Mumc+ foto online folders

Patiëntinformatie

Verwijderen van grote poliepen in de dikke darm

Deze informatie is een aanvulling op het informatieblad colonoscopie.

Inleiding

Poliepen in de dikke darm kunnen vaak tijdens een colonoscopie worden verwijderd. Soms is dit niet direct mogelijk, bijvoorbeeld omdat de poliep te groot is of vanwege het gebruik van bloedverdunnende medicijnen.  Deze informatie gaat over het verwijderen van  grote darmpoliepen die  niet op de gebruikelijke/ standaard wijze kunnen worden verwijderd.

Endoscopische technieken

Er zijn meerdere technieken om grote darmpoliepen te verwijderen. Deze folder gaat over verwijdering van grote poliepen door middel van Endoscopische Mucosale Resectie (EMR), Endoscopische Submucosale Dissectie (ESD) en de endoscopische Full-Thickness Resectie (eFTR). De ervaring met deze technieken maakt het mogelijk om ook bij (hele) grote poliepen de poliep volledig en vaker in een stuk te verwijderen. Tijdens de procedure  kan het noodzakelijk zijn alsnog van techniek te wisselen. Soms komen we er tijdens de procedure achter dat het toch niet lukt om de poliep (helemaal) te verwijderen. 

Veiligheid staat voorop. Dat betekent dat wij ervoor zorgen dat het risico op complicaties als een scheurtje/gaatje in de darm (perforatie) of bloeding zo klein mogelijk is. Om deze reden, maar ook omdat de technieken die wij gebruiken meer tijd kosten, duurt de behandeling langer. De procedure is klaar wanneer de hele poliep is verwijderd en eventuele kleine bloedinkjes zijn behandeld. Afhankelijk van de techniek en de locatie in de darm kan het wondbed met kleine clips worden gesloten om het risico op perforatie of nabloeding te verkleinen. Het poliepweefsel wordt altijd naar het pathologisch laboratorium gestuurd voor microscopische beoordeling.

 De drie mogelijkheden worden hieronder uitgebreider beschreven:

Endoscopische mucosale resectie (EMR)

Hierbij wordt vloeistof onder de poliep, tussen de laagjes waaruit de darm is opgebouwd, gespoten waardoor de poliep omhoog komt. Met een snaar verwijderen we de poliep. Wanneer dit niet in één keer lukt, verwijderen we de poliep in meerdere delen. Dit is een techniek die met name bij hele grote, goedaardig ogende poliepen gebruikt wordt.

EMR
ESD

Endoscopische Submucosale Dissectie (ESD)

Hierbij wordt ook vloeistof onder de poliep gespoten. Daarna snijden/branden  we de poliep met een klein mesje los van het omliggende darmslijmvlies en daarna van de bodem. Hierdoor lukt het meestal om de poliep helemaal te verwijderen. Met name voor afwijkingen die een oppervlakkige kwaadaardigheid kunnen bevatten is dit een geschikte techniek die een operatie voorkomt.

Endoscopische full-thickness resectie (eFTR)

Hierbij wordt niet alleen de poliep, maar ook de onderliggende darmwand  verwijderd. Hierdoor ontstaat er een wondje. We brengen eerst een klem aan onder de poliep, waarna we de poliep boven de klem afsnijden. De klem zorgt ervoor dat het wondje in de darm direct gesloten is.  Deze techniek is geschikt voor kleine (rest) afwijkingen die tot in de spierlaag van de darm zitten.

eFTR

Mogelijke complicaties

De kans op complicaties is groter dan bij een gewoon darmonderzoek of bij de verwijdering van kleine poliepen uit de darm. De belangrijkste zijn:  

Bloeding

In grotere poliepen lopen vaak ook wat grotere bloedvaten. Het weghalen van de poliep kan daarom betekenen dat tijdens of na de procedure een bloeding ontstaat. Bloedingen tijdens het onderzoek kunnen vaak direct door de arts behandeld worden. Tot uiterlijk twee weken na het onderzoek kan er ook nog een bloeding ontstaan. U merkt dit door flink bloedverlies (eventueel met stolsels) via de anus. De kans op een nabloeding is ongeveer vijf procent. Gebruikt u bloedverdunners, dan is deze kans iets hoger. De complicatie is goed te verhelpen en leidt vrijwel nooit tot blijvende schade.

Perforatie

Een complicatie, die slechts zelden voorkomt, is een perforatie. Dit betekent dat er een gaatje in de wand van de dikke darm is ontstaan en gaat doorgaans gepaard met ernstige buikpijn. Deze complicatie wordt vaak tijdens of net na de procedure geconstateerd. De kans bij het verwijderen van een grote poliep hierop is ongeveer een procent. U bent dan meestal nog in het ziekenhuis. We overleggen dan met de chirurg om de perforatie endoscopisch te dichten of af te wachten tot de perforatie vanzelf dicht gaat, en er geen operatie nodig is.

 

Duur van de behandeling

Hoe lang de behandeling duurt hangt af van de grootte van de afwijking en hoe ver de afwijking in de darm ligt. Een behandeling duurt meestal tussen de 45 en 90 minuten.

Soms komen we tijdens de procedure tot de conclusie dat het niet lukt om de poliep (helemaal) te verwijderen, of dat door gaan met de procedure een te groot risico op complicaties met zich mee gaat brengen. In dat geval zullen we de procedure beëindigen en bespreken we met u het alternatief, namelijk een verwijzing naar de chirurg om het verwijderen van het stuk darm waar de poliep in zit te bespreken. Dit is overigens altijd het alternatief voor endoscopische verwijdering van poliepen. 

Vervolgonderzoek van dikke darmpoliepen

Nationaal zijn er richtlijnen voor vervolgonderzoek na het verwijderen van poliepen in de dikke darm. Afhankelijk van uw leeftijd, het aantal poliepen, de aard van de poliepen en de grootte van de poliepen is het advies via deze richtlijn om een controle colonoscopie te doen. Wanneer een poliep in meerdere delen werd verwijderd, is een controle van het litteken op eventueel restweefsel noodzakelijk na zes maanden of twaalf maanden.

Uw huisarts wordt na iedere controle per brief geïnformeerd.

Contact

Als u na het lezen van dit informatieblad nog vragen heeft, kunt u deze stellen aan uw behandelend arts of bellen met de afdeling Endoscopie van het Maastricht UMC+ via tel. 043-3877700  (op werkdagen van 8.00 tot 16.30 uur) of stuur een e-mail naar endoscopie@mumc.nl

Laatst bijgewerkt op 25 oktober 2021