Mumc+ foto online folders

Folder

Endoscopische behandeling van Zenker divertikel

Wat is een Zenker divertikel?

Een Zenker divertikel is een uitstulping (divertikel) op de overgang van de keelholte naar de slokdarm. Deze uitstulping vormt een zakje waarin gemakkelijk voedsel kan ophopen. Dit kan klachten geven zoals hoesten, kokhalzen, moeizame voedselpassage, opgeven van slijm of herhaaldelijke luchtweginfecties.

Zenker divertikel
Behandeling zenker divertikel
1 = slokdarm, 2 = Zenker divertikel, 3 = neus-maagsonde, 4 = tussenschotje

Voorbereiding

Voorbereiding thuis:
De dag vóór het onderzoek mag u alleen nog vloeibaar eten, zoals yoghurt, pap, soep en dergelijke. Dit om te voorkomen dat het divertikel tijdens het onderzoek gevuld is met voedsel).

Op de dag van de behandeling moet u nuchter te zijn. U mag op de avond voorafgaand aan de behandeling  vanaf 23:00 uur niets meer eten en drinken. Wel mag u eventuele medicatie met een klein slokje water op de ochtend van de ingreep innemen.

Behandeling

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich op de  afdeling Endoscopie van het Maastricht UMC+. Volg op het Poliplein lift G naar niveau 2.

Bij een endoscopische behandeling van een Zenker divertikel wordt een flexibele slang via de mond  ingebracht tot in de slokdarm. Door deze slang kan de arts instrumenten opvoeren waarmee het tussenschotje kan worden doorgesneden.
Door deze behandeling wordt de divertikelzak in feite één met de slokdarm en kan er niet meer zo makkelijk voedsel in ophopen.

De behandeling vindt plaats onder algehele narcose. Dat wil zeggen dat u van het onderzoek niks meekrijgt. Voor het bespreken van de narcose krijgt u vooraf aan de ingreep een afspraak met de anesthesioloog. De ingreep duurt ongeveer een half uur. U krijgt voorafgaand aan de behandeling een éénmalige gift antibiotica toegediend via een infuus.

Na de behandeling

Na de behandeling blijft u over het algemeen één nacht ter observatie in het ziekenhuis. Na de ingreep mag u slokjes water drinken en waterijsjes gebruiken. Deze werken goed tegen eventuele keelpijn.

Als u de volgende morgen geen koorts en erge (keel)pijn heeft, krijgt u normaal eten. Als dat zonder problemen gaat mag u naar huis.

Na de opname

De eerste dagen kan eten en slikken nog wat gevoelig zijn, maar na een week moeten deze klachten verdwenen zijn. Zo nodig mag u paracetamol als pijnstilling gebruiken. Als u koorts krijgt, of de klachten toenemen, kunt u het best even overleggen met uw behandelend arts. U krijgt een afspraak mee voor een poliklinische controle 6 weken na de ingreep. Als u dan klachtenvrij bent zal u uit controle ontslagen worden. Mochten de klachten in de toekomst weer toenemen, kunt u gerust een nieuwe afspraak maken op de polikliniek. Als de ingreep langer dan een jaar geleden heeft plaatsgevonden moet er door uw huisarts een nieuwe aanvraag worden ingediend.

Complicaties

De behandeling van een Zenkers divertikel is een relatief veilige ingreep, desondanks zijn er risico’s aan verbonden. De belangrijkste zijn:

  • Een perforatie. Dit is een gaatje in wand  van de slokdarm waardoor een ontsteking van de borstholte kan ontstaan. Dit komt gemiddeld bij één op de 20 ingrepen voor. Meestal kan dit door het plaatsen van een aantal klemmetjes gedicht worden. Lukt dit niet zal een operatie via de hals noodzakelijk zijn.
  •  Restklachten of nieuwe klachten na enige tijd. Bij ongeveer zeven op de tien patiënten heeft de ingreep direct een duidelijk positief effect op de klachten. Soms komen deze echter na enige tijd weer terug. Zijn na de ingreep de klachten niet verdwenen of komen deze op termijn weer terug dan kan de procedure herhaald worden. Uiteindelijk zijn negen op de tien patiënten tevreden over het resultaat.

Contact

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, vraag het dan aan uw arts. 

U kunt ook bellen met de afdeling Endoscopie van het MUMC+ op nummer 043 - 3877700. Dat kan op werkdagen van 8.00 tot 16.30 uur. Of u kunt een e-mail sturen naar endoscopie@mumc.nl

Websites

Laatst bijgewerkt op 3 april 2024. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-301