Hartrevalidatie: PEP module

Folder

Hartaandoening en angst

Psychosociale zorg voor patiënten en hun naasten

Als u een hartaandoening krijgt, is dit voor u een ingrijpende gebeurtenis. Ook op uw partner, familie, vrienden en/of collega’s kan uw hartaandoening veel impact hebben. U hebt waarschijnlijk veel vragen over de oorzaken van de hartaandoening zelf, maar ook over de lichamelijke, psychische en sociale gevolgen ervan. Daarnaast moet u zich soms behoorlijk aanpassen aan uw nieuwe situatie. Het hartrevalidatieprogramma van Maastricht UMC+ kan hierbij ondersteuning bieden.

Wat is angst?

Angst is een natuurlijke, gezonde reactie van ons lichaam. Deze reactie zorgt ervoor dat we alert kunnen reageren op gevaarlijke situaties. Ook een hartaandoening brengt vaak angst met zich mee. Hoe groot deze angst is, en hoelang deze duurt, hangt onder andere af van uw persoonlijkheid. Als u bijvoorbeeld snel nerveus bent, onzeker bij onverwachte zaken, neigt naar doemdenken, of eindeloos kunt piekeren, dan kan angst uw dagelijks leven sterk beïnvloeden. Ook ingrijpende gebeurtenissen die u eerder in uw leven al meemaakte kunnen invloed hebben op de angst die u nu ervaart. Angst heeft invloed op zowel ons lichaam als ons gedrag, onze emoties en op ons denken. Het is van belang om bij uzelf en/of uw partner te herkennen of u angstig bent en hóé angstig u bent. Mogelijk past de mate van angst wel bij wat u meemaakte en/of hebt u zelf manieren gevonden om met uw angst om te gaan.

Leren omgaan met uw angst

Als uw angsten niet meer ‘normaal’ te noemen zijn, dan kan er sprake zijn van een angststoornis of een piekerstoornis. Bij een angst- of piekerstoornis lukt het u niet meer om te stoppen met piekeren over uw hartaandoening en de gevolgen ervan. U kunt daardoor niet meer ontspannen en dat kan leiden tot slaapproblemen. Ook gaat u misschien bepaalde plekken of activiteiten vermijden, waardoor problemen op sociaal gebied of op het werk kunnen ontstaan. Deze vorm van vermijding en té alert zijn op lichamelijke reacties, zoals pijn in de borststreek, kan een negatief effect hebben op uw gezondheid. Het is daarom van belang om aandacht te besteden aan het leren omgaan met uw angst.

Behandeling

Het kost tijd om van een hartaandoening te herstellen. Zowel lichamelijk als geestelijk. Het herstel verloopt bij iedereen anders. Lichamelijke ziekten zoals een hartaandoening, kunnen bij sommige mensen zelfs een angststoornis uitlokken. De ernst en de duur van zo’n angststoornis verschillen per persoon en laten zich niet voorspellen.

Als u en/of uw partner last hebben van angstklachten, dan is het verstandig om daarvoor hulp te zoeken. Veel mensen volgen hiervoor een hartrevalidatieprogramma. Zo’n programma bestaat uit verschillende modules.

Het volgen van meerdere modules zorgt dat u zich bewuster wordt van de gewenste en noodzakelijke aanpassingen in uw gedrag en leefstijl. Hierdoor vermindert u de kans op nieuwe hartproblemen en leert u bovendien beter met uw aandoening omgaan.

Begeleiding

Elk hartrevalidatieprogramma start met een uitgebreid intakegesprek met de hartverpleegkundige. Afhankelijk van uw wensen kunt u vervolgens nog uitgenodigd worden voor een gesprek bij bijvoorbeeld medische psychologie, fysiotherapie, medisch maatschappelijk werk of psychiatrie. 

Hebt u vragen of klachten, maar wilt u niet deelnemen aan het hartrevalidatieprogramma, neem dan contact op met uw huisarts om te bespreken welke ondersteuning bij u past.

Contact

Hebt u na het lezen nog vragen, neem dan contact met ons op.

Hoofdingang Maastricht UMC+
Laatst bijgewerkt op 20 juni 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-189