Mumc+ foto online folders

Folder

24-uurs pH-metrie slokdarm

Met zuurremmers

Inleiding

In overleg met uw behandelend arts heeft u afgesproken een 24-uurs meting van de zuurgraad van de slokdarm uit te laten voeren. In dit informatieblad leest u alles wat voor u van belang is in verband met dit onderzoek.

Het doel van de zuurmeting is vast te stellen of zure maaginhoud vanuit de maag naar de slokdarm terugstroomt (reflux). Ook kan worden onderzocht of uw klachten worden veroorzaakt door terugvloed van zuur.

kastje en ingebracht slangetje impedantie/ PH-metrie slokdarm (24-uur)
Kastje en ingebracht slangetje impedantie/ PH-metrie slokdarm (24-uur)

Voorbereiding

  • Uw behandelend arts heeft besloten dat u de zuurremmers voor dit onderzoek moet doorgebruiken.
  • De ochtend van de onderzoeksdag mag u licht ontbijten (twee beschuiten en een kopje thee).
  • Vindt het onderzoek na 12.00 uur plaats dan mag u tot 10.00 uur drinken.

Het onderzoek

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich bij de Functiekamer MDL-ziekten op niveau 2. Volg G2 – Groen.

Bij een 24-uurs zuurmeting wordt er een dunne slang via de neus tot in de slokdarm gebracht. Deze slang komt vijf centimeter boven de maagingang te liggen. Tijdens het inbrengen mag u water drinken zodat de slang makkelijk naar binnen glijdt. De zuurmeting wordt vaak voorafgegaan door een kortdurende drukmeting van de slokdarm (manometrie) om de plaats te bepalen waar de zuurmeter in de slokdarm komt te liggen.

Nadat de slang is ingebracht, wordt deze gekoppeld aan een draagbaar registratiekastje. U draagt dit kastje in een tasje om uw hals of over uw schouder. U kunt hier gewoon mee naar huis.

 

Tijdens de 24 uurs zuurmeting mag en kunt u gewoon eten en drinken. U hoeft geen speciaal dieet te volgen, tenzij u dat om andere redenen al doet. Probeer tijdens de meting zo veel mogelijk uw “gewone” dagindeling aan te houden. Van belang is tijdens de meting een dagboek bij te houden. U krijgt van de verpleegkundige die het onderzoek verricht instructies mee. Na 24 uur komt u terug naar de functiekamer voor inleveren van het registratiekastje.

Mogelijke complicaties
Bij dit onderzoek doen zich gewoonlijk geen complicaties voor.

Contact

Als u na het lezen van dit informatieblad nog vragen heeft, kunt u deze stellen aan uw behandelend arts of bellen met de Functiekamer Maag-, Darm-, Leverziekten van het Maastricht UMC+ via tel. 043 – 387 53 61  (op werkdagen van 8.00 tot 16.30 uur) of stuur een e-mail naar functiekamer.mdl@mumc.nl.

Laatst bijgewerkt op 31 mei 2022. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-325