MUMC+

Folder

Palliatieve zorg - de polikliniek

Informatie over de poli palliatieve zorg.

Wat is palliatieve zorg?

Palliatieve zorg richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van uw leven en dat van uw naasten wanneer u te maken hebt met een ongeneeslijke ziekte. Uw klachten kunnen zowel van lichamelijke, psychische als spirituele aard zijn. Door deze klachten in een vroeg stadium zorgvuldig te bespreken kan dit uw lijden voorkomen of verlichten.

Voor wie?

De poli biedt steun aan patiënten en naasten die te maken hebben met kanker, die niet meer te genezen is.
Als u kanker heeft, is dit ingrijpend. Het gaat vaak gepaard met lichamelijke, psychische en/of sociale klachten en beperkingen. U kunt last hebben van klachten zoals:

  • pijn
  • vermoeidheid
  • misselijkheid
  • benauwdheid
  • psychische klachten zoals angst of somberheid

Misschien heeft u vragen over de toekomst. Bijvoorbeeld over de thuiszorg, vragen over beslissingen rond het levenseinde en/of vragen van spirituele aard.

Tijdens een polibezoek kunt u, in een uitgebreid gesprek met een verpleegkundige gespecialiseerd in palliatieve zorg, uw klachten en wensen bespreken. Deze verpleegkundige zal, samen met een arts gespecialiseerd in palliatieve zorg, een advies geven aan uw hoofdbehandelaar.

Consultatieteam Palliatieve zorg - juli 2022
Team palliatieve zorg

Verwijzing

Uw hoofdbehandelaar, uw huisarts of uw verpleegkundige kan u naar de poli doorverwijzen. Dit gaat uiteraard altijd in overleg met u. Het is ook mogelijk om op eigen initiatief een afspraak voor deze poli te maken.

Wanneer u op eigen initiatief een afspraak maakt, neemt de verpleegkundige altijd contact op met uw hoofdbehandelaar om miscommunicatie te voorkomen.

Het polibezoek

Om al uw klachten en wensen zo goed mogelijk te inventariseren en te bespreken duurt uw polibezoek maximaal een uur. Uw partner of naasten zijn van harte welkom om dit polibezoek bij te wonen.

Voorafgaand meldt u zich aan de balie van de polikliniek Oncologie. De verpleegkundige haalt u op in de wachtkamer.

Naar aanleiding van uw bezoek bespreken wij, als dat nodig is, de adviezen voor verdere behandeling en/of doorverwijzing met uw hoofdbehandelaar.

Na het polibezoek neemt de verpleegkundige nog een keer telefonisch contact met u op. Dit is ongeveer één tot twee weken na het polibezoek, afhankelijk van de afspraken die tijdens het polibezoek zijn gemaakt. Tijdens dit gesprek evalueren we uw klachten en de gegeven adviezen.

Verzekering
Een bezoek aan de polikliniek Palliatieve Zorg in het Maastricht UMC+ valt onder de basisverzekering.

MUMC+

Contact

Wilt u graag een afspraak maken of heeft u andere vragen over palliatieve zorg, neem dan contact met ons op.

Polikliniek Oncologie           
Telefoonnummer: 043-3876400
Email:
poli.oncologiecentrum@mumc.nl

Websites

Laatst bijgewerkt op 16 augustus 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-391