Mumc+ foto online folders

Folder

Verwijderen van een speekselklier of halscyste, ontslaginformatie

Informatie voor thuis

U bent opgenomen op verpleegafdeling A2 van het Maastricht UMC+, na een operatie of behandeling. Dit blad geeft u informatie over de nazorg thuis en wat u moet doen bij lichamelijke klachten.
Het kan zijn dat de arts andere afspraken met u maakt die afwijken van deze aanwijzingen!

Informatie

 • Na de ingreep heeft u een pleister over de wond en soms ook een wonddrain (slangetje) in het operatiegebied. Deze drain wordt verwijderd als er bijna geen wondvocht meer uit de wond komt. 
  Daarna krijgt u een pleister op de insteekopening van de drain.
  Normaal gesproken sluit een operatiewond binnen 24 uur. Een pleister is dan niet meer nodig. Als er toch nog vocht uit de wond komt, adviseren wij om wel een pleister op de wond te doen en deze dagelijks te vervangen.
  Bescherm de wond tegen de zon!
   

 • Als er hechtingen verwijderd moeten worden, doet men dit op de polikliniek. Soms zitten er nog bruine steunpleistertjes (steri-strips) op de wond. Deze laten in de loop van de week los. Zo niet dan worden ze ook op de polikliniek verwijderd.
  U krijgt van de afdeling een afspraak mee voor de polikliniek controle over ongeveer tien dagen na de operatie. Een tweede controle afspraak krijgt u op de polikliniek. Meestal is dat na zes weken.
  U vindt de polikliniek KNO op niveau 2. Volg H – 2 groen.
   

 • Als de drain verwijderd is, mag u douchen tenzij de arts iets anders met u afspreekt. Zorg er wel voor dat u de wond na het douchen goed droog dept met een schone handdoek. Het wordt afgeraden om een bad te nemen omdat de wond dan kan verweken en er gevaar voor infectie bestaat.

 • Als het eten van vaste voeding pijn doet of niet goed lukt, kunt u deze vervangen door zachte voeding zoals brood zonder korstjes, pap, pudding of gemalen eten.

 • Het kan zijn dat u zich de eerste dagen thuis nog niet zo lekker en fit voelt. Dit komt omdat u een narcose of verdoving heeft gehad. De eerste 24 uur na de operatie mag u dan ook niet zelf autorijden. Hervatten van activiteiten zoals werken of sporten overlegt u met uw arts. U kunt lichte activiteiten uitbreiden zonder te forceren.

Problemen

Wanneer u thuis problemen hebt met de wond, neem dan contact op met de polikliniek KNO (Keel-Neus- en Oor polikliniek), de Spoedeisende hulp of uw huisarts. De huisarts kan u eventueel doorverwijzen naar het ziekenhuis. 
Problemen die thuis kunnen voorkomen zijn: 
•    slikklachten of verergering van slikklachten:
•    moeilijke ademhaling;
•    temperatuurstijging boven de 38,5 graden;
•    roodheid en zwelling van het wondgebied;
•    verlies van vies geurend wondvocht.
 

Speciale richtlijnen

.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
 

Pijnmedicatie

.......................................maal daags.................. tablet(ten)
.......................................maal daags.................. tablet(ten)
........................................maal daags................. tablet(ten)

Regelmatige inname van pijnstilling bevordert het herstel!
 

Contact

Als u nog vragen hebt, dan kunt u ze stellen aan de KNO-arts tijdens de polikliniek controle. 

 • Polikliniek KNO                                 043-387 54 00 (tijdens kantooruren)
 • Spoedeisende Hulp (SEH)             043-387 67 00 (buiten kantooruren)
   

Website

•  www.mumc.nl
•  www.kno.mumc.nl (hersenenzenuwcentrum.mumc.nl/specialisme/KNO)
•  www.gezondidee.mumc.nl
 

Laatst bijgewerkt op 19 maart 2024. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-206