Maastricht UMC+

Folder

Afwijkende gehoorscreening, en dan?

Informatie over gehooronderzoek bij pasgeborenen

Het gehoor van uw kind is getest met de AABR-methode. AABR staat voor Automated Auditory Brainstem Response. Bij deze methode wordt met zachte geluidjes afgetast of het gehoor normaal is. Als uw kind meerdere keren een onvoldoende scoort bij deze gehoortest, kan dit verschillende dingen betekenen. 
Het kan betekenen dat:
•    uw kind nog te jong is;
•    tijdelijk minder hoort (bijvoorbeeld bij water in de gehoorgang);
•    een serieus gehoorverlies heeft. 
Na een afwijkende test is er een grote kans op slechthorendheid. 
 

Aanvullend gehooronderzoek in het Audiologisch Centrum

Na een afwijkende gehoortest is de volgende logische stap: vaststellen of er bij uw kind sprake is van gehoorverlies. Dit gebeurt in het Audiologisch Centrum van het Maastricht UMC+. Tijdig vaststellen van eventueel gehoorverlies betekent snellere diagnose en behandeling. Voor het vaststellen van de aard en de mate van een mogelijk gehoorverlies bij uw kind zijn meerdere tests nodig. Deze worden meestal op één ochtend of middag achter elkaar afgenomen.

Hieronder volgt een korte beschrijving van deze tests.

Tympanometrie

Met deze test wordt de mogelijke aanwezigheid van vocht in het middenoor (achter het trommelvlies) gemeten. Uw kind krijgt een zacht  dopje in het oor, we bouwen wat druk op en uw kind hoort een toon. De tympanometer meet of het trommelvlies het geluid goed doorgeeft van de gehoorgang naar het middenoor. Dit onderzoek duurt ongeveer 5 minuten.

Oto-akoestische emissiemeting

Nog niet zo lang geleden is ontdekt dat een gezond oor een heel zacht geluidje terug geeft nadat er net een geluid in het binnenoor is aangekomen. Bij het meten van oto-akoestische emissies wordt een zacht dopje in de gehoorgang geplaatst. Uit het dopje komt het geluid van zachte klikjes. Een klein microfoontje meet de echo uit het oor op. Per oor duurt dit één tot drie minuten als uw kind heel stil ligt en zelf geen geluidjes maakt.

 

afb1

Auditief hersenstam respons onderzoek

Auditief hersenstam respons onderzoek wordt ook wel afgekort tot ABR-onderzoek. De letters ABR staan voor Auditory Brainstem Response.
Bij deze test worden via de oorschelp zachte geluiden aan uw baby gepresenteerd. Drie op het hoofd geplaatste elektroden vangen signalen op van de hersenen. Die signalen worden vervolgens automatisch geanalyseerd. Met verschillende geluidssterkten wordt de mate van een mogelijk gehoorverlies vastgesteld. Om dit onderzoek (dat soms één uur kan duren) goed te kunnen doen, moet uw kind heel rustig liggen of het liefst slapen.

Voorbereiding voor een auditief hersenstam respons onderzoek:
•    Doe uw kind op de dag van het onderzoek niet in bad en smeer het niet met babyolie in. De elektroden blijven dan niet goed zitten.
•    Neem extra voeding mee en geef uw kind vlak voor het onderzoek eten. Probeer in overleg met het Audiologisch Centrum een tijd op de dag te plannen die overeenkomt met het slaapritme van uw kind.

Observatie-audiometrie

Dit is de enige meting waarbij uw kind goed wakker moet zijn. Er wordt gekeken naar kleine reacties na het aanbieden van een geluid, zoals luisterhouding aannemen en wenkbrauwen optrekken. Deze test wordt gebruikt om een indruk te krijgen van eventuele verschillen in gehoor bij lage en hoge tonen. Een enkele keer is herhaling van deze test nodig om voldoende zekerheid te krijgen.

Slechthorendheid

Er zijn drie vormen van slechthorendheid.
•    Vocht achter het trommelvlies. Dit is tijdelijk of kan door een KNO-arts goed worden behandeld.
•    Het niet goed werken van het gehoororgaan (slakkenhuis). In deze situatie is er geen medisch herstel mogelijk, maar is een hoortoestel een goede optie. 
•    De verwerking van de geluidssignalen door de gehoorzenuw en de hersenen is anders dan normaal. Deze vorm komt slechts zelden voor. 

Het Audiologisch Centrum van het Maastricht UMC+ is gespecialiseerd in gehooronderzoek. Als uw kind slecht hoort, kan het Audiologisch Centrum samen met anderen, bijvoorbeeld een stichting gezinsbegeleiding of maatschappelijk werk, u en uw kind begeleiden. 
De spraak- en taalontwikkeling van kinderen met aangeboren slechthorendheid verloopt het best als de behandeling zo snel mogelijk begint. Uit onderzoek blijkt dat meer resultaat bereikt wordt, als de behandeling start voordat uw kind zes maanden oud is.
 

Contact

Mocht u na het lezen van dit informatieblad nog vragen hebben, dan kunt u die stellen aan uw kinderarts of aan één van de audiologieassistentes van het Audiologisch Centrum. 

Audiologisch Centrum is telefonisch bereikbaar op: 043 - 387 75 94 
 

Websites

•    www.mumc.nl 
•    www.kinderwebsite.mumc.nl  
•    www.gezondidee.mumc.nl    
•    www.fenac.nl 
•    www.oorakel.nl                     
 

Laatst bijgewerkt op 24 oktober 2022