Maastricht UMC+

Folder

Cardiale Resynchronisatie Therapie: algemene informatie

U bent door uw behandelend arts doorverwezen naar het Hart+Vaat Centrum/Maastricht UMC+ voor Cardiale Resynchronisatie Therapie (CRT). Onderdeel van de CRT is een pacemaker: een apparaat dat het hart stimuleert en er voor zorgt dat de kamers van het hart gelijktijdig samentrekken waardoor er een grotere hoeveelheid bloed het lichaam wordt ingepompt.

Over het hart

De voornaamste functie van het hart is het rondpompen van bloed door het hele lichaam. Zo worden alle organen voorzien van zuurstof en voedingsstoffen. Door een hartinfarct, een hartspierziekte (cardiomyopathie) of een aangeboren hartafwijking verandert de hartspier van structuur en vorm. Door beschadiging van het hart en/of door verwijding van het hart, kan een storing in de elektrische geleiding ontstaan. Het gevolg is dat de stroomprikkels dan trager en langs andere wegen over het hart lopen. Dit heeft invloed op het samentrekken van het hart. De linker- en de rechter hartkamerwanden trekken dan veel minder gelijktijdig samen. Het bloed wordt hierdoor met minder kracht het lichaam ingepompt.

De CRT (Cardiale Resynchronisatie Therapie)

Het belangrijkste onderdeel van de CRT is de implantatie van een pacemaker, een apparaat dat het hart stimuleert, omdat de samenwerking tussen de linkeren de rechter hartkamer niet goed verloopt en de kamerwanden niet gelijktijdig samentrekken. Daarom worden er pacemakerdraden in de rechter- en op de linker hartkamer geplaatst. Zo kunnen de beide hartkamers weer op elkaar afgestemd worden en dus beter samenwerken. Daarnaast kan de samenwerking tussen de boezems en de hartkamers ook zo gunstig mogelijk worden afgesteld door een draad in de rechter boezem te plaatsen.

Pacemaker

CRT en ICD

Als u ook nog kans heeft op ernstige ritmestoornissen van de hartkamer kan uw cardioloog u adviseren om gelijktijdig met de CRT een ICD (implanteerbare cardioverter defibrillator) te plaatsen. Het pacemakerkastje wordt dan alleen iets groter. De ICD kan dan ingrijpen en de ritmestoornis beëindigen. Meer informatie vindt u in het informatieblad ICD implantatie.

Wat mag u verwachten na de implantatie

Zeven van de tien patiënten merken verbetering van hun hartfalenklachten. Ze voelen zich minder moe, hebben meer energie en hun kortademigheid vermindert. Het effect verschilt per patiënt en is vooraf niet precies te voorspellen. De verbetering kan direct na de implantatie merkbaar zijn, maar soms ook pas na enkele maanden. Begin rustig uw conditie op te bouwen zodra u verbetering voelt. Vermijd hierbij piekbelastingen en wissel activiteit en rust af.

Bewegen en hartfalen

Om uw conditie te behouden of te verbeteren moet u minstens vijf dagen per week verdeeld over de dag zestig minuten bewegen. Zes weken na de implantatie kunt u geleidelijk uw sportactiviteiten hervatten. Zo nodig kunt u aangemeld worden voor hartrevalidatie om voor de lange termijn een gezond en bij u passend beweegpatroon aan te leren.

Samenvatting

 • De CRT is een pacemaker, een apparaat dat het hart stimuleert en er voor zorgt dat de kamers van het hart gelijktijdig samentrekken waardoor er een grotere hoeveelheid bloed het lichaam wordt ingepompt.
 • Combinatie met een ICD is mogelijk met een iets groter kastje.
 • Een groot deel van de patiënten ervaart een positief effect.
 • Bewegen is onderdeel van een gezonde levensstijl.

Contact

Als u na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen heeft, neem dan contact met ons op.

 • Eerste Hart Hulp                           
  T: 043 387 78 92
 • Planbureau          
  T: 043-387 52 64 (op werkdagen van maandag tot en met vrijdag van 8.00-16.30 uur)
 • Pacemaker / ICD verpleegkundige
  T: ​043 387 2727 (telefonisch spreekuur op dinsdag en donderdag van 13.00- 15.30 uur)
 • Polikliniek Hart+Vaat Centrum
  T: 043 387 27 27 (op werkdagen van maandag tot en met vrijdag van 8.30-17.00 uur) 
  E: poli.hvc@mumc.nl

Websites

Laatst bijgewerkt op 4 augustus 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-374