Mumc+ foto online folders

Folder

Middenoor injectie

Met kenacort of gentamicine

Voor de behandeling van aanvallen van draaiduizeligheid is bij u een injectie met kenacort of gentamicine in het middenoor voorgesteld of uitgevoerd. Dit informatieblad geeft uitleg over het evenwichtssysteem en beschrijft wat u van de behandeling kunt verwachten en wat het verloop na de behandeling normaal gesproken is.

Injectie in het middenoor

 • injectie in het middenoor

   

  Iedere gezonde persoon heeft twee evenwichtsorganen: in elk oor een (1).
  Deze twee evenwichtsorganen zijn belangrijke onderdelen van uw evenwichtssysteem.
  Het evenwichtssysteem heeft als belangrijkste functies:

  • balans en evenwichtscontrole;
  • bepalen van de positie in de ruimte (ruimtelijke oriëntatie);
  • stabiliteit van het beeld.

  ​​​​​​​Aanvallen van duizeligheid of verminderde werking of uitval van een van de evenwichtsorganen kunnen het goed functioneren van het evenwichtssysteem belemmeren. Bij een injectie met kenacort of gentamicine komt de vloeistof terecht in het middenoor (2). Van daaruit verspreidt ze zich naar het evenwichtsorgaan (1) waar ze werkzaam is. De injectie is gericht op het verminderen van de plotselinge aanvallen van draaiduizeligheid.

   

   

   

 • De precieze werking van een injectie met kenacort in het middenoor is nog niet geheel duidelijk. Ze kan effectief zijn in het onderdrukken van de aanvallen van duizeligheid zonder dat het evenwichtsorgaan uitgeschakeld wordt. Het effect is tijdelijk: ongeveer acht tot twaalf weken. Daarom is herhaling nodig. Die herhaling kan geen kwaad.
  Mogelijke nadelen van het inspuiten van vloeistof in het middenoor zijn:

  • een kleine kans op een bloeding;
  • ontsteking of loopoor ;
  • een blijvend gaatje in het trommelvlies.

  ​​​​​​​Daarnaast bestaat een zeer kleine kans op blijvende doofheid aan het oor.

 • Een injectie met gentamicine in het middenoor is bij veel patiënten erg effectief in het tegengaan van duizeligheidsaanvallen. Soms zijn enkele injecties nodig om het gewenste effect te bereiken. In tegenstelling tot kenacort schakelt gentamicine in het middenoor het evenwichtsorgaan wel helemaal uit. Dit effect is onomkeerbaar. Door deze eenzijdige uitschakeling van het evenwichtsorgaan kunnen andere chronische klachten ontstaan zoals:

  • kortdurende duizeligheid bij snelle hoofdbewegingen;
  • overgevoeligheid voor visuele prikkels;
  • een wankel gevoel.

  Dit gebeurt niet bij iedereen.
  Na uitschakeling van een evenwichtsorgaan door een injectie met gentamicine kan het andere evenwichtsorgaan niet behandeld worden met gentamicine. Dan zouden namelijk beide evenwichtsorganen uitgeschakeld worden en veel andere klachten optreden. Mogelijke nadelen van het inspuiten van vloeistof in het middenoor zijn:

  • een kleine kans op een bloeding;
  • ​​​​​​​ontsteking;
  • ​​​​​​​ loopoor;
  • ​​​​​​​ een blijvend gaatje in het trommelvlies.

  Daarnaast bestaat een zeer kleine kans op blijvende doofheid aan het oor.

   

   

   

 • De middenoorinjectie vindt plaats in de polikliniek Keel, Neus en Oor.
  Als voorbereiding op de injectie zijn geen speciale maatregelen nodig.
  Op het moment van de injectie mag u geen oorontsteking hebben. Dit wordt vooraf in de polikliniek gecontroleerd. Eerst wordt het in te spuiten oor verdoofd met een vloeistof of crème (dus niet door een prik of spuit). Dit heeft 15 à 20 minuten inwerkingstijd nodig. Dan wordt met een kleine spuit een prikje gemaakt in het verdoofde trommelvlies, waarna de vloeistof in het middenoor wordt gespoten. Dit kan een beetje prikkelen. Nadien vraagt men u 15 à 20 minuten met het ingespoten oor omhoog te blijven liggen en zo min mogelijk te slikken of te praten. Dit is nodig omdat u anders de werkzame stof kunt wegslikken. Daarna wordt een watje in het oor gestopt en kunt naar huis.
  Het watje kunt u thuis weer uit uw oor halen.
  Het is verstandig om iemand mee te nemen voor het vervoer naar huis, voor het geval u klachten mocht hebben.

 • Ongeveer zes tot acht weken na de behandeling wordt een telefonische afspraak met u gemaakt om het effect te bespreken. Als u pijnklachten heeft na de ingreep, dan kunt u paracetamol innemen.
  Als u na de behandeling een loopoor, ontsteking of bloeding krijgt, neemt u contact op met de
  polikliniek Keel, Neus en Oor, telefoonnummer 043 - 387 54 00.
  Direct na de ingreep is het effect van een injectie met dexamethason of gentamycine verschillend.

  • Kenacort: Het prikkelende gevoel dat zich tijdens het inspuiten van de vloeistof kan voordoen, kan ook na de ingreep aanwezig blijven. Dat is normaal. De eerste dagen na de behandeling kan u ook een instabiel gevoel of toename van duizeligheid hebben.
   Hevige duizeligheidsaanvallen komen niet vaak voor, maar zijn mogelijk. U hoeft daar niet ongerust over te zijn. Wel is het in dat geval belangrijk om, ondanks die duizeligheid, zo snel mogelijk te gaan bewegen en in beweging te blijven.
  • Gentamicine: Omdat het evenwichtsorgaan uitgeschakeld wordt, kunt u de eerste twee weken een hevige draaiduizeligheidsaanval krijgen die meerdere dagen kan duren. Dat kan gepaard gaan met misselijkheid en braken. Als dit gebeurt, is het belangrijk dat u zo snel mogelijk gaat bewegen en blijft bewegen. Het andere evenwichtsorgaan en de hersenen moeten het verlies van een evenwichtsorgaan voor een deel leren overnemen. Ook in het geval van een injectie met gentamicine kan er na de ingreep een prikkelend gevoel in het oor zijn. Dat is normaal.

Contact

Heeft u na het lezen van dit informatieblad nog vragen of doen zich na de behandeling problemen voor, dan kunt u bellen naar: Polikliniek Keel, Neus en Oor, afdeling Evenwicht telefoonnummer: 043 - 387 54 00 (maandag t/m vrijdag van 8.00-16.30 uur).

Laatst bijgewerkt op 24 oktober 2022. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-256