MUMC+

Folder

Neuro-oncologie: uw behandelteam in beeld

Contactgegevens neuro onco

Het behandelteam

Als er bij u kanker is vastgesteld wordt het onderzoeks- en behandelplan opgesteld door het gehele team neuro-oncologie. Zij komen elke week bij elkaar om tijdens het multidisciplinair overleg elke patiënt apart te bespreken. Dus, zelfs als u maar één dokter heeft gezien, dan is uw ziektegeschiedenis in het team besproken.

Er zijn meerdere medisch specialisten bij uw behandeling betrokken. Zo kunt u - afhankelijk van uw situatie - behandeld worden door een neuroloog, neurochirurg, radiotherapeut-oncoloog of medisch oncoloog. Omdat u met veel hulpverleners in aanraking komt hebben wij een lijst gemaakt waarop u de namen van de verschillende hulpverleners kunt invullen, voor zover bij u van toepassing.

Het MUMC+ is een academisch ziekenhuis. Dit betekent dat in dit ziekenhuis niet alleen patiënten worden behandeld, maar ook artsen worden opgeleid. Dit merkt u tijdens uw verblijf in ons ziekenhuis op verschillende manieren. Zo ziet u tijdens uw afspraken op de polikliniek Oncologie naast uw arts vaak ook andere zorgverleners.

De hoofdbehandelaar
Ook al wordt uw behandeling in een team opgesteld, er is altijd één arts die voor u verantwoordelijk is. Deze arts noemen we de hoofdbehandelaar. U kunt met al uw vragen op het gebied van hersenkanker terecht bij uw hoofdbehandelaar. Elke fase kent een andere hoofdbehandelaar.

 • De neuroloog houdt zich bezig met de diagnostiek en behandeling van ziekten van de hersenen, ruggenmerg, zenuwen en ook spierziekten. Hierbij besteden ze naast technische onderzoeken, ook veel aandacht aan een vraaggesprek en aan het klinisch onderzoek.

 • De neurochirurg verricht chirurgische ingrepen aan het zenuwstelsel, waaronder de hersenen, hersenstam, het ruggenmerg, zenuwen, de wervelkolom (nek, rug) en schedel evenals de omhullende structuren zoals de wervelkolom en schedel.

 • Een radiotherapeut is gespecialiseerd in de behandeling van kanker met bestraling.

 • Een medisch oncoloog (internist-oncoloog) houdt zich bezig met de behandeling van kanker door medicatie, bijvoorbeeld chemotherapie. Dit kan chemotherapie zijn, maar ook bijvoorbeeld gerichte therapieën, en (anti)hormonale therapieën.

 • De fellow of arts-assistent is een afgestudeerd arts die in het ziekenhuis een vervolgopleiding volgt tot medisch specialist. Tijdens uw opname of polikliniekbezoek is de fellow of arts-assistent soms uw behandelend arts. De fellow is zich aan het specialiseren op een vakgebied. De arts-assistent is zich nog niet aan het specialiseren en verkent nog alle vakgebieden. Hij/zij werkt altijd onder eindverantwoording van de medisch specialist.

 • Uw aanspreekpunt gedurende de hele behandeling is de verpleegkundig specialist. De verpleegkundig specialist is gespecialiseerd in de begeleiding van patiënten op het gebied van neuro-oncologie. Zij combineert psychosociale en medische zorg. Ze werkt nauw samen met uw behandelende arts en is daardoor op de hoogte van uw situatie. Daarbij is zij verantwoordelijk voor de coördinatie van de zorg tijdens het gehele behandeltraject. Tijdens de behandeling is zij voor u het aanspreekpunt.

  Voor meer informatie klik hier (venvnvs.nl/wp-content/uploads/sites/164/2018/06/2018-06-01-Folder-Verpleegkundig-Specialist-zorgvragers.pdf).

 • De klinisch neuropsycholoog heeft uitgebreide kennis van de relaties tussen hersenen en gedrag. Zij is vaardig in het toepassen van deze kennis in de praktijk, neemt indien nodig testen af, stelt diagnoses en behandelt problemen.

   

   

 • Een ziekte of aandoening kan vragen oproepen over uzelf, uw relatie, gezin, huishouding, werk, studie, hobby’s of over de financiële gevolgen van het ziek zijn. De medisch maatschappelijk werker kan u hulp of advies geven bij vragen en problemen waar u mee zit.

Meer weten?

Wilt u meer weten over uw behandelteam? Stel dan gerust uw vragen aan uw behandelend arts of verpleegkundig specialist.

Maak kennis met ons team

Team neuro-oncologie 2024
Laatst bijgewerkt op 26 maart 2024. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-30