MUMC

Folder

Glaucoom operatie

Operatie

In overleg met uw behandelend arts kan het nodig zijn om een glaucoomoperatie te laten uitvoeren om de oogdruk onder controle te krijgen en/of de achteruitgang van het gezichtsveld te stabiliseren. Tegenwoordig zijn er veel technieken beschikbaar. Onze oogartsen blijven op de hoogte van de laatste stand van zaken op wetenschappelijk gebied en proberen deze nieuwe technieken te implementeren in het Glaucoom Centrum Maastricht. De meeste operaties worden in dagbehandeling uitgevoerd in ons modern oogheelkundig operatiekamercomplex dat voldoet aan de hoogste veiligheidsstandaarden.

Soorten verdoving

Voorafgaand aan de operatie vindt er altijd een consult met uw oogarts plaats waarbij gekeken wordt welke operatieve behandeling het meest geschikt is voor u. Tijdens dit gesprek zullen de te verwachten resultaten en de risico’s besproken worden. Bij de meeste patiënten zal de operatie onder lokale verdoving plaatsvinden. In een uitzonderlijk geval kan de operatie onder algehele verdoving gebeuren.  De operaties onder lokale verdoving vinden plaats in dagbehandeling. U kan dus dezelfde dag nog naar huis. De verdoving zelf gebeurt door middel van druppels gecombineerd met het achterlaten van medicatie onder het bindvlies. Dit noemen we een subtenon verdoving. Operaties onder narcose gebeuren via een klinische opname. Dit betekent meestal dat u één nacht in het ziekenhuis blijft slapen.

Bloedverdunners

Indien u bloedverdunners gebruikt, is het belangrijk om dit te melden aan u behandelend oogarts. Indien het mogelijk is, worden deze bij de meeste glaucoomoperaties (trabeculectomie, implantaatchirurgie en Preserflo microshunt) rondom de operatie gestopt.  Dit wordt altijd in overleg gedaan met de arts die de bloedverdunners heeft voorgeschreven. Stop nooit uw bloedverdunners zonder overleg met uw arts. 

De belangrijkste operatieve ingrepen Oogheelkunde MUMC+

 • Het doel van een trabeculectomie is om de druk in het oog te verlagen door een nieuw afvoerkanaal te maken waarbij de het interne oogvocht (=kamerwater) afgevoerd wordt naar de buitenkant van het oog net onder het bindvlies (=conjunctiva). Het afvoerkanaal wordt gecreëerd door een luikje te maken in het oogwit (=sclera) onder het bovenooglid. Dit luikje wordt met een aantal hechtingen losjes terug geplaatst zodat er geen overdreven afvoer ontstaat. Daarna wordt het luikje bedekt met uw eigen bindvlies. Hierdoor ontstaat een blaasje boven op het oog net onder het bovenooglid. Dit blaasje noemen we de filterblaas of bleb. Het kamerwater dat in de bleb terecht komt, wordt door de bloedvaten in dit bindvlies opgenomen. Na herstel wordt deze bleb meestal nauwelijks meer gevoeld of gezien. Deze bleb heeft de neiging om dicht te groeien na de operatie. Om dit te proberen te voorkomen wordt er tijdens de operatie medicatie aangebracht, mitomycine C. 

  De operatie duurt ongeveer 60 minuten. Gedurende heel de operatie ligt u plat op u rug. Het is belangrijk om niet te veel te bewegen. Indien u moet hoesten of om een andere reden moet bewegen, is het belangrijk om dit even aan te geven aan de operateur. Deze zal u dan een signaal geven als u mag bewegen.

  Klik hier (youtu.be/D7SUlNefezg)voor een filmpje over Trabeculectomie.

 • Iedere operatie gaat gepaard met risico’s. Een belangrijke afweging die u samen met uw arts maakt, is of deze risico’s van een operatie opwegen tegen de risico’s van een te hoge oogdruk.

  Op korte termijn kan u aan volgende risico’s denken: een te lage druk, een te hoge druk, een bloeding of een ontsteking.

  Bij een te lage oogdruk is het in sommige gevallen nodig om het oog weer op te vullen door middel van een kleine ingreep. In uitzonderlijke gevallen kan de oogdruk langdurig laag blijven waardoor er plooitjes in het netvlies kunnen ontstaan die het zicht beïnvloeden.

  Indien de druk te hoog is, kan er door middel van een laserbehandeling een aantal hechtingen, die het luikje op zijn plaats houden, doorgelaserd worden om meer afvoer te krijgen. Dit is een poliklinische ingreep die pijnloos is en maar een aantal minuten duurt.

  Op lange termijn zijn de belangrijkste risico’s: langzaam oplopende druk, staarvorming en infectie. De filterblaas (=bleb) die gecreëerd is tijdens de operatie kan langzaam (over jaren) minder goed gaan functioneren waardoor de druk in het oog weer gaat stijgen. In de meeste gevallen kan deze druk door middel van het starten van oogdruppeltjes weer onder controle gebracht worden. Soms is het nodig om een nieuwe operatie te doen. Door de operatie gaat (indien u nog geen staaroperatie heeft gehad) de staar zich sneller ontwikkelen. Dit zorgt ervoor dat het zicht minder wordt. Bij de meeste patiënten is de eerste jaren na de trabeculectomie operatie dan ook een staaroperatie nodig. 

  In de loop van de jaren kan de wand van de bleb ook dunner waardoor de kans op een infectie in het oog wat groter wordt. Een infectie kenmerkt zich door het plots rood worden van het oog, verminderd zicht en pijn aan het oog. Het is dan erg belangrijk om contact op te nemen met de poli oogheelkunde.

 • Er zijn veel verschillende soorten implantaten beschikbaar voor de behandeling van glaucoom. Deze  implantaten bestaan allemaal uit een flexibel buisje dat verbonden is met een plaatje. Het buisje wordt in het oog geplaatst, meestal in de voorste oogkamer, om het kamerwater af te voeren. Het vocht loopt via het buisje naar de plaat. Deze plaat wordt onder het bindvlies (=conjunctiva) van het oog geplaatst. Via deze plaat komt het kamerwater onder het bindvlies terecht waar het weer in de bloedbaan wordt opgenomen. Als gevolg van de ingreep vormt zich een vochtblaasje (filterblaas of bleb) onder het bovenooglid. Als het oog eenmaal genezen is, wordt dit meestal nauwelijks meer gevoeld. Een deel van het buisje wordt bedekt met donoroogwit (=donorsclera). Dit kan u na de operatie soms zien zitten als een wit vierkantje op uw oogwit. De operatie duurt ongeveer een uur.

  De verschillende implantaten die in het Glaucoom Centrum Maastricht worden gebruikt zijn: Paul, Baerveldt, Ahmed en Molteno. Deze implantaten verschillen onderling in onder andere grootte, materiaal, klepje tussen de buis en de plaat, etc. Samen met uw oogarts kijken we welk implantaat het meest geschikt is voor u.

  Klik hier (oogheelkunde.mumc.nl/brightcove_video/2441)voor een filmpje van het Paul implantaat.

 • De risico’s zijn erg vergelijkbaar met die van een trabeculectomie (zie trabeculectomie).

  Op korte termijn kan ook hier de druk te laag zijn of te hoog.  De behandeling van een te lage druk is erg vergelijkbaar met de behandeling van een te lage druk bij een trabeculectomie. De behandeling van een te hoge druk is afhankelijk van welk implantaat gebruikt wordt.  Bij een Paul implant kan bijvoorbeeld de voerdraad die in het buisje zit verwijderd worden om een betere afvoer te krijgen.

  Ook de risico’s op lange termijn zijn vergelijkbaar met die van een trabeculectomie. De afvoer kan op termijn minder goed gaan functioneren waardoor de druk opnieuw hoger wordt. Indien u nog geen staaroperatie heeft gehad, is er een grote kans dat u sneller staar ontwikkeld. Ook bestaat er een risico op een infectie van het oog. Dit risico is waarschijnlijk wat lager dan bij een trabeculectomie. Het buisje dat in het oog geplaatst wordt, kan soms ook problemen opleveren. Zo kan dit soms verstopt geraken door bijvoorbeeld het regenboogvlies (=iris). Verder zou op langere termijn het hoornvlies (=cornea) door het buisje beschadigd kunnen geraken. 

 • Minimaal invasieve glaucoomchirurgie (MIGS) is een verzamelnaam voor verschillende nieuwe chirurgische technieken die sinds enkele jaren in onze kliniek worden toegepast. Het doel van deze technieken zijn om minder ingrijpend te zijn en minder risico’s te hebben. Ze worden vaak gebruikt om een trabeculectomie of glaucoomimplantaat uit te stellen of helemaal te vermijden. Er zijn vele ontwikkelingen op het gebied van MIGS. Onze artsen blijven op de hoogte van de nieuwste technieken en proberen deze waar mogelijk toe te passen in de dagelijkse praktijk.

  Enkele voorbeelden van MIGS:

  • Trabecular micro-bypass stent (Istent Inject W)
  • Preserflo (Innfocus) MicroShunt
  • Micropulse cyclofotocoagulatie laser (Iridex cyclolaser)
 • Dit is een microscopisch klein metalen buisje gemaakt van titanium dat chirurgisch wordt ingebracht in het trabekelsysteem (= afvoerkanaaltjes) van het oog. Deze stent zorgt voor een kunstmatige doorgang die zo de natuurlijke route van de afvoer van het kamerwater bevordert. Er zijn een aantal versies van deze stent. In het Glaucoom Centrum gebruiken we de nieuwste versie van deze stent, Istent Inject W. Deze stent is de geoptimaliseerde versie van de istent en bestaat uit twee van deze kleine buisjes.

  De operatie wordt in principe gecombineerd met een staaroperatie. Tijdens de operatie zal dan eerst de staaroperatie worden uitgevoerd. Vervolgens wordt de Istent geplaatst in het trabekelsysteem. De staaroperatie zal hierdoor 5 tot 10 minuten langer duren dan een standaard staaroperatie.

  Het doel van deze stent is om de oogdruk te verlagen en/of het aantal glaucoomdruppels dat u gebruikt te verminderen. Deze operatie is erg veilig en het herstel is te vergelijken met die van een staaroperatie alleen. De postoperatieve controles zijn iets intensiever dan bij een staaroperatie alleen. Zo zal er de eerste dag na de operatie een korte controle plaatsvinden om te kijken of er geen oogdrukpiek ontstaat. Hierna zijn de controles hetzelfde als bij een staaroperatie. Het is belangrijk om uw glaucoomdruppels ook na de operatie te blijven gebruiken. In het postoperatieve traject zal op basis van de druk bepaald worden of het mogelijk is om de glaucoomdruppels te verminderen of helemaal te stoppen.Istent

 • Dit is een dun en buigzaam buisje van een nieuw flexibel materiaal (SIBS). Dit buisje wordt op dezelfde wijze in het oog gebracht als de grotere glaucoomimplantaten, maar er zit geen plaatje aan vast. Het kamerwater loopt onder het bindvlies van het oog waar het weer in de bloedbaan wordt opgenomen. Er vormt zich een vochtblaasje (filterblaas of bleb) onder het bovenooglid. Ook bij de MicroShunt wordt altijd plaatselijke medicatie (mitomycine-c) op het oog aangebracht alvorens het buisje te plaatsen. Dit doen we om dichtgroeien van het buisje en littekenvorming tegen te gaan.

  De operatie duurt ongeveer een half uur. De controles na deze operatie zijn erg belangrijk om de druk goed in de gaten te houden. Gedurende 1 tot 2 maanden zullen er veel controles plaatsvinden. De eerste controle is de dag na de operatie

  Preserflo

   

 • Strikt genomen valt deze ingreep niet in de categorie van invasieve chirurgie. Voor deze laser moeten we namelijk niet “snijden” in het oog. Door middel van een micropulse laserstraal wordt het gebied van het straalachtig lichaam (corpus ciliare) behandeld. Door de laserbehandeling zal de aanmaak van het kamerwater voor een deel worden geremd. Verder wordt een deel van de afvoer van kamerwater bevorderd. Hierdoor zal er meer kamerwater via het trabekelsysteem kunnen worden afgevoerd. Omdat voor deze behandeling ook een goede plaatselijke verdoving noodzakelijk is, wordt deze uitgevoerd in de operatiekamer. Tijdens de behandeling wordt er aan de rand van het oogwit (sclera) en hoornvlies (cornea) met een laserpen tegen het oog gedrukt. Vervolgens wordt dit gebied in een vloeiende beweging gedurende 80-90 seconden per helft behandeld met de laser. Na de behandeling krijgt u ontstekingsremmende druppels mee naar huis die u meestal nog 1-2 weken moet gebruiken. Het oog kan na de operatie rood zijn en broos aanvoelen. Dit herstelt in de dagen na de operatie. De controles vinden meestal 1 week en 6 weken na de operatie plaats.

 • Bij sommige types glaucoom (gesloten-kamerhoek glaucoom) kan een staaroperatie gedaan worden om de oogdruk te verminderen of om een verhoging van de oogdruk in de toekomst te voorkomen. Het doel van de staaroperatie is dan niet zozeer het zicht te verbeteren maar wel het voorkomen van een hoge oogdruk.

  Als er staar ontstaat, wordt de lens die in het oog zit niet alleen troebel maar deze kan ook dikker gaan worden waardoor deze meer ruimte in het oog in neemt. Dit kan tot gevolg hebben dat de kamerhoek afgesloten geraakt waardoor de afvoer van kamerwater verminderd wordt waardoor de druk gaat stijgen. Door middel van een staaroperatie verwijderen we dan uw eigen lens en plaatsen we een veel dunnere kunstlens waardoor er weer meer ruimte in het oog ontstaat en de afvoer via de kamerhoeken weer beter is waardoor de druk lager wordt in het oog.

Praktische informatie over uw chirurgische behandeling (F.A.Q.)

 • Bovenstaande operaties vinden in bijna alle gevallen plaats onder lokale verdoving. Dit betekent dat u tijdens de operatie wakker bent. Het oog wordt dan door middel van druppels verdoofd. De verdoving wordt verder aangevuld met een subtenon verdoving waarbij extra verdoving onder het bindweefselvlies wordt gespoten. In  uitzonderingsgevallen kan een operatie onder narcose plaatsvinden.

 • De operatietijd zelf is erg afhankelijk van welke operatie er gaat gebeuren. U moet wel minimaal rekenen op een halve dag dat u in het ziekenhuis bent. Dit komt doordat er vaak voorbereidende handelingen nodig zijn in ons dagcentrum.

 • Voor een aantal glaucoomoperaties is het belangrijk om uw bloedverdunners voor de operatie te stoppen. Het stoppen van uw bloedverdunners doet u nooit zonder dit eerst te overleggen met uw behandelend arts. Bij volgende operaties stopt u de bloedverdunners indien dit mogelijk is: trabeculectomie, glaucoomimplantaat, Preserflo microshunt. Bij een Istent, iridex of staaroperatie is het niet nodig om de bloedverdunners te stoppen. In principe kan u de bloedverdunners de dag na de operatie weer starten, doe dit ook in overleg met uw arts.

 • Na een glaucoomoperatie mag u dezelfde dag naar huis.

 • In de meeste gevallen krijgt u na de operatie een verband op het oog. U zorgt dus best dat u begeleiding meeneemt die u naar huis kan brengen. Het is normaal dat het oog gevoelig is na de operatie. De eerste controle na de operatie is meestal één dag na de operatie. Tijdens deze controle zal u ook te horen krijgen welke druppels u wel en niet meer moet gebruiken. De verdere controles zijn afhankelijk van de snelheid waarmee het oog herstelt.

 • Na alle glaucoomoperaties is intensieve nazorg nodig. U moet erop rekenen dat u in de eerste zes weken geregeld in het ziekenhuis wordt verwacht voor controles. In het begin kan dit 1 tot 2 keer per week zijn. Dit is nodig om de oogdruk en de genezing van het oog goed in de gaten te houden. Houd dus rekening met veelvuldige controles en plan geen vakanties vlak na een glaucoomoperatie.

  Controles blijven levenslang nodig. Als het oog goed is hersteld, vinden deze meestal een tot twee keer per jaar plaats.

 • De gezichtsscherpte is na een glaucoomoperatie verminderd omdat het oog moet genezen van de operatie. Het zal langzaam weer herstellen. Dit kan soms een aantal weken duren. Bij veel glaucoomoperatie kan er versneld staar optreden. Dit gebeurt vooral bij volgende operaties: een trabeculectomie, een glaucoomimplantaat of een Preserflo microshunt.

 • Na de operatie wordt op basis van de oogdruk bepaald of de oogdruk verlagende medicatie gestopt kan worden. In de meeste gevallen kunnen de oogdruppels verminder worden en soms zelfs helemaal gestopt. Stop deze druppels niet zonder dit eerst te overleggen met uw arts.

 • Dit is erg afhankelijk van welke ingreep er wordt uitgevoerd. Bij de meeste ingrepen kan het druk verlagend effect verminderen in de jaren na de operatie. Dit kan betekenen dat er opnieuw of extra glaucoomdruppels moeten worden gestart. In sommige gevallen is een aanvullende operatie nodig.

 • De eerste weken na de operatie is het belangrijk om het fysiek rustig aan te doen. Inspanning waarbij er druk op het hoofd komt, moet u proberen te vermijden (bv. geen zware dingen tillen). Verder is het belangrijk om niet te wrijven in uw ogen. Contact met water moet ook vermeden worden. Intensief contact met water zoals zwemmen, sauna of stoombaden moeten minimaal gedurende 6 weken vermeden worden. Lezen, tv-kijken, etc. moeten niet vermeden worden en zijn niet schadelijk voor het herstel van de ogen.

 • Bij volgende symptomen dient u contact op te nemen met ons:

  • Overmatige pijn
  • Misselijkheid en/of braken
  • Toenemende roodheid van het oog

Contact

Bij vragen of problemen na de operatie belt u naar:

Polikliniek Oogheelkunde: 043-387 68 00
op werkdagen van 8:30 uur tot 17:00 uur

Spoedeisende Hulp (SEH): 043-387 67 00
na 17:00uur en in het weekend
Vraag dan naar dienstdoende oogarts.

Laatst bijgewerkt op 27 februari 2024. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1909