Folder

Bronchiale methacholine provocatietest bij kinderen

Longfunctie onderzoek

Wat is een provocatietest?

Een provocatietest is een longfunctie test. Hiermee onderzoekt de arts hoe goed de longen van uw kind werken. Het is een test om een verhoogde prikkelbaarheid van de luchtwegen vast te stellen. Hierbij gebruiken we het stofje methacholine. Dit is een prikkelende stof voor de longen. Hiermee meet de arts de gevoeligheid van de longen.

Tijdens deze test geeft de longfunctie-analist uw zoon of dochter in kleine stapjes steeds meer methacholine. Dit kan een astmatische reactie uitlokken. Dit wordt provoceren genoemd. De arts onderzoekt zo of de longen van uw kind gevoelig zijn. Wanneer uw kind mogelijk astma heeft, zijn de longen ook overgevoelig voor methacholine.

Methacholine is niet schadelijk en verdwijnt snel weer uit het lichaam.

Voorbereiding

  • Voor deze test hoeft uw kind niet nuchter te zijn. Uw zoon of dochter kan voor de test dus gewoon eten en drinken. 
  • Sommige medicijnen voor de longen mogen niet worden gebruikt voor deze test. Dit zal de behandeld kinder(long)arts met jullie bespreken voor de test. 
  • Het stoppen van dit medicijn kan tot benauwdheid of andere luchtweg klachten leiden. Hierover kunnen jullie contact opnemen met jullie behandeld arts. 

Tijdens het onderzoek

Tijdens het onderzoek zit uw kind in een stoel. Hij of zij  hoeft dus niet op een bed te liggen. U kunt tijdens het onderzoek bij uw kind blijven.
Uw kind krijgt een klem op de neus. Dit voorkomt ademen door de neus. Via een mondstuk ademt uw zoon of dochter in het meetapparaat.  Dit is een spirometer.

De longfunctie-analist vraagt uw kind een paar keer diep in en uit te ademen.  Daarna gaat uw kind met pauzes verschillende methacholine-oplossingen inademen. Na iedere oplossing meten we opnieuw de longfunctie.
Met de meetresultaten kijkt de arts of klachten kunnen worden uitgelokt. De test stopt wanneer de longfunctie met 20% of meer is gedaald. Hierna geeft de longfunctie-analist uw zoon of dochter een luchtwegverwijder. Deze verbetert de longfunctie.

De test is klaar wanneer de longfunctie van uw kind weer normaal is. De hele test duurt ongeveer 1 uur. De duur hangt af van de reactie van uw kind op de hoeveelheid methacholine.
Uw kind kan benauwd worden tijdens deze test. De benauwdheid verdwijnt direct door het inademen van de luchtwegverwijder.

Na de provocatietest

Uw kind mag na de test weer naar huis. De gestopte luchtweg medicijnen mogen weer opnieuw worden gebruikt na deze test. 

De uitslag

Uw behandeld arts zal de uitslagen met u en uw kind bespreken op de volgende (telefonische) afspraak.
De longfunctie-analsist vertelt u niet over de uitslag van de test. 

MosaKids

Contact

Heeft u het lezen van deze informatie nog vragen?  Neem contact met ons op. 

Afdeling Longfunctie
043-3877225
Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur
Spoed Eisende Hulp (SEH)
043 - 387 67 00

Laatst bijgewerkt op 20 november 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1893