MUMC+

Folder

Second opinion - polikliniek Oncologie

Informatie over het vragen van een tweede mening.

Wanneer bij u de diagnose kanker wordt gesteld, heeft dit belangrijke gevolgen. Mogelijk moet u een ingrijpende behandeling ondergaan. In alle situaties is het van groot belang dat u goed wordt geïnformeerd over de behandelingsmogelijkheden en eventuele alternatieven.

Veel van die behandelingen zijn landelijk of zelfs internationaal vastgelegd in protocollen die de artsen volgen. De Nederlandse ziekenhuizen hebben kanker specialisten die uitstekend zijn opgeleid en heel goed in staat zijn u te informeren over de reguliere behandelingen van veel voorkomende vormen van kanker. Desondanks kan het zijn dat u de behoefte voelt het behandelplan eerst te toetsen bij een tweede, onafhankelijke arts. Het kan ook zijn dat u een minder vaak voorkomende vorm van kanker heeft, of dat een eerdere behandeling bij u niet voldoende of blijvend effect heeft gehad.

Wat is een second opinion?

Met een tweede mening, ook wel 'second opinion' genoemd, wordt bedoeld een onafhankelijk oordeel of advies van een andere medisch specialist dan de behandelend arts. Deze deskundige geeft op uw verzoek zijn/haar mening, maar neemt de behandeling over het algemeen niet over.

Een second opinion is dus geen motie van wantrouwen jegens uw behandelaar, het is de mogelijkheid om meer informatie en een frisse kijk op de feiten te verkrijgen om zo te komen tot een weloverwogen besluit over uw behandeling. Uw behandelend arts kan zelf ook voorstellen de mening van een andere arts te vragen.

De Nederlandse universitaire medische centra (UMC Utrecht, UMC Groningen, LUMC, UMC St. Radboud, Erasmus MC, VUMC, AMC, Maastricht UMC+) en het Nederlands Kanker Instituut/Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis vinden het belangrijk hun expertise te delen en staan graag tot uw beschikking voor het verstrekken van een onafhankelijk advies. Onze specialisten zijn door de aard van hun academische werk altijd geïnformeerd over de meeste recente ontwikkelingen in de behandeling, en dus goed in staat dergelijke adviezen te geven.

Hoewel u voor het vragen van een tweede mening geen toestemming van uw behandelend arts nodig heeft, is het goed uw behoeften met hem/haar te bespreken. Zij/hij kan u behulpzaam zijn bij de verwijzing naar een van de universitair medische centra. Het is eveneens van belang uw medische informatie beschikbaar te hebben voor het verkrijgen van de tweede mening. Voor het opvragen van uw gegevens bij een ander ziekenhuis dient u altijd schriftelijk toestemming te geven.

Informeert u, voordat u een tweede mening vraagt, bij uw ziektekostenverzekeraar hoe u het beste kunt handelen. Als de ziektekostenverzekeraar de kosten van een tweede mening niet accepteert zullen deze namelijk voor uw eigen rekening komen.

MUMC+

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u deze aan uw arts stellen. Wilt een afspraak maken voor een second opinion neem dan contact op met de polikliniek Oncologie.

Polikliniek Oncologie: 043-387 64 00 (tussen 08:30 en 17:00 uur)

Websites

 

Laatst bijgewerkt op 4 januari 2024. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-341