Stappenteller

Folder

Afspraken over thuismeten

Maak afspraken met uw behandelaar over welke metingen u thuis kunt verrichten en hoe vaak.

Afspraken over thuismeten

U bepaalt zelf welke waarden u in de vragenlijst zet. Onderstaande tabel kunt u gebruiken om met uw behandelaar afspraken te maken over welke metingen u thuis kunt verrichten en hoe vaak.

√  

Meting

Frequentie

 

Bloeddruk (mmHg)

Het hart pompt het bloed met kracht de slagaders in. Dit zorgt voor druk op de bloedvaten: de bloeddruk. Deze meten we in twee getallen: de bovendruk en de onderdruk.

 
 

Pols (per minuut)

De polsslag is de voelbare klopping in de slagaders ten gevolge van het rondpompen van het bloed door het hart. We meten dit in aantal slagen per minuut.

 

 
 

Zuurstofsaturatie (%)

De zuurstofsaturatie is een maat voor het zuurstofgehalte in het bloed. Het geeft aan met welk percentage van het hemoglobine in de rode bloedcellen het slagaderlijk zuurstof heeft gebonden. Saturatie wordt uitgedrukt in een percentage (%).

 

 
 

Temperatuur (grd C)

De lichaamstemperatuur is de temperatuur van het lichaam, die we meten via het oor, rectaal, onder de oksel, in de mond of via het voorhoofd in graden Celcius.

 

 
 

Gewicht (kg)

Het lichaamsgewicht drukken we uit in kilogram.

 

 
 

Activiteit (stappen of kcal/dag)

De activiteit is te meten met zogenaamde activity trackers op telefoon, horloge of door een meetinstrument dat u bij zich draagt. We drukken de activiteit uit in stappen per dag of in verbruikte energie (kcal) per dag.

 

 
 

Urinestick: eiwit

De urinezelftest bestaat uit een aantal strips en een kleurenkaart. De strip wordt in de urine gehouden. Op de teststrip bevinden zich verschillende vlakjes die zullen verkleuren en zo lezen we de waarde af. Eiwit (proteine) lezen we af als positief (aanwezig) of negatief (niet aanwezig).

 

 
 

Urinestick: glucose

Glucose lezen we af als positief (aanwezig) of negatief (niet aanwezig). Afhankelijk van de kleur kan de hoeveelheid glucose worden ingeschat.

 

 
 

Urinestick: ketonen

Ketonen lezen we af als positief (aanwezig) of negatief (niet aanwezig). 

 

 
 

INR

INR staat voor International Normalized Ratio, een internationale standaard waarmee de bloedstolling vergeleken kan worden. De normale stollingssnelheid van het bloed is op een waarde van 1 vastgesteld.

 

 
 

ECG

Een ECG (hartfilmpje) geeft uw hartritme weer dat ontstaat door elektrische stroompjes. Deze laten uw hart samentrekken. Een ECG-apparaat registreert de stroompjes en zet ze om in een hartfilmpje. Dit ziet eruit als grafiek. U kunt hieruit uw ritme afleiden en registreren.

 

 
 

Glucose (mmol/l)

Het bloedsuikergehalte (bloedglucose) is de hoeveelheid glucose die in het bloed zit op een bepaald moment. Dit wordt gemeten in mmol/l.

 

 

 

Laatst bijgewerkt op 25 oktober 2021. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-244