Mumc+ foto online folders

Folder

Echocardiogram: contrastechocardiogram met Luminity

Er is voor u een afspraak gemaakt op de polikliniek Hart+Vaat Centrum voor een contrastechocardiogram met Luminity.  Hieronder staat alle informatie die voor u van belang is. Het onderzoek vindt plaats op de polikliniek Hart + Vaat Centrum/Maastricht UMC+, route 5-1 blauw. 

Wat is een echocardiogram?

Bij een echocardiogram (TTE) wordt via een speciale microfoon met behulp van (ultra)geluidsgolven de functie, grootte en bouw (ook wel anatomie) van het hart en de bloeddoorstroming in beeld gebracht. Deze speciale microfoon wordt tegen uw borstkastwand of bovenbuik aangehouden op verschillende plaatsen. Een computer zet de geluidsgolven om, in een bewegend beeld van het hart. De monitor laat in kleur de bloeddoorstroming zien. De snelheid van de bloeddoorstroming wordt ook gemeten. Dit geeft een geluid.

Wat is een contrastechocardiogram?

Een contrastechocardiogram is in principe hetzelfde als een standaard echocardiogram (TTE), alleen dienen we hierbij via een infuusnaald in uw arm ook een contrastmiddel (Luminity) toe. Door dit contrastmiddel kunnen we het hart nog beter afbeelden.

Wanneer krijgt u een contrastechocardiogram?

Er zijn twee belangrijke redenen voor het verrichten van een contrastechocardiogram, namelijk: 

 • soms kunnen we met een standaard echocardiogram (TTE) de linkerhartkamer niet goed genoeg afbeelden om nauwkeurig de functie te bepalen. Een contrast-echocardiogram met Luminity zorgt ervoor dat we dit beter kunnen. Vooral wanneer een nauwkeurige bepaling van uw linkerhartkamer functie zeer belangrijk is voor uw behandeling (bijvoorbeeld bij de vraag of er wel of niet een ICD geïmplanteerd moet worden), kan besloten worden een contrastechocardiogram te verrichten;
 • het kan zijn dat de cardioloog twijfelt over de aanwezigheid van een bloedstolsel in uw linkerhartkamer. Een contrastechocardiogram kan hierover uitsluitsel geven. Uw cardioloog zal de reden voor het verrichten van dit onderzoek met u bespreken.

Voorbereiding

Er is geen specifieke voorbereiding voor dit onderzoek nodig. U kunt gewoon eten en drinken. Gebruikt u medicijnen, dan kunt u deze normaal innemen met water.

Het onderzoek

U moet het bovenlichaam volledig ontbloten en in rugligging op de onderzoeksbank plaatsnemen. De volgende stappen worden uitgevoerd:

 • de hartfunctie laborant zal uw patiëntgegevens controleren en u aansluiten op het echosysteem;
 • de hartfunctielaborant, of een arts, zal een infuusnaald inbrengen;
 • er wordt een echocardiogram verricht. Tijdens het echocardiogram zal een tweede hartfunctielaborant, of een arts, het contrastmiddel (Luminity) via de infuusnaald toedienen.

Luminity is een vloeistof, melkwit van kleur, die miljoenen kleine gasbelletjes (op basis van perflutren) bevat. Deze kunnen geen kwaad, maar dienen als een reflector van de ultrasoundgolven en verbeteren daardoor het echobeeld.

Het onderzoek duurt ongeveer 30-45 minuten.

Na het onderzoek

Nadat het onderzoek afgerond is moet u nog 15 minuten in de wachtkamer plaatsnemen, de infuusnaald blijft dan nog in uw arm zitten. Als u na 15 minuten wachten geen belangrijke bijwerkingen ervaart zal de infuusnaald verwijderd worden en mag u naar huis. In het geval van belangrijke bijwerkingen kan het nodig zijn dat u gedurende een langere periode geobserveerd moet worden. Deze langere observatie zal plaatsvinden op de eerste harthulp (EHH) of de spoedeisende hulp (SEH).

Zijn er bijwerkingen en/of risico’s?

Een echocardiogram is een uiterst veilig onderzoek en kent geen risico’s. Het gebruik van Luminity is uit meerdere onderzoeken eveneens veilig gebleken. Als er bijwerkingen optreden zijn deze vaak mild (bijvoorbeeld hoofdpijn, opvliegers, misselijkheid, smaakverandering, onbehaaglijk gevoel op de borst) en verdwijnen meestal binnen 15 minuten.
In zeldzame gevallen treden andere bijwerkingen op, zoals:

 • Rugpijn (kans 0.9%), verdwijnt meestal vanzelf binnen 30 minuten. Soms is pijnstilling nodig. De oorzaak van de rugpijn is onbekend.
 • Belangrijke allergische reactie of ‘anafylaxie’ (kans 0.005-0.015%) is uiterst zeldzaam. De artsen en hartfunctie laboranten zijn getraind in de herkenning en het instellen van de behandeling. Als dit optreedt kan het nodig zijn u kortdurend ter observatie op te nemen.

In het kort

 • er is géén specifieke voorbereiding noodzakelijk, u krijgt wel een infuusnaald in uw arm;
 • toediening van Luminity is veilig en kent slechts in zeldzame gevallen belangrijke bijwerkingen;
 • meldt bij uw cardioloog als er een bekende overgevoeligheid is voor Luminity (of perflutren) of als u zwanger bent of borstvoeding geeft;
 • na het onderzoek moet u nog 15 minuten ter observatie in de wachtkamer zitten (met de infuusnaald in uw arm), als er geen bijzonderheden zijn mag u hierna naar huis (nadat de infuusnaald verwijderd is).

Wanneer mag het onderzoek niet plaatsvinden?

Bij een bekende overgevoeligheid voor Luminity of perflutren mag het onderzoek niet plaatsvinden. Tijdens een bekende zwangerschap en/of bij vrouwen die borstvoeding geven dienen wij Luminity liever niet toe. Bij ernstige longziekten (bijvoorbeeld COPD Gold 4 of longziekten waarvoor zuurstoftoediening nodig is) en/of gedecompenseerd hartfalen dienen de voor- en nadelen goed afgewogen te worden door uw cardioloog. Het is dus belangrijk om te vermelden als een van deze zaken bij u spelen.

De uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw behandelend cardioloog tijdens de eerstvolgende poliklinische controle (of telefonisch consult).

Tot slot

U bent voor het onderzoek in een academisch ziekenhuis. Dit houdt in dat er bij al de hartfunctie-onderzoeken medisch studenten aanwezig kunnen zijn. Daarnaast leiden wij artsen op tot cardioloog, die ook dit specifieke onderzoek moeten leren uitvoeren. Dit laatste gebeurt onder medische begeleiding van een ervaren cardioloog. Wij vragen uw begrip hiervoor. Heeft u hier toch bezwaren tegen, zeg dit dan voor het onderzoek tegen de arts of laborant.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, of bent u verhinderd?
Neem dan contact met ons op.

Planbureau Hart+Vaat Centrum:     
043 387 5202 (werkdagen van 8.00-17.00 uur)

E: poli.hartenvaatcentrum@mumc.nl

Laatst bijgewerkt op 15 februari 2024. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-199