Serehal

Folder

Medische fotografie

Patiënteninformatie

Algemeen

Uw arts heeft u gevraagd om een foto te laten maken door de medisch fotograaf van het Maastricht UMC+.

De foto’s zijn nodig voor uw behandeling. Met de foto’s kan de arts gemakkelijker het resultaat van de gevolgde behandeling volgen en beoordelen. Dit kan nodig zijn als aanvulling op uw medisch dossier. U kunt hierbij denken aan foto’s van bepaalde lichaamsdelen, afwijkingen in uw houding, verwondingen of huidafwijkingen.

Het gaat niet om röntgenfoto’s maar om ‘gewone’ foto’s die in de behandelkamer of in een studio worden gemaakt. Een klein team vakfotografen - die gespecialiseerd zijn in medische fotografie - maken de foto’s.

Waar worden de foto's gemaakt?

Het maken van de foto’s gebeurt meestal in de behandelkamer van de polikliniek of op uw kamer op de verpleegafdeling.

Het kan zijn dat uw arts gevraagd heeft de foto’s in de fotostudio te maken. U gaat met het ‘Aanvraagformulier patiëntenfotografie’ naar de afdeling Medische Fotografie en meldt zich bij de balie. Volg route 6 - 1 Medische Fotografie. 
Meestal kunt u meteen terecht.

Medische fotografie studio
Studio medische fotografie
Medisch fotograaf
Medisch fotograaf

Gebruik van foto's voor andere doeleinden

Soms worden foto’s gebruikt voor een ander doel zoals onderwijs of wetenschappelijke publicaties of congressen. Hiervoor vraagt uw arts altijd om uw toestemming.

Het maken van de foto

De medisch fotograaf legt u van te voren uit wat er gaat gebeuren. Houdt er rekening mee dat u soms (een deel van) uw kleding uit moet doen. Soms moeten uw sieraden ook af.

De fotograaf maakt altijd alleen opnamen van dat gedeelte van uw lichaam dat door de arts is aangevraagd. Wanneer het dus om uw been gaat, komt uw gezicht niet op de foto. De medisch fotograaf probeert u altijd niet herkenbaar op de foto te zetten. Bij foto’s van het gezicht is dit natuurlijk niet mogelijk. Soms is het nodig dat u in verschillende houdingen wordt gefotografeerd.

Kopie foto ontvangen

Het is mogelijk om zelf een kopie van een foto te ontvangen. U vult daarvoor het formulier ‘Aanvraag kopie medisch dossier’ in. Dit formulier is te krijgen bij het Patiëntenvoorlichtingscentrum in de Serrehal van het ziekenhuis. Dit formulier kunt U ook downloaden op: 2022 10 aanvraagformulier afschrift medisch dossier_excl BV.pdf (mumc.nl)

Uw privacy

Binnen het MUMC+ zijn strenge afspraken gemaakt over medische fotografie. Deze hebben voornamelijk betrekking op uw privacy:

  • Bij de fotostudio is een kleedruimte waar u zich om kunt kleden. Natuurlijk mag uw partner aanwezig zijn bij het maken van de foto. Als uw kind wordt gefotografeerd, willen wij graag dat u als ouder hierbij aanwezig bent.
  • De medisch fotograaf plaatst de foto’s in het digitale archiefsysteem van het ziekenhuis waarin alle beeldmateriaal (dus ook röntgenfoto’s) van patiënten wordt opgeslagen. Alleen uw behandelend arts kan foto’s uit dit systeem oproepen en bekijken.
  • De medisch fotograaf heeft geheimhoudingsplicht.
Laatst bijgewerkt op 15 februari 2024. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-318