Maastricht UMC+

Folder

Angiografie:

Informatie voor thuis

U was opgenomen op verpleegafdeling A2 van het Maastricht UMC+ (MUMC+) na een operatie of behandeling.
Deze informatie geeft u instructies over de nazorg thuis en wat u moet doen bij lichamelijke klachten. De arts kan ook andere afspraken met u maken die afwijken van deze aanwijzingen.

De wond

Uw lies kan nog enkele dagen pijnlijk aanvoelen, omdat daar het bloedvat werd aangeprikt. Ook kan er een bloeduitstorting ontstaan. Zowel de pijn als de eventuele bloeduitstorting worden geleidelijk aan minder. Het wondje in de lies is niet gehecht en sluit normaal na 24 uur. Het is dan niet meer nodig om er een pleister op te plakken.

Medicijnen

Wanneer er een dotterprocedure en/of stentplaatsing heeft plaatsgevonden, schrijft de arts u een bloedverdunner voor. De zaalarts geeft u informatie als u nog een andere bloedverdunner erbij of in plaats van krijgt. Dit alles heeft te maken met de behandeling.

Douchen en baden

U mag douchen tenzij de arts iets anders met u heeft afgesproken. 

Werken, sporten, autorijden

U kunt op basis van uw klachten de dagelijkse activiteiten uitbreiden en weer gaan werken. U heeft geen beperkingen. Lopen is zelfs aan te bevelen.

Problemen

Neem contact met ons of uw huisarts op als u onderstaande problemen heeft: 

 • Aanhoudende pijnklachten die niet verdwijnen na het innemen van pijnstillende medicatie.
 • Aanhoudende temperatuur verhoging boven 38 graden.
 • Forse uitbreiding van de bloeduitstorting.

 

Bloedverdunners

……….........................................................................maal daags..................... tablet(ten)

...................................................................................maal daags..................... tablet(ten)

...................................................................................maal daags..................... tablet(ten)

Pijnmedicatie

....................................................................................maal daags..................... tablet(ten)

....................................................................................maal daags..................... tablet(ten)

....................................................................................maal daags..................... tablet(ten)

Neem regelmatig uw pijnmedicatie in, dit zorgt ervoor dat u sneller herstelt!

Contactgegevens en vragen

Heeft u niet dringende vragen? Schrijf ze op en stel ze tijdens de controle afspraak. Voor dringende vragen neem contact op met: 

 • Polikliniek Hart+Vaat Centrum           
  T: 043 387 27 27 
  E: poli.hvc@mumc.nl
 • Spoedeisende Hulp (SEH)           
  T: 043 387 67 00 (24 uur bereikbaar) 

Websites

Laatst bijgewerkt op 5 maart 2024. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-265