Epilepsie

Patiëntinformatie

Online folders aanmaken

Eenvoudige uitleg en enkele nuttige tips

Voordat je de handleiding bekijkt, even een paar belangrijke opmerkingen

Iedere afdeling is verantwoordelijk voor het aanstellen van een eigen redacteur.

Controleer of de foto's / tekeningen rechtenvrij zijn.

Houd er rekening mee, dat als je het patiëntenblad op "Publiceren"zet, we de folders uit Odin laten verwijderen. Zorg er ook voor dat je de nieuwe link koppelt aan de afsprakenbrief voor de patiënt.

Wordt het patiëntenblad gebruikt door verschillende specialismen, overleg dan even welk specialisme het blad aanmaakt.

Als het patiëntenblad eenmaal is aangemaakt kan je als redacteur zelf wijzigingen aanbrengen. 
Kleine wijzigingen moeten niet meer door de afdeling communicatie beoordeeld worden. Maar bij grotere aanpassingen moet je het blad even terug "Ter beoordeling" aanbieden.

Maak de patiënteninformatiebladen, waarvan je toch nog een papieren versie nodig hebt, niet te uitgebreid. Dit zorgt voor extra kosten.

Controleer je Pdf voordat je het blad ter beoordeling aanbiedt.

HANDLEIDING

Inloggen in de beheeromgeving

Inloggen kun je via je webbrowser, bij voorkeur Chrome

 • Ga naar Info.mumc.nl
 • Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord (via mail ontvangen)
 • Je krijgt het startscherm:

Het startscherm

In het startscherm krijg je 3 menu-items te zien, zoals hier rechts in de zwarte balk:

 • Informatiebladtemplates: verschillende templates die je kan gebruiken om een informatieblad samen te stellen.                             
 • Informatiebladen: hier ga je aan de slag met het maken van een informatieblad.
 • Media: dit is een beeldbank voor foto’s.
Inlog

Aanmaken van het blad

Als je bent ingelogd, kan je starten met het aanmaken van het blad:

 • Klik op informatiebladen
 • Klik op Concept en vervolgens op publicatie toevoegen.
stap2

De intro van het blad vullen

Als eerste stap bij het aanmaken van het informatieblad, vul je het voorblad in. Hiervoor volg je de volgende stappen:

 • Vul de titel van het informatieblad in.
 • Vul een korte introductie in (maximum 2 regels).
 • Selecteer een afdeling.
 • Taal: Dutch.
 • Voeg een afbeelding toe.
 • Klik op Media toevoegen.
PIB 3

Je kan een foto kiezen die al in de beeldbank staat: selecteer de foto door erop te klikken en vervolgens te klikken op geselecteerde invoegen.

Je kan ook zelf een foto of bestand toevoegen aan de beeldbank: klik op bestand kiezen. De bestanden op je computer worden nu geopend. Zorg dat de foto (jpg) bijvoorbeeld al op je bureaublad staat en klik hier dan op. Geef de foto een naam, het liefst met goede trefwoorden, zodat je hem eventueel later snel terugvindt. Let erop dat er géén rechten op de foto’s zijn!

Het formaat van de foto moet ongeveer 1600 bij 500 zijn. Klik op openen en vul dan een tekstalternatief in. Klik op opslaan en selecterenKlik nu op geselecteerde invoegenDeze afbeelding wordt gebruikt als foto op het informatieblad.

 • Selecteer nu een template, je hebt de keuze tussen vier opties. Meestal kies je hier starten zonder template.
 • Je informatiefolder staat nu klaar om te bewerken.

Layout bewerken

Na het opslaan verschijnt de pagina hier rechts in beeld. Hier zie je de volgende tabs boven de afbeelding die je geplaatst hebt.

 • Weergeven: laat zien hoe je informatieblad eruitziet.
 • Info bewerken: door deze aan te klikken, kan je de info gegevens aanpassen.
 • Layout bewerken: deze functie gebruik je om je informatieblad te bewerken.
 • Revisies: vorige versie terugzetten.
 • Score: geeft de score weer die men aan het informatieblad kan geven.
 • Vertalen.
 • Verwijderen.

We hebben nu een voorblad aangemaakt. Om nu de inhoud van het informatieblad te gaan vullen, klik je op Layout bewerken.

Pib4

Sectie toevoegen

De eerste stap die je hier zet is een sectie toevoegen.  Klik hiervoor op Sectie toevoegen. Hiermee bepaal je de verdeling van de layout (1, 2 of 3 kolommen).

 • Je kan kiezen tussen één, twee of drie kolommen.
 • Kies bijvoorbeeld voor twee kolommen.
 • Stel dan de kolombreedte in: bijvoorbeeld 50%-50%.
 • Klik op nieuwe sectie toevoegen.
 • Kies voor ieder kopje een nieuwe sectie, dan ziet je Pdf er beter uit.

 

Sectie toevoegen

Blok toevoegen

Als je een sectie hebt gemaakt met de juiste verdeling, kies je voor Blok toevoegen.

 • Rechts in het scherm verschijntEen blok kiezen”.
 • Klik op "+ Blok toevoegen".
 • Je hebt nu de keuze tussen de opties hiernaast.

Kies hier bijvoorbeeld voor tekst.

Keuzes blokken

Tekst toevoegen

 • Vul de titel van de tekst in.
 • Je kan aanvinken of je de titel wilt laten zien in de opmaak.
 • Typ of kopieer je tekst in het daarvoor voorziene venster.
 • Tekstopmaak is basic HTML.
 • Bij blokopties moet je aanvinken dat je de titel van deze tekst in de inhoudsopgave wil weergeven en welk icoontje je hierbij wilt laten zien.
 • Als laatste kan je de achtergrondkleur kiezen van je blok. Werk met een vaste kleur. Dit is zoveel mooier en leest makkelijker.
 • Vergeet niet op “Blok toevoegen” te klikken.

Je kan zoveel secties en blokken toevoegen als je zelf wilt.

Vergeet niet om op “Layout opslaan” te klikken!!!!

Tekst toevoegen

Een blok wijzigen

Als je een blok hebt toegevoegd en je wilt nog iets wijzigen.

 • Klik op “Layout bewerken”.
 • In het blok zie je in de rechterbovenhoek een potloodje.

Klik hierop. Je ziet nu:

 • Instellen: door hierop te klikken, kan je aanpassingen doen in bijvoorbeeld de tekst.
 • Verplaatsen: je kan het blok verplaatsen naar een andere sectie. Klik op het pijltje naast “content” en kies een andere sectie waarnaar je het blok wilt verplaatsen. 
 • Blok verwijderen: klik hierop en bevestig dat je het blok definitief wilt verwijderen.
Blok wijzigen

Afbeelding toevoegen

 • Vul de titel in.
 • Vink aan of je de titel wilt weergeven.
 • Selecteer een foto. Let er weer op dat er géén rechten zijn op de foto.
 • Vul een bijschrift in.
 • Kies het afbeeldingsformaat.
 • Bij blokopties kan je kiezen of je de foto in de inhoudsopgave wilt weergeven en eventueel een achtergrondkleur toevoegen.
 • Vergeet niet op blok toevoegen te klikken.
Afbeelding toevoegen

Andere content toevoegen

Naast een tekst of foto kun je ook een aantal andere contentblokken toevoegen. Dit moet je zeker eens proberen.

Je kan een leuke quote of een call-to-action toevoegenDit is een “bewegende foto”. Je kan hier een tekst in plaatsen of een URL.

Ook kun je uitklapteksten gebruiken. Je kan hier een aantal items (titels) onder mekaar plaatsen, die je kan openen. Zo kan je bij iedere titel een tekstje plaatsen, dat alleen zichtbaar is als je erop klikt (maximum 5 à 10 regels). Je kan er eventueel ook een URL in verwerken.
Controleer als je een link van een website plaatst, dat deze ook werkt!

Als je blad helemaal klaar is, sla deze dan op als PDF-bestand (beneden aan de pagina) en controleer hoe deze eruit ziet.

Als laatste kan je helemaal boven aan de pagina een notitie toevoegen.

Bij een gepubliceerd blad kan je kleine wijzigingen zelf aanpassen. Voor grotere veranderingen bied je het blad opnieuw aan "Ter beoordeling".

Vergeet zeker niet je informatieblad “aan te bieden ter beoordeling”.

Enkele tips voor het schrijven van teksten  

 • Schrijf in eenvoudig Nederlands (B1-taalniveau), zodat iedereen de tekst kan begrijpen. Geef vooral beknopte, heldere en praktische informatie. Vertel wat de patiënt echt moet weten en hoe een en ander op uw afdeling is geregeld. Dus: geen uitgebreide uitleg over aandoeningen, ziektebeelden of de werking van bepaalde organen. Verwijs hiervoor naar externe websites van bijvoorbeeld specialisten- en/of patiëntenverenigingen.
 • Worden er door de beroepsvereniging of zorgverzekeraar bepaalde eisen gesteld aan de voorlichting? Neem deze mee in de tekst.
 • Spreek de lezer zoveel mogelijk direct aan, gebruik daarbij de ‘u’ vorm.
 • Vermijd zoveel mogelijk medisch jargon. Is dit onvermijdelijk, geef dan uitleg.
 • Gebruik consequent dezelfde termen.
 • Varieer de lengte van de zinnen, maak ze zeker niet te lang.
 • Gebruik de tegenwoordige tijd.
 • Schrijf zo concreet mogelijk (‘drie uur’ in plaats van ‘enige tijd’).
 • Gebruik waar mogelijk opsomtekens (maar maak de opsommingen niet te lang).
 • Maak de teksten niet te uitgebreid, werk bijvoorbeeld met een link waarnaar je verwijst.
 • Houd een logische, meestal chronologische, volgorde aan.
 • Beperk het gebruik van hulpwerkwoorden zoals ‘zullen’ en ‘kunnen’.
 • Gebruik zo weinig mogelijk de lijdende vorm. Dus niet: ‘U wordt door de verpleegkundige verzorgd’, maar: ‘De verpleegkundige verzorgt u’.
 • Vermijd deelwoordstijl (gezien het feit dat).
 • Gebruik geen afkortingen (ook niet etc. of bijv.).
 • Laat iemand anders (een leek op betreffend terrein) meelezen.
 • Kies leuke foto’s, plaatjes of een video, dit maakt het lezen veel aangenamer. Let er wel op dat er géén rechten op de foto’s of plaatjes zijn. Gebruik je deze toch dan heb je een schriftelijke toestemming nodig. De verantwoordelijkheid ligt bij het specialisme zelf!!
 • Als dezelfde folder bij twee specialismen gebruikt wordt, check dan even bij de afdeling communicatie of de folder al omgezet is in de nieuwe vorm.
 • Gebruik je bestaande teksten, zet er dan de bronvermelding bij (liever niet gebruiken).
 •  Raadpleeg ook de schrijftips op intranet.
Laatst bijgewerkt op 5 mei 2021