Mumc+ foto online folders

Folder

IBD polikliniek

Voor patiënten met de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa

Bij u is een chronische ontsteking van de darmen gediagnostiseerd, meestal aangeduid als IBD (Inflammatory Bowel Disease). IBD is de Engelse verzamelnaam voor de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. In dit informatieblad vindt u informatie over de IBD polikliniek en het IBD team.

De IBD polikliniek

De IBD polikliniek is bedoeld voor patiënten met de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa. Deze polikliniek is onderdeel van de polikliniek Maag-, Darm- en Leverziekten.

Het IBD team

Het IBD team bestaat uit verschillende hulpverleners en wordt daarom ook wel een multidisciplinair team genoemd. De verschillende hulpverleners (kunnen) zijn:

 • Maag-, darm-, en leverartsen (MDL-artsen)
 • Verpleegkundig specialisten
 • Biological verpleegkundigen
 • Arts-assistent MDL
 • Chirurgen
 • Diëtist
 • Medisch maatschappelijk werkers
 • Medisch psycholoog / psychiater
 • Onderzoeksmedewerkers

Er is in het ziekenhuis altijd een MDL- arts (in opleiding) en/of verpleegkundig specialist aanwezig of oproepbaar.

poli

Mijn IBD coach

In ons ziekenhuis hebben patiënten met IBD de mogelijkheid om gebruik te maken van MijnIBDcoach. MijnIBDcoach is als beveiligde en persoonlijke pagina op Internet of als app beschikbaar en dient ter ondersteuning bij de behandeling van uw ziekte. In mijnIBDcoach heeft u inzicht in uw behandelplan, leert u meer over uw aandoening en hebben u en uw zorgverleners zicht op het beloop van uw ziekte en uw klachten. Indien u MijnIBDcoach gebruikt hoeft u minder vaak naar de polikliniek te komen. 

Onderzoek

In academische ziekenhuizen wordt medisch-wetenschappelijk onderzoek verricht. Ook op het gebied van IBD zijn er studies waar we uw medewerking voor kunnen vragen. Voordat u besluit om wel of niet mee te doen krijgt u uiteraard informatie over de aard van het onderzoek en het eventuele ongemak dat u kunt verwachten. Als u niet wenst deel te nemen aan een studie of uw deelname gedurende het onderzoek beëindigt, verandert dit niets aan de relatie met uw behandelend arts en de zorg die u ontvangt.

IBD spreekuren

Tijdens uw bezoek aan de IBD polikliniek krijgt u met de MDL-arts, de arts- assistent MDL en/of de verpleegkundig specialisten te maken. Deze zorgverleners zijn gespecialiseerd in de zorg aan patiënten met IBD. Tijdens de spreekuren kunt u terecht met alle vragen of problemen die te maken hebben met uw ziekte. U krijgt informatie en advies over uw ziekte en de behandeling hiervan. U wordt geïnformeerd over onderzoeken, leefregels, medicijngebruik en voeding en krijgt adviezen met betrekking tot het omgaan met klachten en eventuele beperkingen die IBD met zich mee kan brengen. Daarnaast kunt u, wanneer dat nodig is, ondersteuning krijgen in uw  werk- of thuissituatie. Hiervoor kunnen wij u verwijzen naar andere hulpverleners zoals diëtist, psycholoog of maatschappelijk werker.

 

Wanneer u gemaakte afspraken niet kunt nakomen, vragen wij u dit ruim van tevoren te melden aan de polikliniek Interne Geneeskunde/Maag-, Darm- en Leverziekten. Er kan dan iemand anders in uw plaats komen. Bovendien kunt u meteen een nieuwe afspraak maken.

Contact

mijnIBDcoach
 • U kunt een bericht sturen via mijnIBDcoach. Onze verpleegkundig specialisten proberen uw vraag binnen twee werkdagen te beantwoorden.
 • Maakt u (nog) geen gebruik van mijnIBDcoach, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Interne Geneeskunde/MDL. Hier maakt u een telefonische afspraak bij de IBD verpleegkundig specialist. Deze afspraak zal meestal niet op dezelfde dag zijn, maar op de eerstvolgende polikliniek van de verpleegkundige.

Wij willen benadrukken dat mijnIBDcoach niet bedoeld is ter vervanging van uw polikliniekbezoek.

 
Telefonisch

Afspraken kunt u maken via de polikliniek Interne Geneeskunde. Het nummer van de polikliniek is 043-3875100. De polikliniek is bereikbaar op werkdagen van 8:30-13:00 uur.

Wanneer u klachten heeft, en deze zo ernstig zijn dat u dezelfde dag een arts wilt spreken, belt u ook dan met de polikliniek Interne Geneeskunde. 

Websites

Laatst bijgewerkt op 3 april 2024. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-357