Mumc+ foto online folders

Folder

Stemproblemen

Onderzoek bij de polikliniek Logopedie

U bent verwezen naar de polikliniek Logopedie van het Maastricht UMC+ (MUMC+) voor onderzoek omdat u klachten heeft van uw stem en/of uw keel. Stem- en/of keelklachten kunnen het gevolg zijn van verschillende aandoeningen en kunnen gemakkelijk leiden tot problemen in de communicatie in sociale situaties en/of uw werksituatie.
Voor een onderzoek bij de polikliniek Logopedie van het MUMC+ heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of medisch specialist. U krijgt daarna een afspraak thuisgestuurd. U vindt de polikliniek op niveau 0, Volg B- paars 0

Stemproblemen

 • U bent verwezen naar de polikliniek Logopedie van het Maastricht UMC+ (MUMC+) voor onderzoek omdat u klachten heeft van uw stem en/of uw keel. Stem- en/of keelklachten kunnen het gevolg zijn van verschillende aandoeningen en kunnen gemakkelijk leiden tot problemen in de communicatie in sociale situaties en/of uw werksituatie.
  Voor een onderzoek bij de polikliniek Logopedie van het MUMC+ heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of medisch specialist. U krijgt daarna een afspraak thuisgestuurd. U vindt de polikliniek op niveau 0, Volg B- paars 0

  •  heesheid en/of schorheid;
  • wegvallen van de stem;
  • moeite met verstaanbaar kunnen spreken;
  • een geïrriteerd, schraal of vermoeid gevoel in de keel;
  • het gevoel alsof er iets in de keel zit;
  • een ingesnoerd keelgevoel;
  • niet luid kunnen spreken;
  • moeite met zingen (tonen die wegvallen, heesheid na het zingen);
  • moeite met het volbrengen van een spreek-, stem- of zangtaak bij stemprofessionals (acteurs, leerkrachten, sprekers, presentatoren, zangers).
 • U meldt zich op het afgesproken tijdstip aan de balie van de afdeling Logopedie. Tijdens het onderzoek brengt de logopedist in kaart welke factoren een rol spelen bij het ontstaan van uw stem en/of keelproblemen en welke eisen er aan uw stem gesteld worden in uw thuissituatie en/of uw werksituatie. De logopedist maakt een digitale stemopname terwijl u een standaard leestekst voorleest. Zij beoordeelt uw stemgeluid en onderzoekt de manier waarop u uw stem gebruikt. Tevens kan zij diverse stemproeven doen om te onderzoeken of uw stemgeluid kan verbeteren. Na het stemonderzoek bespreekt de logopedist met u de bevindingen van het onderzoek.

 • De logopedist bespreekt met u eventuele verdere behandelmogelijkheden zoals: 

  • stemadviezen (algemeen en/of werk gerelateerd) ;
  • ​​​​​​​ logopedische stemtherapie;
  • ​​​​​​​aanvullend onderzoek door de KNO-arts.
   ​​​​​​​

  Als uw advies is dat u wekelijks naar de logopedist moet gaan voor stemtherapie, wordt er een geschikte logopedist in uw woonregio aanbevolen. De specifieke therapieadviezen zullen worden besproken met de betreffende logopedist. Deze ontvangt een rapportage van het onderzoek. In overleg met u plant de logopedist een eventuele vervolgafspraak bij de afdeling Logopedie. Dit om te onderzoeken of de adviezen en/of de ingeschakelde logopedische therapie effectief zijn geweest of dat er verder onderzoek noodzakelijk is.

 • Hebt u ernstige of hardnekkige stemproblemen die ondanks de logopedische adviezen en/of oefeningen blijven bestaan, is verder onderzoek nodig. Er bestaat een speciaal stemspreekuur waarbij de KNO-arts en stemlogopedist samen de patiënt onderzoeken en adviseren (laryngologie-spreekuur). Indien nodig kan er een doorverwijzing plaatsvinden naar dit spreekuur. U ontvangt dan een oproep van de polikliniek KNO.

Contact

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, neem dan gerust contact op met ons.

 • Polikliniek logopedie 043-387 51 38 (maandag t/m vrijdag van 8.30 uur -17.00 uur)
Laatst bijgewerkt op 25 oktober 2021. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-223