Mumc+ foto online folders

Folder

Focus-Hoofd-Hals spreekuur

Onderzoek voorafgaand aan de behandeling van hoofd-hals kanker

In overleg met uw behandelend arts is er voor u een afspraak gemaakt op het Focus-Hoofd-Hals Spreekuur. Dit is een spreekuur voor patiënten die voor een behandeling van kanker in het hoofdhals gebied in aanmerking komen. Tijdens dit spreekuur wordt er gekeken naar problemen op het gebied van de kaken, tanden en kiezen, tandvlees en slijmvliezen van de mond. Met de onderstaande informatie kunt u zich voorbereiden op het spreekuur.

Tanden

Röntgenfoto

Om uw kaken, tanden en kiezen goed te kunnen beoordelen is een röntgenfoto van de boven- en onderkaak nodig. Deze foto wordt gemaakt aan het begin van uw afspraak op de polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA). Aansluitend wordt u gezien door een tandarts en mondhygiënist van het Centrum Bijzondere Tandheelkunde (CBT). Waar nodig wordt overlegd met de MKA-chirurg-oncoloog die u tijdens de snelpoli heeft gezien. 

Route: Volg H niveau 2 (Groen)

Onderzoek

Tijdens het mondonderzoek wordt er gekeken naar de conditie van uw tanden en kiezen en naar de conditie van uw tandvlees. De aanwezigheid van tanden in slechte of matige conditie kan problemen geven tijdens of na de behandeling van een mond- of keelkanker. De tandarts en/of kaakchirurg bespreekt de röntgenfoto met u en overlegt met u of er nog een (aanvullende) behandeling van tanden en kiezen nodig is (bijvoorbeeld het verwijderen van slechte tanden en/of kiezen), voordat u met de behandeling van de kanker kunt starten. De tandarts bekijkt ook of er na de behandeling van de tumor problemen te verwachten zijn met uw gebit op functioneel gebied (bijvoorbeeld aanpassen/vervangen van een bestaande prothese of het plaatsen van implantaten).

Aanvullende afspraken

Als het nodig is zullen er aanvullende afspraken met u worden gemaakt. U kunt hierbij denken aan een afspraak voor het verwijderen van één of meer tanden of kiezen, het maken van een (tijdelijke) vulling en het (uitgebreid) schoonmaken van uw gebit.

Tandheelkundige of mondhygiëne verzorging tijdens de behandeling van kanker

Waar nodig wordt u tijdens de behandeling van uw kanker begeleid door de mondhygiëniste. In enkele gevallen wordt ook de hulp van de tandarts ingeroepen.

Na de operatie en/of bestraling

Graag zien wij u ongeveer 6 weken na het voltooien van de kankerbehandeling voor een evaluatieafspraak terug op het CBT. In overleg met u wordt dan besloten of er een aanvullende tandheelkundige of prothetische behandeling nodig en gewenst is. U kunt deze afspraak zelf maken via de polikliniek van Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie.

Contact

  • Telefoonnummer polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie en Centrum Bijzondere Tandheelkunde  043-387 52 00                                 
  • Telefoonnummer Oncologiecentrum 043-387 64 00           

Websites  

Laatst bijgewerkt op 24 oktober 2022. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-254