Maastricht umc+ brug

Folder

Ergotherapie, behandelvormen

U krijgt ergotherapie, omdat u problemen heeft met het uitvoeren van uw dagelijkse activiteiten.
De therapie helpt u om deze activiteiten weer zoveel mogelijk zelf te doen. De behandeling wordt gedaan door de ergotherapeut.

De therapie gebeurt op de afdeling Ergotherapie. U vindt de afdeling op verdieping 0. Volg de bordjes B – 0 paars (www.mumcplattegrond.nl/#map/d0_d21).
Komt u van buiten het ziekenhuis? Neem dan in de Serrehal de lift naar beneden.
Gebruikt u een rolstoel of scootmobiel? Neem dan de ingang van Revalidatie op verdieping 0. Volg vanaf hier de bordjes naar de afdeling Ergotherapie.

U bent voor deze behandeling doorverwezen door:

  • Een behandeld arts in het ziekenhuis
  • Uw huisarts
  • Adelante
  • Uw revalidatiearts

In deze folder leest u meer over de behandelingen die hierbij horen.

Ergotherapie

Behandeling na verwijzing door ziekenhuis of huisarts

De ergotherapeut kijkt samen met u welke problemen u heeft bij uw dagelijkse activiteiten. Als het nodig is, krijgt u een onderzoek. De ergotherapeut kijkt naar welke taken u wel en niet kunt doen. Hij kijkt ook naar hoeveel moeite u dat kost. En of u deze taken veilig en zelfstandig kunt doen. Uw partner of mantelzorger mag bij dit gesprek zijn.

De therapeut bespreekt de resultaten met uw arts of met de verpleging. Als het nodig is, maakt hij een behandelplan voor u.

Heeft u ergotherapie nodig? Dan zijn er twee mogelijkheden:

  • U wordt behandeld op de afdeling Ergotherapie in het ziekenhuis.
  • U wordt verwezen naar een ergotherapeut bij u in de buurt. De zorgverzekeraar vergoedt deze ergotherapie vanuit het basispakket voor 10 uur per kalenderjaar.

Behandeling na verwijzing door Adelante of revalidatiearts

Adelante en/of de revalidatiearts kan u aanmelden voor de revalidatie dagbehandeling binnen het ziekenhuis. Deze vindt plaats op de polikliniek. Ergotherapie is onderdeel van een behandelteam. Dit team werkt samen aan oplossingen voor de problemen die u heeft bij dagelijkse activiteiten. 
De zorgverzekeraar vergoedt revalidatie dagbehandeling in de meeste gevallen.

Contact

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Bel of mail ons dan.

Afdeling Ergotherapie
Telefoon: 043-387 7151, bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur.
E-mail: info.ergotherapie@mumc.nl

Laatst bijgewerkt op 26 mei 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-381