.

Fabrikanten van BCD’s

Er zijn 2 fabrikanten van BCD’s: Cochlear en Oticon Medical.
Cochlear was de eerste fabrikant van BCD’s. De naam BAHA® (Bone Anchored Hearing Aid) is een merknaam van Cochlear.

Oticon Medical maakt al tientallen jaren hoortoestellen en sinds 2009 ook BCD’s.

De stappen die we volgen

We gaan onderzoeken of wij u kunnen helpen met een BCD of met een ander hulpmiddel. De onderzoeken worden gepland over gemiddeld 2 weken. Al uw afspraken zijn op het Audiologisch Centrum.

U vindt het Audiologisch Centrum op niveau 2. Volg route H – 2 groen. (www.mumcplattegrond.nl/#map/d0_d3)

Gehoor onderzoeken
Met een gehoortest meten we hoe erg uw gehoorverlies is en welk soort gehoorverlies u heeft. U hoeft hiervoor niks voor te bereiden. Heeft u in de afgelopen 6 maanden een gehoortest gehad op onze afdeling? Dan hoeft dit onderzoek niet opnieuw.

BCD’s kiezen en instellen
Na dit onderzoek kiezen we 2 BCD’s die voor u geschikt zijn: 1 van elk merk. Daarna stellen we deze BCD’s in en leggen we uit hoe u ze kunt bedienen. Deze afspraak duurt ongeveer 1 uur.

Proefperiode
U krijgt de BCD’s mee naar huis voor een proefperiode van 2 weken. Tijdens de proefperiode draagt u de BCD op een hoofdband of beugel op uw hoofd. In de eerste week draagt u het ene merk BCD en in de tweede week het andere merk.

Afspraak na proefperiode
Na deze 2 weken bespreken wij samen met u hoe goed u hoort en wat uw ervaring met de BCD’s zijn. We doen ook een meting met de BCD’s om te kijken hoe goed u hiermee een gesprek kunt verstaan. Deze afspraak duurt 1 uur.

Uitslag van de proefperiode
De KNO-arts, de audioloog en de audiologie-assistent bespreken uw ervaringen en testresultaten samen in hun overleg. Is een BCD geschikt voor u en wilt u dit zelf ook? Dan komt u op de wachtlijst voor de operatie.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen ? Neem dan contact met ons op.

Tijdens kantooruren:

 • Polikliniek KNO / Audiologisch Centrum                    043 387 54 00

Of via e-mail: bcd.kno@mumc.nl

Websites

Laatst bijgewerkt op 27 juni 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-184