Maastricht UMC+

Patiëntinformatie

Ergotherapie, het handelen centraal

In overleg met uw arts/specialist hebt u besloten om bij de afdeling Ergotherapie van het Maastricht UMC+ in behandeling te gaan. Deze afdeling is vooral bedoeld voor de diagnostiek(onderzoek) en behandeltrajecten van complexe (ingewikkelde) en multidisciplinaire (als er verschillende zorgverleners betrokken zijn) zorg die plaatsvinden in het Maastricht UMC+.

De afdeling Ergotherapie bevindt zich op niveau 0. Volg B – 0 paars

Wat is ergotherapie?

Ergotherapie houdt zich bezig met het dagelijks handelen van de mens en heeft als doel ervoor te zorgen dat u zo goed mogelijk, zelfstandig en veilig mogelijk kunt functioneren in de omgeving waarin u leeft, woont en werkt. De therapie richt zich niet op de vastgestelde ziekte, maar op de gevolgen ervan bij het uitvoeren van uw dagelijkse activiteiten.

U kijkt met uw ergotherapeut naar problemen die u ervaart bij activiteiten zoals:

 • het wassen en aankleden
 • het opstaan uit een stoel of bed,
 • het verplaatsen binnens- of buitenshuis
 • het bereiden van een maaltijd

Maar het kunnen ook hele andere aandachtspunten zijn zoals:

 • hoe leert u omgaan met uw energie
 • waar liggen uw eigen grenzen
 • hoe past u leefregels toe in uw dagelijks leven

Wat doet de ergotherapeut?

De ergotherapeut onderzoekt samen met u welke activiteiten u belangrijk vindt en welke problemen u hierbij heeft. Met deze informatie wordt een plan van aanpak gemaakt. Het is de bedoeling dat u deze activiteiten in de toekomst kunt blijven doen door deze te trainen of uw eigen handelen/uw omgeving aan te passen. Regelmatig bespreken wij de voortgang van de therapie met u. Kort samengevat kan een ergotherapiebehandeling bestaan uit de volgende onderdelen:

 • onderzoek 
 • training
 • begeleiding
 • advies
 • evaluatie
Ergotherapie
Observatie van een patiënt in de keuken
Ergotherapieafb
Samen inzicht krijgen in de weekplanning

Wie komt voor ergotherapie in aanmerking?

Ergotherapie is bedoeld voor iedereen, die als gevolg van een ziekte, trauma of handicap zijn of haar dagelijkse handelingen niet goed kan uitvoeren. Bijvoorbeeld patiënten met:

 • een CVA (hersenbloeding of herseninfarct),
 • dementie
 • chronische pijn
 • handletsel
 • hartfalen
 • kanker
 • longaandoeningen
 • neuromusculaire aandoeningen
 • ziekte van Parkinson
 • reumatische aandoeningen

Ook uw partner, mantelzorger en andere zorgverleners hebben baat bij ergotherapie. Zij kennen de belemmeringen van het dagelijks handelen en zijn vaak overbelast door hun zorgtaken. Met behulp van adviezen en instructies kunnen zij een betere zorg bieden zonder overbelasting.

Verwijzing ergotherapie?

Als u voor behandeling door een ergotherapeut in aanmerking wilt komen, heeft u een verwijzing van uw huisarts of specialist nodig. Dit via een papieren formulier maar liefs digitaal. Na afloop van de therapie ontvangt de verwijzer de resultaten.

Als de ergotherapiebehandeling kan plaatsvinden in de eerste lijnszorg of uw voorkeur gaat uit naar een ergotherapiepraktijk in uw buurt dan kan de afdeling ergotherapie van Maastricht UMC+ u helpen bij het vinden van een praktijk waar u terecht kunt.

Contact

Als u nog vragen heeft na het lezen van deze informatie, neem dan contact met ons op. Afdeling Ergotherapie van, tel. 043-387 79 15 op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur

E-Mail: info.ergotherapie@mumc.nl

Laatst bijgewerkt op 25 oktober 2021