Maastricht umc+ brug

Patiëntinformatie

Ergotherapie, behandelvormen

U kunt in behandeling komen bij de ergotherapie als u in het ziekenhuis ligt, dus in de Kliniek, maar ook als u van buiten het ziekenhuis komt dus Poliklinisch of als u ergotherapie krijgt in de vorm van Revalidatie dagbehandeling vanuit Adelante.

  • In de kliniek is de ergotherapeut vooral betrokken bij diagnostiek en advies t.a.v. het vervolgtraject. We kunnen door alle specialisten ingeschakeld worden.

Door middel van een intakegesprek wordt nagegaan welke mogelijkheden en beperkingen u op dit moment ervaart en hoe uw thuissituatie is. Indien gewenst of noodzakelijk doet de ergotherapeut observaties of testen om uw functioneren in kaart te brengen. Korte behandeling kan, indien mogelijk, plaats vinden. De resultaten worden daarna teruggekoppeld naar uw arts of verpleging. Eventueel volgt er een advies voor vervolg van ergotherapie in de thuissituatie.

Ergotherapie
  • De verwijzing voor poliklinische ergotherapie gebeurt door de specialist, maar kan ook door de huisarts gebeuren.

Indien u na ziekenhuisopname nog gespecialiseerde ergotherapie nodig heeft kan deze vervolgd worden door de afdeling ergotherapie MUMC+, waarbij er goed kan worden aangesloten op de ziekenhuisbehandeling, maar doorgaans wordt u verwezen naar een extramurale ergotherapeut bij u in de buurt. De zorgverzekeraar vergoedt deze ergotherapie vanuit het basispakket voor 10 uur per kalenderjaar.

Wanneer u gespecialiseerde ergotherapie in het MUMC nodig heeft, maar niet opgenomen bent geweest kunt u ook terecht bij de afdeling ergotherapie. U komt dan vanuit thuis naar het ziekenhuis voor de ergotherapiebehandeling.

De ergotherapeut zal starten met het in kaart brengen van uw problemen in het uitvoeren van dagelijkse handelingen. Dit gebeurt door zowel een intakegesprek als ook observaties/testen en het invullen van vragenlijsten. Het intakegesprek vindt plaats met u en eventueel uw partner of mantelzorger
De ergotherapie behandeling wordt hierna toegespitst op uw specifieke doelen en de ergotherapeut maakt een behandelplan.
De verwijzende arts wordt door de ergotherapeut op de hoogte gesteld van de behandeling en de behaalde resultaten.

Naast de poliklinische ergotherapie in het MUMC+ bestaat er ook de mogelijkheid om extramurale ergotherapie te krijgen in een ergotherapiepraktijk die misschien dichter bij u in de woonomgeving is gelegen.

  • Adelante:  De revalidatie dagbehandeling (RDB) in het MUMC+ is een samenwerking tussen het MUMC+ en Adelante. De revalidatie dagbehandeling is een poliklinisch programma dat bestaat uit begeleiding en/of behandeling van patiënten die de gevolgen ondervinden van functionele beperkingen tijdens dagelijkse activiteiten.

Binnen de RDB maakt de ergotherapeut deel uit van een multidisciplinair behandelteam.
De verwijzing en coördinatie gebeurt door de revalidatiearts in het MUMC en het team bestaat uit een aantal disciplines De afspraken worden door Adelante gepland.

De RDB behandeling wordt normaal gesproken vergoed door de zorgverzekeraar.

Contact

Indien u naar aanleiding van bovenstaande informatie vragen heeft over ergotherapie dan kunt u contact opnemen met het secretariaat of de balie van de afdeling Ergotherapie         

Ergotherapie          T: 043-3877151
Email: info.ergotherapie@mumc.nl

Laatst bijgewerkt op 25 oktober 2021