Maastricht UMC+

Folder

Ooroperatie, ontslaginformatie

In dit informatieblad krijgt u alle informatie over de nazorg thuis en wat u kunt doen in geval van klachten.

U heeft een ooroperatie in het Maastricht UMC+ gehad. In deze tekst krijgt u informatie over de nazorg thuis en wat u kunt doen in het geval van klachten. Het kan dat de arts andere afspraken met u maakt, die afwijken van deze aanwijzingen. In dat laatste geval houdt u zich aan de aanwijzingen van de arts. 

Leefregels ná uw ooroperatie

Na de operatie zit er meestal een tampon in de gehoorgang van uw geopereerde oor. Als het nodig is, krijgt u een drukverband om uw hoofd, dat er de volgende dag weer af mag. 

Verband oor
 • Meestal zit er een tampon in uw geopereerde oor. 
  Deze moet u één week laten zitten.  Als de tampon uitsteekt kunt u voorzichtig het stukje dat buiten het oor hangt afknippen.  Maar u moet de tampon niet zelf terug stoppen of uit uw oor halen!  
  De arts spreekt met u af of u de tampon na één week zelf (thuis) verwijdert of dat deze door de arts wordt verwijderd tijdens een controle op de polikliniek.  
  Als u de tampon zelf thuis verwijdert, druppelt u daarna nog twee weken met Sofradex. 
  Meestal wordt een eventuele wond gehecht met oplosbare hechtingen en deze moeten dus niet verwijderd worden.
   

 • De eerste weken na de operatie mag er geen water in het geopereerde oor komen. 
  U mag uw haren daarom uitsluitend wassen met een kopje of glas tegen het oor, zodat deze droog blijft. De arts bespreekt met u of u na drie weken, of pas na de eindcontrole na zes tot acht weken, weer mag zwemmen en uw haren wassen zonder voorzorgsmaatregelen. 
   

 • Het is mogelijk dat u zich de eerste dagen thuis niet zo lekker voelt en niet helemaal fit bent.
  Dit komt omdat u narcose of verdoving heeft gehad. De eerste 24 uur na de operatie mag u daarom niet zelf autorijden. Het hervatten van activiteiten zoals werken en sporten doet u in overleg met uw arts.  
  Algemene richtlijnen zijn:
  •    lichte fysieke activiteit vanaf dag één (lopen, lichte activiteit in en rondom huis)
  •    matige fysieke activiteit vanaf week twee (rustig fietsen, geen zwaar lichamelijk werk) 
  •    stevige fysieke activiteit vanaf week vier (sporten, fysiek werk)
   

 • Wanneer u aan uw trommelvlies bent geopereerd, moet u oppassen met hoge druk. 
  Dit betekent in de praktijk dat u:
  •    uw neus niet mag snuiten,
  •    niet zwaar kunt tillen, 
  •    geen trompet mag spelen, 
  •    uit moet kijken met persen op het toilet 
  •    geen andere dingen kunt doen die mogelijk druk kunnen geven in het hoofd en in de oren.
  Als u moet niezen, doe dit dan met open mond en maak geen onverwachte hoofdbewegingen.
  De eerste zes weken mag u niet vliegen en in het geval van complicaties is dit nóg langer. 
   

Controle bij de polikliniek KNO

De meeste patiënten krijgen een controle afspraak mee met een hoortest voor over zes tot acht weken na de operatie.
Sommige patiënten krijgen een controle afspraak na ongeveer één week voor het verwijderen van de tampon in de gehoorgang of het verwijderen van eventuele hechtingen.

Mogelijke complicaties

Wanneer u thuis problemen ondervindt, kunt u altijd contact opnemen met de polikliniek KNO, de Spoedeisende Hulp (SEH) of met uw huisarts. Mogelijke complicaties zijn: 
•    aanhoudende pijnklachten, die niet verdwijnen na het innemen van                                pijnstillende medicatie;
•    aanhoudende temperatuursverhoging boven 38,5  graden Celsius;
•    een nabloeding;
•    een loopoor; 
•    vies geurend wondvocht.
 

Pijnmedicatie

................................................................................................maal daags..................... tablet(ten) 
................................................................................................maal daags..................... tablet(ten) 
................................................................................................maal daags..................... tablet(ten)
 

Contact

Polikliniek KNO                          043 - 387 54 00 tijdens kantooruren                      
Spoedeisende Hulp                  043 - 387 67 00 buiten kantooruren
 

Laatst bijgewerkt op 24 oktober 2022. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-204