Mumc+ foto online folders

Folder

Aangeboren cytomegalie (CMV) en slechthorendheid bij uw kind

Informatie voor ouders

Wat is CMV?

CMV (cytomegalovirus) is een heel gewoon virus waarmee vrijwel iedereen over de hele wereld besmet is. 
Soms geeft besmetting griepachtige symptomen, soms merken wij er helemaal niets van. 
CMV besmetting bij een ongeboren kind wordt congenitale (aangeboren) CMV of cCMV genoemd. Deze besmetting is verantwoordelijk voor 10 tot 20% van de slechthorendheid bij kinderen.
 

Hoe vaak komt cCMV voor?

In Engeland wordt cCMV vastgesteld bij 1 op 200 geboortes. 90% van de baby’s met cCMV wordt geboren zonder dat er symptomen van het virus te zien zijn.  Dit wordt een asymptomatische besmetting bij de geboorte genoemd. Bij 10% van de geboortes zijn symptomen zichtbaar. Dit heet een symptomatische besmetting.

Wat zijn mogelijke symptomen?

•    laag geboortegewicht
•    klein hoofdje
•    vergrote lever
•    gele huid en ogen
•    oogproblemen
•    slechthorendheid
Symptomatische cCMV kan ook op latere termijn effecten hebben op de ontwikkeling van het kind. Slechthorendheid is hierbij het meest voorkomend.
 

Oor

Hoeveel kinderen met cCMV zijn slechthorend?

•    Bij kinderen die geboren worden met symptomen van CMV is of wordt de helft slechthorend.
•    Bij kinderen die geboren worden zonder symptomen wordt één op de tien kinderen slechthorend. 
Bij de helft van de kinderen die slechthorend zijn ten gevolge van de cCMV is de slechthorendheid aanwezig vanaf de geboorte. Dit kan men vaststellen tijdens een gehoorscreening vlak na de geboorte.
Bij de andere helft ontwikkelt zich de slechthorendheid later. Meestal gebeurt dit in de eerste drie levensjaren. Dit kan een effect hebben op de spraak- en taalontwikkeling. In een beperkt aantal gevallen kan de slechthorendheid zich ook nog op latere leeftijd ontwikkelen. Daarom is het belangrijk dat het gehoor van deze kinderen regelmatig onderzocht wordt.
 

Welk soort slechthorendheid wordt door cCMV veroorzaakt?

De slechthorendheid varieert van  een mild verlies in één oor tot een totale doofheid in beide oren.  Meestal is het gehoorverlies blijvend. In de loop van de tijd kan het gehoor nog een beetje veranderen. Bij de helft van de slechthorende kinderen kan het gehoorverlies in ernst toenemen.

Audiologisch onderzoek

Ons advies is om bij alle kinderen met cCMV het gehoor vóór de leeftijd van 3 maanden uitgebreid te onderzoeken, gevolgd door een controle na 6 maanden.
Daarna lijkt het voldoende om jaarlijks, tot een leeftijd van 6 jaar, het gehoor te laten onderzoeken.
Zodra ouders het gevoel hebben dat het gehoor van hun kind verandert of dat de spraak/taalontwikkeling achterblijft, is het verstandig dat zij direct contact opnemen met het Audiologisch Centrum voor nader onderzoek. 
 

Contact

Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact met ons op.
Audiologisch Centrum telefoonnummer 043-387 45 94
 

Laatst bijgewerkt op 24 oktober 2022