Mumc

Folder

Transitiespreekuur bij Diabetes Mellitus

Van het Kinderdiabetesteam naar het volwassen Diabetesteam in het Maastricht UMC+

De kinderarts en kinderdiabetesverpleegkundige sturen je door naar het transitiespreekuur. Het transitiespreekuur gaat over de overgang van de kinderdiabeteszorg Zuyderland naar de diabetespoli van het MUMC+. Deze overgang heet “transitie”.

Voor jongvolwassenen kan de overstap tussen de kinderdiabeteszorg in het Zuyderland en de volwassenzorg in het Maastricht UMC+ een hele verandering zijn. 
Met deze folder geven we jou en je ouders of verzorgers informatie over de belangrijkste verschillen tussen de twee afdelingen.

Wat is transitie?

Als je jong bent, helpt het kinderdiabetesteam je met je diabetes. Ook je ouders doen veel voor je diabetes. Als je ouder wordt, zorg je steeds meer voor jezelf. Je gaat steeds meer zelf doen en zelf bepalen, ook in de zorg voor je diabetes. Maar ook je ouders moeten leren loslaten. Deze overgang is niet altijd makkelijk.

Bij het voor jezelf zorgen, past de overstap van het kinderdiabetesteam naar de volwassenzorg. Dit gebeurt in overleg met jou en je ouders. Jongvolwassenen maken tussen de 18 en 20 jaar deze transitie of overstap. 

Hoe werkt de transitie?

Het kinderdiabetesteam bekijkt met jou of je klaar bent voor de overstap naar de volwassenzorg.

Daarna meldt het kinderdiabetesteam je aan bij een overleg samen met het volwassenteam. Bij dit overleg komen de dokters en verpleegkundigen van de kinderdiabeteszorg en de volwassen diabeteszorg samen. Samen maken we een plan voor de toekomst. Samen bekijken we bij welke dokter en verpleegkundige je gaat komen. Bij dit overleg ben jij, of je ouders, niet bij.

Daarna krijg je een afspraak op het transitiespreekuur. Bij dit spreekuur zijn aanwezig:

 • Jouw eigen kinderarts of kinderdiabetesverpleegkundige (verpleegkundig specialist)
 • Jouw nieuwe internist of volwassen diabetesverpleegkundige (verpleegkundig specialist)
 • Natuurlijk ben je er zelf ook bij
 • Jouw ouders zijn ook welkom

Samen maken we nieuwe afspraken over de toekomst.

Verschillen tussen het kinderdiabetesteam en de volwassen diabetespoli

Scherm draaien bij gebruik van mobiele telefoon.

 Kinderdiabetespoli ZuyderlandVolwassen diabetespoli MUMC+
ContactpersoonKinderdiabetesverpleeg-kundigen
Kinderarts
Diabetesverpleegkundige of verpleegkundig specialist
TeamKinderarts, verpleegkundig specialist, kinderdiabetesverpleeg-kundige, diëtist, maatschappelijk werker, psycholoog en pedagoogInternist, arts in opleiding tot internist, verpleegkundig specialist, diabetesverpleegkundige, diëtist, podotherapeuten en polikliniek assistent
LocatieZuyderland Medisch Centrum, kinderdiabetes Heerlen/ SittardBrugpoli van het MUMC+
ContactTelefonisch spreekuur
Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 10.00 uur
Telefoonnummer:
088-459 7341 (hierna voicemail)

E-Mail 
Via het account van Suikerplein
Telefonisch spreekuur
Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur
Telefoonnummer:
043-387 5669
De polikliek assistent bepaalt de ernst van jouw vraag.
Je krijgt een telefonische afspraak.
De diabetesverpleegkundige belt je terug.

Contact via Suikerplein stopt!
SpoedtelefoonBinnen kantoortijden
Mobiel nummer:
06-30482762

Buiten kantoortijden
Mobiel nummer:
06-51257343


Bij levensbedreigende zaken bel altijd 112!
Binnen kantoortijden
Telefoonnummer:
043-387 5669

Buiten kantoortijden
Telefoonnummer:
043-387 6543, vraag naar de dienstdoende internist

Bij levensbedreigende zaken bel altijd 112!
Afspraak maken/verzettenTelefoonnummer:
088-459 9703
Telefoonnummer:
043-387 5669
Soorten afspraken en onderzoeken
Controle afspraakOm de 3 maanden
Afwisselend bij kinderarts en kinderdiabetesverpleeg-kundige (verpleegkundig specialist)

Duur: 30-40 minuten

HbA1C: bloedafname tijdens de afspraak


Pomp en/of sensor gegevens uploaden 1 week vóór de afspraak, zolang dit niet automatisch gaat
Om de 4 maanden
Diabetesverpleegkundige of verpleegkundig specialistDuur: 30 minuten

HbA1C: bloedafname 3 tot 5 dagen vóór de afspraak bij de prikdienst

Pomp en/of sensor gegevens uploaden 1 week vóór de afspraak, zolang dit niet automatisch gaat

Controle van de bloeddruk tijdens de afspraak
Jaarcontrole1 keer in een jaar
Kinderarts


Duur: 40 minuten


Uitgebreide bloedafname en urineonderzoek (3 dagen achter elkaar de eerste urine van de dag) 1 tot 2 weken vóór de afspraak, priklocatie Zuyderland

Pomp en/of sensor gegevens uploaden 1 week vóór de afspraak, zolang dit niet automatisch gaat
1 keer in een jaar
Internist of verpleegkundig specialist

Duur: 20 minuten of 45 minuten

Uitgebreide bloedafname en urineonderzoek 3 tot 5 dagen vóór de afspraak bij de prikdienst 
Pomp en/of sensor gegevens uploaden 1 week vóór de afspraak, zolang dit niet automatisch gaat

Voetonderzoek tijdens de afspraak

Uitgebreide controle (20 minuten) van de bloeddruk (dinamap meting) vlak vóór de afspraak
Diëtist1 keer per jaar tijdens gezamenlijk consult met de kinderdiabetes-verpleegkundige
Duur: 30 minuten
Mag je zelf een aparte afspraak voor maken op de Brugpoli
Vergoeding zelf regelen met de zorgverzekeraar
Oogarts1 keer in de twee jaar
Als het nodig is vaker
1 keer in een jaar
Als het nodig is vaker
PsycholoogAls het nodig isAls het nodig is, dan stuurt de internist, verpleegkundig specialist of diabetesverpleegkundige je door
Maatschappelijk werkerAls het nodig is-
PodotherapeutAls het nodig isAls het nodig is, dan stuurt de internist, verpleegkundig specialist of diabetesverpleegkundige je door
VerantwoordelijkheidOuders in samenspraak met kind
Vanaf 18 jaar zelf verantwoordelijk
Vanaf 18 jaar zelf verantwoordelijk
OverigeTeam maakt gebruik van kwaliteit van leven in kaart (KLIK)
De kinderpsycholoog en maatschappelijk werker zijn onderdeel van het team
Team maakt geen gebruik van KLIK
Psychologische begeleiding is mogelijk op aanvraag van de internist, verpleegkundig specialist of diabetesverpleegkundige
De eerste stap komt van jou!
Als je een afspraak wil verzetten, dan moet je dit ZELF te doen
Zelf materialen bestellen bij groothandel en apotheek
Zorg dat je zelf meer te weten komt over de gekregen informatie
Wat wil je bespreken op de poli? Waar loop je tegenaan? Schrijft dit op en neem het mee naar de afspraak

Kennismaken met het MUMC+

De diabetespoli

van het MUMC+ is op de Brugpoli. Je gaat naar de Brugpoli via Route 3 (www.mumcplattegrond.nl/#map/d0_d5):

 • Kom je via de parkeergarage?
  Dan ga je door de loopbrug richting de centrale hal. Op de loopbrug neem je de eerste gang links.
 • Kom je via de hoofdingang naar binnen?
  Dan ga je naar de centrale hal en volg je de borden richting de parkeergarage. Op de loopbrug ga je naar rechts.
De prikdienst

van het MUMC+ is bij de Centrale Bloedafname. Je gaat naar de Centrale Bloedafname via Route 6 (www.mumcplattegrond.nl/#map/d0_d4):

 • Kom je via de parkeergarage?
  Dan ga je door de loopbrug richting de centrale hal. In de centrale hal neem je de eerste gang rechts.
 • Kom je via de hoofdingang naar binnen?
  Dan ga je naar de centrale hal. In de centrale hal ga je naar rechts. Dan neem je de eerste gang links.

De prikdienst van het MUMC+ is open op werkdagen van 7.30 uur tot 17.30 uur. Het is niet nodig om een afspraak te maken. Zorg wel voor een wettelijk legitimatiebewijs en je aanvraagformulier.

Als je het niet kan vinden, dan wijzen onze vrijwilligers je graag de weg.

Je eerste afspraak

Voor je eerste bezoek aan de diabetespoli regelen wij de afspraak bij de internist en diabetesverpleegkundige of verpleegkundig specialist. 
Je krijgt een afspraakbrief thuisgestuurd.
Kan je niet op de afspraak komen? Dan moet je zelf contact opnemen met de Brugpoli.

Bij de afspraakbrief zit een aanvraagformulier waarmee je bloed kunt laten prikken.

3 tot 5 dagen vóór de afspraak laat je bloedprikken bij de prikdienst van MUMC+.
Je kan ook bloed prikken op één van de buiten locaties (www.mumc.nl/patient-bezoeker/praktisch/bloed-prikken/prikpunten-de-omgeving-van-maastricht).
Voor het bloed prikken kan je ook naar je eigen huisarts gaan, zolang deze binnen de regio Maastricht valt.

Wat neem je mee naar je afspraak?

 • Je verzekeringsbewijs en een geldig legitimatiebewijs, bijvoorbeeld paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.
 • Als je voor het eerst een afspraak in het MUMC+ hebt, moet je je persoonlijk inschrijven bij het Servicepunt Patiëntenregistratie op het poliplein.
  Als je al ingeschreven staat in het MUMC+, controleer dan of de gegevens nog kloppen.
  Je bent nu zelf als contactpersoon ingeschreven. Het is belangrijk dat we met je contact op kunnen nemen. En dat dus je telefoonnummer en je e-mailadres kloppen.
 • Je medicijnen en een overzicht van al je medicijnen.
  Dit overzicht kan je halen bij de apotheek.
 • Je glucosemeter, prikpen en teststrips, insulinepennen en insulinepennaalden en je diabetesdagboek.
  Heb je een insulinepomp, glucosesensor of flashmeter? Dan neem je die ook mee.
 • Ben je de laatste 2 maanden opgenomen geweest in een ziekenhuis in het buitenland?
  Of ben je in contact geweest met levende varkens of vleeskalveren?
  Meld dit dan voor je bezoek aan de Brugpoli, aan de dokter of diabetesverpleegkundige.
  Je kunt namelijk besmet zijn met de MRSA-bacterie. Wij nemen dan maatregelen voor je eigen veiligheid en die van andere patiënten. 

Waarmee kan de diabetesverpleegkundige of verpleegkundig specialist je helpen?

Je nieuwe verpleegkundige van de volwassenzorg zal doorgaan met helpen bij de diabetes. Net zoals de kinderdiabetesverpleegkundige dat deed. 
Heb je vragen of opmerkingen? Of heb je voorstellen over jouw behandeling? Laat het ons dan gerust weten. Wij steunen je bij de manier waarop jij je diabetes wil invoegen in de gewoontes van elke dag.

Hier kan je je vragen opschrijven:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Contact

Heb je nog vragen? Dan kan je bellen met de Brugpoli: 
Telefoonnummer: 043 - 387 56 69
van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur

Meer algemene informatie over het MUMC+ vind je op de website van ons ziekenhuis: MUMC+ (www.mumc.nl/)

Bezoekadres
P. Debyelaan 25
6229 HX Maastricht

Algemeen telefoonnummer: 043 - 387 65 43

Websites

Laatst bijgewerkt op 23 januari 2024. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1965