Mumc+ foto online folders

Folder

Onderzoek naar de werking van de gehoorzenuw en auditieve hersenstam bij volwassenen

Bera onderzoek

U komt voor onderzoek van de gehoorzenuw en de hersenstam naar het Maastricht UMC+ (MUMC+). In dit blad krijgt u informatie over het BERA onderzoek. BERA staat voor ‘Brainstem Evoked Response Audiometry’. In het Nederlands spreken we ook wel over een ‘hersenstam-audiometrie’. Tijdens dit onderzoek meten we hoe het slakkenhuis, de gehoorzenuw en de hersenstam reageren op geluidssignalen die u hoort. De hersenstam is een belangrijk gedeelte van de hersenen. Hier wordt ook het gehoor geregeld.

Bali KNO
  • De reacties op geluid van het slakkenhuis, de gehoorzenuw en de auditieve hersenstam worden gemeten door middel van elektroden die geplakt worden op het voorhoofd en achter de oren van de patiënt. Soms is het nodig om de huid wat te ontvetten, zodat er een goed contact ontstaat tussen de elektrode en de huid.

    • Doe de dag van het onderzoek geen dagcrème of zalf op uw gezicht, want dat kan de hechting van de elektroden op uw hoofd verminderen.
    • Signalen van een mobiele telefoon kunnen de meting verstoren. Daarom moet u uw mobiele telefoon helemaal uitschakelen tijdens het onderzoek.
  • Op het afgesproken tijdstip meldt u zich op niveau 2 aan de balie van afdeling KNO / Audiologisch Centrum. Daarna neemt u plaats in de wachtkamer van het Audiologisch Centrum. De audioloog of de audiologieassistent haalt u daar op en vertelt u wat er gaat gebeuren. U ligt tijdens het onderzoek op een onderzoeksbed. Het is belangrijk dat u ontspannen en rustig ligt. Er worden vier elektroden bevestigd: twee op het voorhoofd en achter elk oor één. De elektroden zijn via dunne snoertjes verbonden met een meetkastje. Het kastje is aangesloten op een groter apparaat dat in een andere kamer staat. Dat apparaat registreert het signaal van het slakkenhuis, de gehoorzenuw en de hersenstam. Vervolgens krijgt u een koptelefoon op het hoofd gezet. Aan het ene oor krijgt u dan een groot aantal klikjes of ander geluid te horen en aan de andere kant een ruis. U hoeft hier niet op te reageren. Eerst wordt het ene oor getest, daarna het andere. De klikjes worden door het slakkenhuis en de gehoorzenuw naar de hersenstam geleid. De elektroden op het hoofd registreren deze signalen. Deze registratie is alleen betrouwbaar als u rustig ligt. Zoek naar een gemakkelijke, ontspannen houding op het bed. U mag gerust de ogen sluiten en zelfs in slaap vallen. Het onderzoek duurt ongeveer één uur. Dit onderzoek is ongevaarlijk en pijnloos.

  • Na afloop van het onderzoek worden de elektroden verwijderd en kunt u naar huis. De resultaten van het onderzoek worden op de dag zelf door de audioloog met u besproken of u hoort het resultaat later van de specialist die u voor het onderzoek naar ons heeft verwezen.

Contact

Hebt u verder nog vragen, neem dan tijdens kantooruren contact op met het Audiologisch Centrum.

Polikliniek KNO                                       043-387 54 00

Laatst bijgewerkt op 24 oktober 2022. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-257