Maastricht UMC+

Patiëntinformatie

Ergotherapie en Geriatrie

‘Ouder worden gaat gepaard met gebreken’. Iedereen kent deze uitdrukking wel. Het klinkt misschien cru, maar het ouder worden kan betekenen dat de dagelijkse activiteiten die u in het verleden zo vanzelf uitvoerde, nu een stuk moeilijker voor u zijn of zelfs niet meer mogelijk zijn.

Voorbeelden kent u wel:

  • het doen van de boodschappen is langzaam aan steeds zwaarder voor u geworden.
  • het koken lukt niet meer, en hoe werkt ook alweer die nieuwe waterkoker?
  • ik merk dat ik afspraken en namen minder goed kan onthouden, vroeger ging dat allemaal vanzelf.
  • Ik kan mij niet meer zo goed verzorgen

      Of:

  • mijn partner zit maar de hele dag, er komt niks meer uit zijn handen.
  • het verzorgen van mijn partner wordt toch wel erg zwaar. Ik weet niet of ik het nog lang volhoud.
Ergotherapie en Geriatrie

U (of uw partner of mensen om u heen) kunt met al uw vragen rondom uw dagelijks leven, of problemen hieromtrent, bij de ergotherapie terecht. De ergotherapeut bekijkt gezamenlijk welke problemen er zijn, welke activiteiten u belangrijk vindt en hoe deze voor u uit te voeren zijn. Hier wordt dan op verschillende manieren aan gewerkt.

Dit vindt veelal plaats binnen een poliklinische behandeling. Dat betekent dat u enkele malen naar het ziekenhuis komt of dat de ergotherapeut bij u thuis komt.

Ergotherapie tijdens uw opname

Ergotherapie tijdens uw opname

Het kan gebeuren dat u door een plotselinge situatie (bv. een val of een urineweginfectie), in het ziekenhuis wordt opgenomen. Uw herstel wordt dan wekelijks besproken binnen een multidisciplinair team. Dit team bestaat onder andere uit: een geriater, fysiotherapeut, logopedist, verpleegkundige van uw afdeling, medewerker van de geestelijke verzorging, activiteitentherapeut, medewerker huiskamer, medewerker van het transferpunt patiëntenzorg en ergotherapeut.

Er kan binnen dit team besloten worden dat ergotherapie misschien iets voor u is. Hierbij gaat het veelal om screening: dat wil zeggen dat we uw mogelijkheden en beperkingen onderzoeken en deze vergelijken met uw situatie van voor de opname in het ziekenhuis. Vaak zal er een advies worden gevraagd met betrekking tot het na traject: is het veilig genoeg om direct vanuit het ziekenhuis naar huis te gaan, of is een revalidatie/herstelperiode noodzakelijk? Dit wordt besproken binnen het team en afgestemd met u en uw omgeving.

Poliklinische ergotherapie bij geriatrie

Ook na ontslag kan de ergotherapie van het MUMC u poliklinisch begeleiden bij problemen die u tegenkomt. Zo nodig helpen we u bij het vinden van een ergotherapeut bij u in de buurt.

DOC-PG en ergotherapie

Een andere mogelijkheid is Ergotherapie binnen het Diagnostisch Onderzoek Centrum- PsychoGeriatrie.

Uw huisarts heeft voor u een aanvraag gedaan voor een uitgebreide twee-daagse screening in het ziekenhuis bij het DOC-PG. Ergotherapie maakt hier onderdeel van uit. Het onderzoek duurt een uur en bestaat uit een vraaggesprek over uw dagelijkse activiteiten en uit een praktisch onderzoek (AMPS)

waarbij u gevraagd wordt twee dagelijkse activiteiten uit te voeren. De bevindingen worden gedeeld in het multidisciplinair team. Soms wordt er geconcludeerd dat er een indicatie is voor ergotherapie voor u of uw mantelzorger. Wanneer u er open voor staat, wordt dan poliklinische ergotherapie door uw huisarts in gang gezet. Doorgaans wordt een EDOMAH geschoolde ergotherapeut ingeschakeld, deze is gespecialiseerd in de oudere patiënt en de mantelzorger thuis.

Contact

Ergotherapie T: 043-3877915
Email:  info.ergotherapie.mumc.nl

Websites

                     

Laatst bijgewerkt op 25 oktober 2021