Maastricht UMC+

Folder

Formaliteiten bij overlijden

Informatie voor nabestaanden

Een familielid of iemand uit uw vriendenkring is overleden. In zo’n situatie is het voor velen moeilijk de aandacht te richten op de noodzakelijke formaliteiten, die moeten worden geregeld.

Een van de zaken die moeten gebeuren, betreft het doen van aangifte van overlijden. U doet dit in de gemeente waar het overlijden heeft plaats gevonden, de gemeente Maastricht. Als u aangifte heeft gedaan, krijgt u toestemming om de overledene te begraven of cremeren.
In deze tekst leest u hier meer over.

Bij het overlijden van pasgeborenen zijn afwijkende regelingen en bepalingen geldig. De beheerder van het mortuarium heeft deze informatie voor u.

Aangifte van overlijden door uitvaartondernemer

Wij adviseren u, uiteraard voor zover u dat wenst, zo spoedig mogelijk een uitvaartondernemer en/of uw begrafenisverzekering in te schakelen. Betreffende uitvaartondernemer kan veel van de af te handelen formaliteiten van u overnemen.
De uitvaartondernemer zorgt onder meer voor:

  • het afhalen van de overlijdenspapieren bij het mortuarium in het ziekenhuis.
  • het doen van aangifte van overlijden bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Maastricht.

Aangifte van overlijden door de nabestaanden

Wilt u zelf aangifte doen en dit niet overlaten aan de uitvaartondernemer, dan dient u de overlijdenspapieren op te halen in het mortuarium van het ziekenhuis. Neemt u eerst even telefonisch contact op met de beheerder van het mortuarium: T 06 - 2278 1040.

Het mortuarium bevindt zich op niveau 0 en is rechtstreeks met de auto te bereiken.
Volg Prof ten Hoorlaan. Op het eind van deze straat staat een bordje met verwijzing naar het Mortuarium. U kunt uw auto ook op het parkeerdek van het Maastricht UMC+ parkeren. Volg dan lopend de bordjes naar het Mortuarium volgen (niveau 0, straatniveau)

U kunt de route ook digitaal bekijken.

Naar de ambtenaar van de Burgerlijke Stand

U bezorgt de overlijdenspapieren bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Maastricht. Neem ook uw paspoort mee, het paspoort van de overledene en/of het trouwboekje (indien van toepassing).

De ambtenaar vraagt u hoeveel uittreksels van de overlijdensakte u wilt ontvangen. Deze heeft u nodig om de formaliteiten bij onder andere de bank, pensioenverzekering en zorgverzekeraar af te kunnen wikkelen.

De ambtenaar vraagt u ook of u voor begraven of cremeren kiest. U dient dan wel al afspraken te hebben gemaakt met de begraafplaats of het crematorium over dag en tijd. U krijgt dan het document ‘Verlof tot begraven/cremeren’ mee. Dit document moet u afgeven op de begraafplaats of het crematorium.

Openingstijden Gemeente Loket Maastricht

Kijk op www.gemeentemaastricht.nl voor de openingstijden. Voor het doen van aangifte van overlijden kunt u zo binnenlopen. U kunt ook op afspraak terecht.
Het is niet mogelijk om online aangifte te doen, wel kunt u online een afspraak maken (met of zonder DigiD). U zoekt dan bij het maken van de afspraak op ‘O’ van overlijden.

Het Gemeente Loket is op vrijdagmiddag vanaf 12.30 uur gesloten.

Telefoon : 14 043 (dit is een algemeen nummer, zonder netnummer). Adres : Mosae Forum 10, 6211 DW Maastricht

Persoonlijke bezittingen

De persoonlijke bezittingen van de overledene worden op de verpleegafdeling bewaard. Om misverstanden of zoekraken te voorkomen, is het verstandig deze eigendommen zo spoedig mogelijk op te (laten) halen.

Mortuarium

Maastricht UMC+ beschikt over een mortuarium. Het beheer hiervan is in handen van een externe organisatie.
Als een patiënt in het ziekenhuis komt te overlijden, wordt de overledene altijd overgebracht naar het mortuarium van het ziekenhuis. Daar krijgt de overledene de passende verzorging. Het staat de nabestaanden uiteraard vrij voor de hierna liggende periode die uitvaartondernemer in te schakelen die zij zelf willen.

Verblijf in het mortuarium

Bespreek met uw uitvaartondernemer of de overledene in het mortuarium van het ziekenhuis wordt opgebaard, of dat u dat liever elders laat doen. Ook kunt u de overledene thuis laten opbaren.

Bij de inrichting van het mortuarium hebben de medewerkers ernaar gestreefd de ruimten zo in te richten dat u en uw familie in een intieme sfeer samen kunt zijn met de overledene. Daarnaast willen ze zoveel mogelijk rekening houden met de persoonlijke wensen van de familie.

Bezoek

Als de overledene in het mortuarium van het ziekenhuis is opgebaard, kan er op elke dag afscheid worden genomen, ook in het weekend. Neemt u hiervoor even contact op met de beheerder

T: 06 - 2278 1040.

Kosten

De eerste drie uur na overlijden in een ziekenhuis behoren de kosten die daar uit voortkomen tot de noodzakelijke zorg. Deze vallen onder de zorgverzekering. U krijgt hiervoor geen rekening. Na drie uur worden verdere kosten gemaakt voor onder andere verzorging, eventuele assistentie en het gebruik van de mortuariumruimte, door de extern beheerder aan de nabestaanden in rekening gebracht.

Weefsel- en of orgaandonatie

Als weefsel- en/of orgaandonatie plaatsvindt, kan de overledene de dag erna op gebruikelijke wijze opgebaard worden. Zie verder onder www.mumc.nl > Patiënt & bezoeker > Praktisch > bij overlijden.

Formaliteiten bij overlijden afb1

Obductie

In een aantal gevallen wordt door de nabestaanden in samenspraak met de behandelend arts toestemming gegeven voor obductie (onderzoek van het lichaam na overlijden).
Bij de opbaring van een overledene is doorgaans niets meer te zien van de obductie.
Er is een aparte tekst beschikbaar over obductie (zie verder onder www.mumc.nl > Patiënt & bezoeker > Praktisch > bij overlijden).

Houdt u er rekening mee dat bij obductie de eerste dag mortuariumkosten voor rekening zijn van de nabestaanden. Verdere kosten zijn voor rekening van het ziekenhuis.

Route naar het mortuarium

  • Loop vanaf de informatiebalie in de Serrehal via de loopbrug naar de parkeergarage.
  • Neem bij de parkeergarage de lift of de trap naar niveau 0 (straat niveau).
  • Loop rechtsaf de Verheyelaan in richting het gebouw met de hoge zwarte loopbrug (Universiteit Maastricht).
  • Sla vóór deze brug linksaf de Prof. Ten Hoorlaan in.
  • Het mortuarium bevindt zich nu op ongeveer 50 meter aan uw linkerzijde.

Plattegrond route mortuarium

Contact

Maastricht UMC+              043-387 65 43
Beheerder mortuarium   06 -2278 10 40
Gemeente Maastricht     14 043 (dit is een algemeen nummer, zonder netnummer). geef aan dat het om de Gemeente Maastricht gaat en vraag naar de afdeling Burgerzaken.

Uitvaartondernemingen

Voor een lijst met uitvaartondernemingen zie:

Laatst bijgewerkt op 25 oktober 2021