Mumc+ foto online folders

Folder

Echocardiogram: contrastechocardiogram met fysiologisch zout

Er is voor u een afspraak gemaakt op de polikliniek Hart+Vaat Centrum voor een contrastechocardiogram met fysiologisch zout (NaCl). Hieronder staat alle informatie die voor u van belang is. Het onderzoek vindt plaats op de polikliniek Maastricht Hart + Vaat Centrum/Maastricht UMC+  (Volg 5-1 blauw).

Wat is een echocardiogram?

Bij een echocardiogram wordt via een speciale microfoon met behulp van (ultra)geluidsgolven de functie, grootte en bouw (ook wel anatomie) van het hart en de bloeddoorstroming in beeld gebracht. Deze speciale microfoon wordt tegen uw borstkastwand of bovenbuik aangehouden op verschillende plaatsen. Een computer zet de geluidsgolven om in een bewegend beeld van het hart. De monitor laat in kleur de bloeddoorstroming zien. De snelheid van de bloeddoorstroming wordt ook gemeten. Dit geeft een geluid.

Wat is een contrastechocardiogram?

Een contrastechocardiogram is in principe hetzelfde als een standaard echocardiogram, alleen dienen we hierbij via een infuusnaald in uw linker arm een contrastmiddel toe. Door het toedienen van dit contrastmiddel kunnen we bepaalde delen van het hart nog beter afbeelden.

Waarom een contrastechocardiogram met fysiologisch zout?

Met dit onderzoek komen wij te weten of er een abnormale verbinding is tussen de linker- en rechter harthelft waardoor er een gedeeltelijk niet normale bloedstroom is in het hart, ook wel shunt genoemd. Een abnormale verbinding kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van een ''gaatje” in het tussenschot van de hartboezems. Het contrastmiddel bestaat uit een mix van uw eigen bloed met “zout water” (fysiologisch zout) en een minimale hoeveelheid lucht. Hierdoor ontstaan belletjes die alleen van de rechter naar de linkerharthelft kunnen komen via een abnormale verbinding, omdat de belletjes te groot zijn om de normale bloedstroom route door de haarvaten van de longen te volgen. Als er dus contrast in de linkerharthelft zichtbaar wordt betekent dit, dat er een abnormale verbinding tussen de twee harthelften bestaat.

Voorbereiding

Er is geen specifieke voorbereiding voor dit onderzoek nodig. U kunt gewoon eten en drinken en als u medicijnen gebruikt kunt u deze ook gewoon innemen.

Het onderzoek

U moet het bovenlichaam volledig vrij maken van kleding en gaat op uw rug op de onderzoeksbank liggen. De hartfunctie laborant controleert uw patiëntgegevens en sluit u aan op het echosysteem. Daarna plaatst hij of zij een infuusnaald in uw linker arm. Eerst wordt er een normaal echocardiogram gemaakt, aangevuld met contrastopnamen. Hiervoor zal een tweede hartfunctielaborant, of een arts, het contrastmiddel via de infuusnaald inspuiten. Op dat moment zal u gevraagd worden hard te persen. Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

Na het onderzoek

Nadat het onderzoek afgerond is zal de infuusnaald verwijderd worden en mag u direct naar huis.

Zijn er bijwerkingen en/of risico’s?

Een echocardiogram is een uiterst veilig onderzoek en kent geen risico’s. Het gebruik van contrast, bestaande uit fysiologisch zout, kent geen bijwerkingen omdat het lichaamseigen is.

De uitslag

De uitslag wordt door uw behandelend cardioloog besproken tijdens de eerstvolgende poliklinische controle (of telefonisch consult).

In het kort

  • er is géén voorbereiding noodzakelijk;
  • toediening van contrast bestaande uit fysiologisch zout via het ingebrachte infuus is veilig en kent geen bijwerkingen;
  • na het onderzoek wordt de infuusnaald verwijderd en mag u direct naar huis.

Tot slot

U bent voor het onderzoek in een academisch ziekenhuis. Dit houdt in dat er bij alle onderzoeken medisch studenten aanwezig kunnen zijn. Daarnaast leiden wij artsen op tot cardioloog die ook dit onderzoek moeten leren uitvoeren. Dit laatste gebeurt onder begeleiding van een ervaren cardioloog. Wij vragen uw begrip hiervoor. Heeft u hier toch bezwaren tegen, zeg dit dan voor het onderzoek tegen de arts of laborant.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, of bent u verhinderd?
Neem dan contact op met ons op.

Planbureau Hart+Vaat Centrum:     
T: 043 387 5202 (werkdagen van 8.00-17.00 uur)

Polikliniek Hart+Vaat Centrum
T: 043 3874372

E: poli.hvc@mumc.nl

Laatst bijgewerkt op 4 augustus 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-198