Mumc+ foto online folders

Folder

Revalidatie na een stemplooi operatie

Bij de afdeling Logopedie en/of Polikliniek KNO

Samen met uw Keel-, Neus- en Oorarts (KNO-arts) heeft u het besluit genomen een stemplooi operatie te laten verrichten.  
Op dit blad informeren wij u over de logopedie na uw
stemplooioperatie. 

Voorbereiding op de operatie

Om een zo goed mogelijk resultaat van de ingreep te hebben, is het belangrijk dat u direct na de operatie begint met revalideren van uw stem. Dit om littekenweefsel te voorkomen. Tijdens het stemspreekuur is een logopedist aanwezig die o.a. dit revalidatietraject met u bespreekt. De KNO-arts verwijst u naar een gespecialiseerde stemlogopedist die zich vooral richt op het aanleren van de juiste ademdruk en het afleren van stemgeven met een te hoge spierspanning. Voor deze revalidatie zijn drie tot negen lessen nodig. Dit is afhankelijk van het aantal lessen, dat u in het verleden al heeft gehad. Direct na de operatie mag u drie dagen niet spreken.
Polikliniek KNO, niveau 2 van het MUMC+. Volg H – 2 groen.
Afdeling Logopedie: niveau 0 van het MUMC+. Volg B- 0- paars.

 

Logopedie na de operatie

Op vierde dag na de operatie zegt u samen met uw behandelend logopedist de eerste woorden. De volgende zes weken bezoekt u wekelijks de logopedist. In deze weken bepaalt u samen hoe u uw stembelasting op een verantwoorde manier kan opbouwen. Ook instrueert de logopedist stemoefeningen. Afhankelijk van de soort operatie kan het zijn dat u aangepaste oefeningen of adviezen krijgt. Let op: de eerste weken na de operatie kan de stemkwaliteit (meer) hees zijn. Dit wordt veroorzaakt door zwelling van het weefsel in het geopereerde gebied.

Belangrijk

Het is belangrijk om niet te veel en te luid te praten na de operatie. Uw stemplooien moeten goed kunnen herstellen na de operatie. Littekenweefsel kan namelijk voor blijvende heesheid zorgen waardoor er weer problemen met uw stemplooien ontstaan. Informeer uw omgeving voor de operatie over een aangepaste manier van communiceren na de operatie. Bespreek met uw werkgever al voor de operatie wat de tijdelijke vermindering van uw stembelasting gaat inhouden. Op het stemspreekuur heeft u samen met de logopedist een op maat gemaakt schema van uw stembelasting na de operatie samengesteld. Alle stem activiteiten zoals praten, zingen, fluisteren, moet u niet of aangepast doen.

Enkele voorbeelden zijn:

 • Een leraar of docent kan zes weken niet voor de klas staan en kan geen oudergesprekken voeren.
 •  Als verkoper kunt u uw klanten niet te woord staan en moet u dit door anderen laten doen.
 • Als receptionist moet u de telefoondienst laten overnemen en afhankelijk van drukte aan  de balie kunt u pas na drie weken enkele uren korte gesprekjes voeren. Hiermee is de kans op maximaal rendement het grootst.

Stembelastingopbouw na de operatie

 

Week 1-2 

 • ​​​​​​​​​​​​​​Zeg het hoognodige; per dag een paar losse woorden of een paar zinnen.
 • Niet luid spreken, niet fluisteren.
 • Spreek op een langzamere bewuste manier waardoor u de nieuw aangeleerde technieken kunt toepassen.

Week 3-4

 • Voer korte gesprekjes met duidelijke rustperioden tussendoor.
 • Let er op dat u in een lawaaierige omgeving niet luider gaat spreken.

Week 5-6

U mag uw stembelasting wat meer opbouwen.

 • De gesprekken worden langer en de spreekpauzes tussendoor iets korter. Uw logopedist coacht u hierin.
 •  Hoeveel u uw stem mag belasten, hangt af van de mate waarin u het verantwoorde stemgedrag kunt toepassen.

Controle polikliniek KNO

De KNO-arts beoordeelt de beweeglijkheid, de conditie en de functie van de stemplooien. De logopedist beoordeelt uw stemgedrag, onderzoekt de belastingsmogelijkheden van uw stem en geeft advies over de vervolgtherapie. De KNO-arts en de logopedist beoordelen samen of u uw stem weer meer kunt gaan belasten/opbouwend tot het gewenste niveau.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact met ons op.

 • Afdeling Logopedie                            043-387 51 38 tijdens kantooruren
 • Polikliniek KNO                                    043-387 54 00 tijdens kantooruren
Laatst bijgewerkt op 25 oktober 2021. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-227