Mumc+ foto online folders

Folder

Neusoperatie, ontslaginformatie

Informatie voor thuis

U bent opgenomen op verpleegafdeling A2 van het Maastricht UMC+ (MUMC+) na een operatie/behandeling aan uw neus. Op dit blad krijgt u informatie over de nazorg thuis. Het kan zijn dat de arts andere afspraken met u maakt die afwijken van deze aanwijzingen.

 • Het kan altijd voorkomen dat er wat bloed of bloederig slijm uit de neus komt. De verpleegkundige op de afdeling geeft u instructies en voldoende gaasjes mee om dit op te vangen. U mag de eerste dagen na de operatie de neus niet snuiten en niest u met open mond. Roken wordt sterk afgeraden.

 • U mag douchen en in bad tenzij de arts iets anders met u heeft afgesproken. Let er wel op dat het water niet te warm is. Dit kan een nabloeding veroorzaken.

 • In principe mag u alles eten en drinken na de operatie. Eet de eerste dagen niet te warm en drink geen alcohol.

 • U kan zich de eerste dagen thuis nog niet zo lekker en fit voelen. Dit komt omdat u een narcose of verdoving heeft gehad. De eerste 24 uur na de operatie/behandeling mag u dan ook niet zelf autorijden. Hervatten van activiteiten zoals werken of sporten overlegt u met uw arts. U kunt lichte activiteiten uitbreiden zonder te forceren.

 • Twee tot drie dagen na de operatie komt u terug op de polikliniek KNO (Keel- Neus- en Oor polikliniek) om de neustampons te laten verwijderen. Als de tampons verwijderd zijn, zult u de neus zelf goed moeten verzorgen met zoutspoeling, neusdruppels en neuszalf (in deze volgorde). U krijgt hiervoor een recept. Ook krijgt u een afspraak mee om een week later de neus te laten reinigen of de eventuele siliconenspalkjes te laten verwijderen. U vindt de polikliniek KNO op niveau 2. Volg H – 2 groen.

 • Wanneer u thuis problemen hebt, neem dan contact op met de polikliniek KNO, de Spoedeisende Hulp of uw huisarts. De huisarts kan u eventueel doorverwijzen naar het ziekenhuis.

  Problemen die thuis kunnen voorkomen zijn:

  •  forse bloedneus;
  •  zwelling van het gecorrigeerde neustussenschot;
  • temperatuurstijging boven de 38,5°C.

Speciale richtlijnen

 •  U mag de eerste paar dagen na de operatie de neus niet snuiten, omdat er dan verkeerde druk op het tussenschot komt. Als u moet niezen, nies dan met open mond.
 •  Wij adviseren u tot acht weken na de operatie geen contactsporten zoals voetbal, judo uit te oefenen.
 •  De eerste dagen na de operatie kan er een beetje vers bloed (soms zelfs oude bloedresten) of wat bloederig slijm uit de neus komen. Dit stopt na enige tijd vanzelf. Het schoonhouden (spoelen) van de neus is zeer belangrijk. Na ongeveer vier tot zes weken kunt u verbetering verwachten.
 •  In principe kunt u alles eten en drinken na de operatie. Eet de eerste dagen niet te warm en drink geen alcohol. Roken is ongunstig voor de wondgenezing.
 •  U mag douchen en in bad tenzij de arts iets anders met u heeft afgesproken. Let er wel op dat het water niet te warm is, dit kan een nabloeding veroorzaken.

Pijnmedicatie

.......maal daags..................... tablet(ten)

.......maal daags..................... tablet(ten)

.......maal daags..................... tablet(ten)

Regelmatige inname van pijnstilling bevordert het herstel!

Contact

Als u na het lezen van deze folder nog vragen hebt, kunt u deze stellen aan uw behandelend arts of u neemt contact op met:

 • Polikliniek KNO                 043-387 54 00 (tijdens kantooruren)
 • Spoedeisende Hulp         043-387 67 00 (buiten kantooruren)
Laatst bijgewerkt op 24 oktober 2022. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-290