Maastricht UMC+

Folder

Cardioversie: Elektrische cardioversie (ECV)

Behandeling van hartritmestoornissen

In overleg met uw cardioloog is besloten om u te behandelen met een elektrische cardioversie (ECV).  Uw behandelend arts heeft u al informatie gegeven. In dit informatieblad kunt u alles over deze behandeling nog eens rustig nalezen.  

Wat is een elektrische cardioversie?

Bij een elektrische cardioversie (ECV) probeert de arts een te snel hartritme om te zetten naar een normaal ritme. Dit doet hij door elektrische schokken (maximaal 3) toe te dienen onder narcose. 

Waarom een elektrische cardioversie?

Onze hartspecialisten doen een elektrische cardioversie op het moment dat u  lange tijd last heeft van een onregelmatig hartritme, ook wel atriumfibrilleren of boezemfibrilleren genoemd. Vaak heeft u dan ook last van hartkloppingen, duizeligheid en kortademigheid. 

Cardioversie

Voorbereiding

 • U moet voor de elektrische cardioversie (ECV) minimaal 3 weken medicijnen slikken die het bloed verdunnen. Deze medicatie zorgt er voor dat er geen bloedstolsels ontstaan.
 • Bent u onder behandeling van de trombosedienst? Geef dan door dat u op korte termijn een ECV ondergaat.  Zij zorgen dat uw bloed voorbereid is op de behandeling. 
 • Op de dag van de ECV moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u niets meer mag eten vanaf 01.00 uur en alleen nog maar heldere dranken mag drinken (water, thee, appelsap). Vanaf 05.00 uur mag u helemaal niets meer drinken en of eten.
 • Tanden poetsen en uw gebruikelijke medicatie innemen kunt u met een klein slokje water.  
 • Volg altijd alle (medicijn) adviezen op van uw arts (cardioloog/anesthesist). 
 • Zorg voor een begeleider, want u mag niet autorijden en ook niet alleen gebruik maken van het openbaar vervoer. 

 

De behandeling

De totale behandeling (voorbereiding, ingreep, herstel) duurt 3 uur

Wij verwachten u om 7.00 uur bij verpleegafdeling C3/Eerste Hart Hulp (volg route C, niveau 3). U mag maximaal 1 begeleider meenemen.

De verpleegkundige neemt u mee naar de behandelkamer en uw begeleider mag plaatsnemen in de wachtruimte. Ter voorbereiding op de ingreep wordt allereerst bloed geprikt en een ECG (hartfilm) gemaakt.  Als de uitslagen na 1 uur ongeveer binnen zijn, kan gestart worden met de ECV. Een aantal plakkers (elektroden) worden op uw borst geplakt die aangesloten zijn met een apparaat dat uw hartritme zichtbaar maakt op een monitor.  Er wordt een infuus aangelegd in uw arm en de anesthesist dient u een slaapmiddel (narcose) toe. Dit middel werkt binnen enkele minuten. U krijgt extra zuurstof via een mondmasker. Als u helemaal in slaap bent geeft de arts een elektrische schok (maximaal 3). 

 

 Deze schok duurt een paar seconden en u voelt hier niets van. Na enkele minuten wordt u weer wakker. U bent suf en moe na de cardioversie, dit komt door de narcose.

Na de behandeling blijft u nog minimaal 1 uur op de afdeling totdat u goed wakker bent. De verpleegkundige komt regelmatig bij u kijken en vertelt u of de behandeling het gewenste resultaat had. Helaas is een cardioversie niet altijd succesvol, waardoor het hartritme onregelmatig blijft.  

Elektrische cardioversie

Risico's en complicaties

U wordt maar een paar minuten in slaap gebracht. Dit is de reden dat er maar weinig risico's zijn. Er is een kleine kans dat u een beroerte krijgt omdat er een bloedstolsel los schiet. Daarom moet u bloed dun zijn.  Het is dus heel belangrijk dat u de bloedverdunnende medicatie zoals ze zijn voorgeschreven inneemt.  

Weer thuis

Na de cardioversie moet er iemand de eerste avond en nacht bij u blijven omdat u narcose heeft gehad. Bij klachten van kortademigheid, pijn op de borst, duizeligheid of bij twijfel kunt u contact opnemen met de Eerste Hart Hulp (EHH). In feite kunt u de dag na de cardioversie uw dagelijkse activiteiten weer oppakken. Er kan huidirritatie ontstaan op de plekken waar de plakkers hebben gezeten. Dit kunt u verhelpen door er after sun op te smeren.

In het kort

 • Onder behandeling bij de trombosedienst? Geef de trombosedienst door dat u op korte termijn een ECV moet ondergaan. 
 • Gebruikt u 1 van de volgende medicijnen dan moet u deze 3 weken voorafgaand aan de ingreep dagelijks hebben gebruikt, anders kan de ECV niet doorgaan: Rivaroxaban (Xarelto), Dabigatran (Pradaxa), Apixaban(Eliquis) of Edoxaban(Lixiana),
 • Overige medicatie kunt u gewoon blijven innemen, ook de Acenocoumarol of Fenprocouman. 
 • U moet nuchter zijn dit betekent dat u vanaf 01.00 uur 's nachts voor de ECV geen vast voedsel mag eten en alleen nog maar heldere vloeibare dranken mag drinken. Vanaf 05.00 uur mag u helemaal niks meer eten en drinken.  
 • Tanden poetsen en uw gebruikelijke medicatie innemen mag met een slokje water. 
 • Neem een actueel medicatie overzicht (AMO) mee. 
 • De opname voor de elektrische cardioversie duurt in het totaal 3 uur.
 • Zorg voor een begeleider en ga niet alleen naar huis.
 • Zorg dat iemand de eerste avond en nacht bij u blijft.

Contactgegevens bij vragen en of klachten

Heeft u naar aanleiding van de eerder ontvangen informatie en of de informatie op dit blad nog vragen, neem dan contact op met: 

 • Planbureau Hartkatheterisatiekamer: bij vragen over de ingreep, planning en of voorbereiding. 
  Telefoon043-3875202  (werkdagen 9.00-12.00 uur).  
  E-mailadres: planbureauhkk@mumc.nl
 • Eerste Hart Hulp: bij klachten kortdurend  na de ingreep. 
  Telefoon043-3877892 (24 uur per dag). 
Laatst bijgewerkt op 15 februari 2024. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-376