MUMC+

Patiëntinformatie

Midazolam neusspray

Bij een epileptische aanval

U wordt behandeld voor epilepsie. Als u een aanval krijgt, kan iemand in uw naaste omgeving midazolam neusspray toedienen als dat nodig is. Midazolam in een medicijn dat de epileptische aanval kan stoppen. Hieronder leest u meer over dit medicijn en wat uw naasten/omstanders kunnen doen als u een aanval krijgt.

Midazolam is een middel dat een epileptische aanval kan laten stoppen. Het medicijn wordt door het neusslijmvlies opgenomen en komt zo in het bloed terecht. Het is een snelwerkend middel. Meestal stopt de aanval dan na één tot twee minuten. Midazolam zorgt voor verslapping van de spieren. Hierdoor komt de ademhaling weer normaal op gang.

Kenmerken van een epileptische aanval

Een epileptische aanval kan per persoon verschillen. Een aantal mogelijke verschijnselen:

 • stijf worden over het gehele lichaam;
 • spierschokken/trekkingen;
 • bewusteloos raken;
 • tijdelijk stoppen met ademen en/of blauw zien;
 • onwillekeurige bewegingen maken: smakken, slikken, kauwen, friemelen met de handen;
 • (langdurig) staren, waarbij geen contact te krijgen is met de persoon;
 • een combinatie van bovengenoemde verschijnselen.

Wanneer u een epileptische aanval krijgt is, het meestal niet nodig om naar het ziekenhuis te komen. Een kortdurende aanval (korter dan vijf minuten) is in de meeste gevallen niet schadelijk. Bij langdurige aanvallen en vooral wanneer u slecht doorademt, en blauw wordt, kan dit schadelijke gevolgen hebben voor uw gezondheid.

Wat kunnen omstanders doen bij een aanval?

 • Blijf kalm.
 • Houd de tijd in de gaten. Ook het observeren van de aanval is goed, zodat u dit later kunt beschrijven of verwoorden.
 • Leg de persoon met de epileptische aanval in de stabiele zijligging. Zolang hij/zij verstijfd is, kan het zijn dat draaien niet mogelijk is. Draai dan niet en voorkom zo verdere verwondingen. Zodra het wel mogelijk is, draai hem/haar dan in de stabiele zijligging.
 • Leg een kussentje of iets dergelijks onder het hoofd en blijf bij de persoon.
 • Stop niets in de mond om te voorkomen dat hij/zij op de tong of lippen bijt. Een tongbeet is onschuldig. Ingrijpen kan juist tot beschadiging van het gebit leiden.
 • Houd scherpe voorwerpen uit de buurt.

Na de aanval

Wanneer de schokken ophouden, is de aanval voorbij. Het bewustzijn kan nog even verminderd blijven door ‘uitputting’ van de hersenen. Wanneer mensen bijkomen zijn ze meestal verward en weten niet wat er gebeurd is of waar ze zijn. Daarbij hebben ze vaak hoofdpijn. De meeste mensen willen na een aanval gaan slapen.

Wanneer is het nodig om midazolam toe te dienen?

Een aanval gaat meestal vanzelf over, maar soms is het nodig om een medicijn toe te dienen om zo de aanval te stoppen. De arts heeft met u afgesproken wanneer midazolam toegediend mag worden. In het algemeen is dit pas als de aanval na vijf minuten nog niet over is. Een aanval kan immers kort duren en snel overgaan. Het kan ook nodig zijn om één of meer reeksen van korte aanvallen te doorbreken door éénmalig midazolam neusspray toe te dienen. U sprayt de midazolam in één of beide neusgaten. Hieronder leest u precies wanneer en hoe u dit moet doen.

Afspraken met de arts

De arts bespreekt met u wanneer de midazolam neusspray toegediend mag worden, dus hoeveel minuten na het begin van de aanval. Hieronder kunt u noteren wat u daarover heeft afgesproken:

_________________________________________________________

_________________________________________________________

De arts heeft een bepaalde dosering voorgeschreven.

De voorgeschreven dosis is: _________________pufjes

Toedienen van de midazolam neusspray

 • Verwijder het beschermdopje. Het flesje kan zowel rechtop als ondersteboven worden gebruikt.
 • Verwijder de vergrendeling voo aan gebruik.
 • Houd de verstuiver vast tussen duim en wijsvinger.
 • Verwijder de beschermdop.
 • Druk het pompje een paar keer in totdat een fijne nevel uit de neusverstuiver komt.
 • Til het hoofd van de liggende persoon iets op.
 • Breng de neusverstuiver in één neusgat en druk het pompje één keer in.
 • Spray tussen iedere verstuiving in de lucht, zodat u zeker weet dat er daadwerkelijk medicatie uitkomt.
 • Wanneer u twee sprays moet toedienen, dien dan de tweede spray toe in het andere neusgat. Wanneer u vier sprays moet toedienen, spray dan in elk neusgat twee keer.
 • Spoel na gebruik de buitenkant van de neusverstuiver goed schoon met water.
 • Plaats de beschermdop en de vergrendeling terug.
 • Noteer het tijdstip van toediening.
 • Na een aantal minuten begint het middel te werken. Dit merkt u aan het verslappen van de spieren.
 • Laat de persoon na de aanval op de zij liggen tot hij/zij weer wakker is. Dit is om verslikken en het naar achter zakken van de tong te voorkomen. Zorg ervoor dat de mond en neus vrij zijn, zodat de ademhaling goed mogelijk is.
 • De persoon kan nog erg suf / verward zijn, maar de aanval is dan al wel gestopt! Stel hem/haar gerust, vertel zo mogelijk wat er is gebeurd.
 • Bekijk ook onderstaand filmpje over de toediening van midazolam neusspray.

Let op: stop met toedienen als u niet meer weet wat u heeft gedaan of hoeveel sprays u heeft toegediend.

Als de midazolam niet werkt

Het medicijn wordt via het neusslijmvlies (of wangslijmvlies) opgenomen in het bloed. Bijna altijd stopt de aanval dan na enkele minuten. Bespreek met de arts wat u moet doen als de aanval niet zou stoppen ondanks de midazolam. Bijvoorbeeld na een bepaalde tijd nog een pufje toedienen en/of 112 bellen voor een ambulance. Hieronder kunt u noteren wat u hierover heeft afgesproken. Houdt u zich goed aan de afspraken met uw arts. Dien nooit op eigen initiatief méér midazolam neusspray toe dan afgesproken!

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Als een aanval anders is verlopen, of langer duurde dan u gewend bent, neemt u dan op een ander moment contact op met uw behandelend arts. U kunt dan met hem/haar bespreken hoe u het beste kunt handelen bij een eventuele volgende aanval.

Bijwerkingen

Net zoals bij de meeste medicijnen kunnen ook bij dit medicijn bijwerkingen optreden. Bijwerkingen kunnen onder andere slaperigheid, duizeligheid, geheugenverlies, onrust en sufheid zijn. Deze bijwerkingen verdwijnen vanzelf weer. Tevens kan de spray irritatie geven aan het neusslijmvlies.

Voor wie is de neusspray het meest geschikt?

De neusspray is het meest geschikt voor:

 • Mensen die zelfstandig functioneren en hun aanvallen voelen aankomen;
 • Mensen die rolstoelafhankelijk zijn en door hun (over)gewicht tijdens een epileptische aanval moeilijk uit hun rolstoel gehaald kunnen worden;
 • Mensen bij wie het door hun sociale situatie niet wenselijk is dat zij rectaal medicatie toegediend krijgen.

Bewaar het medicijn buiten het bereik van kinderen. Bewaar de flacon op een donkere plaats bij voorkeur op kamertemperatuur (15 tot 25 graden) en niet in de koelkast.De spray is maximaal één jaar houdbaar. Na opening is de flacon nog drie maanden houdbaar. De neusspray is daarom minder geschikt voor mensen die minder dan twee keer per jaar noodmedicatie nodig hebben.

MUMC+

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact met ons op. 

Polikliniek Oncologie:
043-387 64 00
Verpleegkundig specialist Mieke Geurts:             
043-387 64 00, sein 62552 aanwezig op ma,  do, vr

Polikliniek Neurologie (neuroloog dr. Vlooswijk
en verpleegkundig specialist Jeske Nelissen):
043-387 65 00

Website

Laatst bijgewerkt op 16 november 2021