Maastricht UMC+

Folder

Ergotherapie, het handelen centraal

U krijgt een behandeling op de afdeling Ergotherapie. Uw arts heeft dit met u besproken. U krijgt deze behandeling, omdat u problemen heeft met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten.

U vindt de afdeling op verdieping 0. Volg de bordjes B – 0 paars. (www.mumcplattegrond.nl/#map/d0_d21)
Komt u via de parkeergarage? Neem dan in de Serrehal de lift naar beneden.
Gebruikt u een rolstoel of scootmobiel? Neem dan de ingang van Revalidatie op verdieping 0. Volg vanaf hier de bordjes naar de afdeling Ergotherapie.

Wat is ergotherapie?

Ergotherapie houdt zich bezig met het dagelijks handelen van de mens. De therapie zorgt ervoor dat u de dagelijkse dingen zelf zo goed en veilig mogelijk kunt doen. De therapie richt zich niet op de vastgestelde ziekte. De therapeut kijkt wel naar de gevolgen van uw ziekte bij het doen van uw dagelijkse activiteiten.

De ergotherapeut kijkt samen met u naar de problemen die u heeft in uw dagelijkse leven. Denk hierbij aan activiteiten en taken als:

 • Wassen en aankleden
 • Opstaan uit een stoel of bed
 • Bewegen van de ene naar de andere plek, binnen of buiten
 • Het bereiden van een maaltijd ()
 • Aan het werk blijven of weer aan het werk gaan na de gevolgen van een ziekte
 • Het uitvoeren van hobby’s

De ergotherapeut kijkt ook naar andere dingen. Denk hierbij aan:

 • Het leren omgaan met uw verminderde of lage energie ()
 • Het bepalen van uw eigen grenzen
 • Het toepassen van leefregels in uw dagelijkse leven

Wat doet de ergotherapeut?

De ergotherapeut onderzoekt samen met u welke activiteiten voor u moeilijk zijn. Daarna maakt zij ()voor u een behandelplan. Dit moet ervoor zorgen dat u deze activiteiten in de toekomst zelf kunt blijven doen. Dat kan bijvoorbeeld door te oefenen, door dingen anders te doen of door uw omgeving aan te passen. Wij houden de resultaten van uw behandeling goed bij en praten hier samen over.

Kort samengevat kan ergotherapie bestaan uit de volgende onderdelen:

 • Onderzoek 
 • Training
 • Begeleiding
 • Advies
 • Evaluatie
Ergotherapie
Observatie van een patiënt in de keuken
Ergotherapieafb
Samen inzicht krijgen in de weekplanning

Wie komt voor ergotherapie in aanmerking?

U krijgt ergotherapie als u door ziekte, trauma of handicap uw dagelijkse handelingen niet goed kunt doen. Denk hierbij aan:

 • CVA (hersenbloeding of herseninfarct)
 • Dementie
 • Chronische pijn
 • Handletsel
 • Hartfalen
 • Kanker
 • Longaandoeningen
 • Neuromusculaire aandoeningen
 • Ziekte van Parkinson
 • Reumatische aandoeningen

Ergotherapie is ook waardevol voor uw partner, mantelzorger of zorgverleners. Zij krijgen ook de therapie-adviezen en uitleg. Zo kunnen ze u goed helpen, zonder dat het voor hen te zwaar wordt.

Verwijzing ergotherapie?

Voor ergotherapie heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist. Dit kan via een papieren formulier, maar het liefst digitaal. De arts of specialist krijgt na afloop van de therapie de resultaten.

Is het niet nodig dat de ergotherapie in het ziekenhuis plaatsvindt? Of gaat u liever naar een ergotherapeut bij u in de buurt? Wij helpen u graag bij het vinden van een ergotherapeut.

Contact

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Bel of mail ons dan.

 • Afdeling Ergotherapie

Telefoon 043-387 7915, bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur.

E-mail: info.ergotherapie@mumc.nl

Laatst bijgewerkt op 20 juni 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-389