Serehal

Patiëntinformatie

Medische fotografie

Patiënteninformatie

Algemeen

Uw behandelend arts heeft u gevraagd om een foto te laten maken door de medisch fotograaf van het Maastricht UMC+.

De foto’s zijn een noodzakelijk hulpmiddel voor de arts bij uw behandeling. Met de foto’s kan hij gemakkelijker het resultaat van de gevolgde behandeling volgen en beoordelen. Dit kan nodig zijn als aanvulling op uw medisch dossier. U kunt hierbij denken aan foto’s van bepaalde lichaamsdelen, afwijkingen in uw houding, verwondingen of huidafwijkingen die u mogelijk heeft.

Het gaat niet om röntgenfoto’s maar om ‘gewone’ foto’s die in de behandelkamer of in een studio worden gemaakt. Twee vakfotografen - die gespecialiseerd zijn in medische fotografie - maken de foto’s.

Waar worden de foto's gemaakt?

Het maken van de foto’s gebeurt meestal in de behandelkamer van de polikliniek of op uw kamer op de verpleegafdeling.

Het kan zijn dat de foto’s op verzoek van de behandelend arts in de fotostudio genomen worden. U gaat met het ‘Aanvraagformulier patiëntenfotografie’ naar de afdeling Medische Fotografie en meldt zich bij de balie. Volg route 6 - 1 Medische Fotografie. Meestal kunt u meteen terecht.

Medische fotografie studio
Studio medische fotografie
Medisch fotograaf
Medsich fotograaf

Gebruik van foto's voor andere doeleinden

Soms worden foto’s gebruikt voor andere doeleinden zoals onderwijs of wetenschappelijke publicaties of congressen. Hiervoor vraagt de betreffende arts altijd uw toestemming.

Het maken van de foto

De medisch fotograaf legt u van te voren uit wat van u verwacht wordt. Houdt u er rekening mee dat u in sommige gevallen (een deel van) uw kleding uit moet doen. Ook vraagt hij u soms uw sieraden af te doen.

De fotograaf maakt altijd alleen opnamen van dat gedeelte van uw lichaam dat door de arts is aangegeven op het formulier. Wanneer het dus om uw been gaat, komt uw gezicht niet op
de foto. De medisch fotograaf streeft er altijd naar dat u niet herkenbaar bent. Bij foto’s van het gezicht is dit natuurlijk niet mogelijk. Soms is het nodig dat u in verschillende houdingen wordt gefotografeerd.

Kopie foto ontvangen

Het is mogelijk om zelf een kopie van een foto te ontvangen. U vult hiertoe het formulier ‘Aanvraag kopie medisch dossier’ in. Dit formulier is te verkrijgen bij het Patiëntenvoorlichtingscentrum in de Serrehal van het ziekenhuis. Kijk voor meer informatie op www.mumc.nl

Uw privacy

Binnen Maastricht UMC+ zijn strikte afspraken gemaakt over medische fotografie. Deze hebben voornamelijk betrekking op uw privacy:

  • Bij de fotostudio is een kleedruimte waar u zich om kunt kleden. Natuurlijk mag uw partner aanwezig zijn bij het maken van de foto. Ook als uw kind wordt gefotografeerd, zien wij graag dat u als ouder hierbij aanwezig bent.
  • De medisch fotograaf plaatst de foto’s in het digitale archiefsysteem van het ziekenhuis waarin alle beeldmateriaal (dus ook röntgenfoto’s) van patiënten wordt opgeslagen. Alleen uw behandelend arts kan foto’s uit dit systeem oproepen en bekijken.
  • De medisch fotograaf heeft geheimhoudingsplicht.
Laatst bijgewerkt op 25 oktober 2021