Maastricht UMC+

Folder

Uw kind scoort onvoldoende bij de gehoorscreening, en dan?

Informatie over gehooronderzoek bij pasgeboren baby’s

Het gehoor van iedere baby in Nederland wordt vlak na de geboorte getest.
Vaak gebeurt dat met een Oto Akoestische Emissie (OAE) test in de thuissituatie.
Wanneer uw baby in een ziekenhuis verblijft, wordt de AABR-methode gebruikt. AABR staat voor Automated Auditory Brainstem Response.
Bij beide methoden wordt met zachte geluidjes onderzocht of het gehoor voldoende  is. Als uw kind meerdere keren een onvoldoende scoort bij deze gehoortesten, kan dit verschillende dingen betekenen.
Het kan betekenen dat:

 • uw kind tijdelijk minder hoort, bijvoorbeeld omdat er vocht in het middenoor zit
 • uw kind een blijvend gehoorverlies heeft

De gehoorscreening zegt niets over de ernst van een mogelijk gehoorverlies. Daarvoor is verder onderzoek nodig.

Extra gehooronderzoek in het Audiologisch Centrum

De volgende stap is vaststellen of uw kind gehoorverlies heeft, hoe groot dit gehoorverlies is en of dit gehoorverlies blijvend is. Dit gebeurt in het Audiologisch Centrum van het Maastricht UMC+.
Hoe eerder we vaststellen dat uw baby gehoorverlies heeft, hoe sneller we een goede behandeling kunnen starten. Dit is van belang voor de spraak en taalontwikkeling van uw kind.

Om vast te stellen hoe groot een mogelijk gehoorverlies is en welk soort gehoorverlies het is, zijn meerdere onderzoeken nodig. Hiervoor reserveren we meestal een hele ochtend of hele middag. Houd hier rekening mee in uw planning.

Hieronder volgt een korte beschrijving van de onderzoeken.

Tympanometrie

Met deze test meten we of er vocht in het middenoor zit.
Uw kind krijgt een zacht dopje in de gehoorgang. Er wordt een lichte druk opgebouwd. Uw kind voelt daarbij een lichte kriebel en hoort daarbij mogelijk een geluidje.
Dit onderzoek duurt ongeveer 5 minuten.

Meten van oto-akoestische emissies (OAE)

Een gezond oor stuurt een geluidje (echo) terug wanneer er een geluid naar het binnenoor wordt gestuurd. Dit noemen we oto-akoestische emissies.
Bij het meten van oto-akoestische emissies krijgt uw kind een zacht dopje in de gehoorgang. Uit dit dopje komen klikkende geluidjes. Een klein microfoontje in dit dopje meet de echo die het binnenoor terugstuurt.
Als uw kind stil ligt en zelf geen geluidjes maakt, duurt dit onderzoek per oor 3 tot 5 minuten.

afb1
Auditief hersenstam respons gehooronderzoek ( ABR of BERA)

Auditief hersenstam respons gehooronderzoek wordt ook wel afgekort tot ABR of BERA-onderzoek. De letters ABR staan voor Auditory Brainstem Response.
Bij deze test krijgt uw baby 4 elektroden op het hoofd geplakt. Deze elektroden vangen signalen op van de gehoorzenuw en hersenstam. Uw kind krijgt een zacht dopje in de oren waaruit klikkende geluidjes komen. De reactie van de gehoorzenuw en de hersenstam wordt gemeten via de electroden. Met verschillende geluidssterkten stellen we de ernst van een mogelijk gehoorverlies vast.
Dit onderzoek kan 1 tot 2 uur duren.
Voor dit onderzoek moet uw kind rustig liggen of slapen. We reserveren altijd een volledig dagdeel voor dit onderzoek. Zodat er geen tijdsdruk is en uw baby, bijvoorbeeld na een voeding, rustig in slaap kan vallen.   

Hoe kunt u zich voorbereiden op een auditief hersenstam respons onderzoek?

 • Doe uw kind op de dag van het onderzoek niet in bad. Smeer uw kind ook niet in met babyolie. Anders blijven de elektroden niet goed zitten.
 • Neem voeding mee en bespreek met de audioloog hoe uw kind het makkelijkst in slaap valt.  

Slechthorendheid

Er zijn meerdere oorzaken van slechthorendheid.
Enkele veel voorkomende oorzaken zijn:

Vocht achter het trommelvlies
Dit is tijdelijk of kan goed worden behandeld door een KNO-arts.

Het niet goed werken van het binnenoor, het slakkenhuis
Dan is geen medisch herstel mogelijk, maar is een hoortoestel een goede mogelijkheid. Bij zeer ernstige gehoorverliezen of doofheid is een Cochleair Implantaat een optie.  

Het verwerken van de geluidssignalen door de gehoorzenuw en de hersenen is anders dan normaal
Dit wordt auditieve neuropathie genoemd. Ook hier kan een hoortoestel of Cochleair Implantaat helpen.

Begeleiding

Het Audiologisch Centrum van het Maastricht UMC+ is gespecialiseerd in gehooronderzoek en revalidatie met hoortoestellen en Cochleair implantaten. Het is van belang dat u hier goed in begeleid wordt. Daarom werkt het Audiologisch Centrum van het MUMC+ nauw samen met de vroegbegeleidingsdienst van Adelante (Hoensbroek en Venlo) en AC Libra (Eindhoven). Een vroegbegeleider is iemand die aan huis ondersteuning geeft in omgaan met de slechthorendheid van uw kind.   

Wees er op tijd bij

Kinderen met aangeboren blijvend gehoorverlies ontwikkelen hun spraak en taal het beste als de behandeling met hoortoestellen zo vroeg mogelijk begint. Uit onderzoek blijkt dat de resultaten beter zijn als de behandeling met hoortoestellen start voordat uw kind 6 maanden oud is.

Contact

Heeft u nog vragen? Dan kunt u die stellen aan uw KNO-arts of audioloog.

Audiologisch Centrum
Telefoonnummer  043 387 5400

Websites

 • MUMC+ (www.mumc.nl/)
 • MosaKids Kinderziekenhuis (mosakids.mumc.nl/)
 • Gezondidee (gezondidee.mumc.nl/horen)
 • fenac.nl: Federatie van Nederlandse Audiologische Centra
 • deelkracht.nl: Onder de naam Deelkracht werken onderzoekers, professionals en ervaringsdeskundigen samen aan één einddoel: een samenleving die ook met een zintuiglijke beperking toegankelijk is. 
 • Fodok.nl (fodok.nl/): Federatie van Ouders van Dove kinderen
 • limburghoortzo.nl: Stichting met als doel om dove- en slechthorende mensen met elkaar in contact te brengen, zodat sociaal isolement doorbroken kan worden.

 

Laatst bijgewerkt op 9 augustus 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-211