Maastricht UMC+

Patiëntinformatie

Hygiëne in het ziekenhuis

Help mee aan een schone en veilige zorgomgeving.
Dit patiënteninformatieblad is gebaseerd op de hygiënekaart van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF).

afb1

In het ziekenhuis gelden strenge hygiëneregels. Goede hygiëne is hier van levensbelang omdat mensen erg ziek kunnen worden na een infectie.
Daarom vragen wij u om mee te helpen aan een schone en veilige zorgomgeving.
Dat is in uw eigen belang én in het belang van medepatiënten en zorgverleners.

Vraag als iets niet duidelijk is of als u ergens over twijfelt. Laat u bijvoorbeeld goed informeren als u vanwege besmettingsgevaar in een aparte kamer wordt verpleegd. Vragen als: Wat mag ik wel doen en wat mag ik niet doen? Waar moet ik speciaal op letten? Welke voorschriften gelden nu precies voor mijn bezoek en voor de zorgverleners?

afb2
afb3

Handen wassen is zeer belangrijk in het ziekenhuis. Zowel ter bescherming van uzelf als ter bescherming van uw medepatiënten. Handen wassen moet. Zeker na ieder toiletbezoek, maar was de handen ook altijd voor het eten, na het snuiten van uw neus en bijvoorbeeld nadat u naar buiten bent geweest. Maak alleen gebruik van het toilet op uw patiëntenkamer en niet van de openbare toilet.

Tijdens het hoesten of niezen komt een groot aantal druppeltjes vrij. Hierin zitten mogelijk bacteriën en/of virussen. Op uw handen blijven deze gemakkelijk in leven en kunnen voor besmettingsgevaar zorgen. Daarom geldt altijd: hoest of nies in de mouw van uw kleding en niet in uw hand.

afb4
afb5

Als u merkt dat iets niet schoon is, meld het dan bij uw zorgverlener. Bijvoorbeeld als u ziet dat het toilet niet goed schoon is. Of wanneer er vuil of stof blijft liggen in uw kamer. Zo werken we samen aan een schone en veilige (ziekenhuis)omgeving.

Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis krijgt u met verschillende zorgverleners te maken. Uiteraard zijn zij op de hoogte van de hygiënevoorschriften. Maar als u bijvoorbeeld merkt dat iemand vergeet om zijn handen te desinfecteren met handalcohol, wilt u deze persoon daar dan op aanspreken? Dit kan gerust. Veilige zorg is erg belangrijk. Samen streven we hiernaar!

afb6
Laatst bijgewerkt op 25 oktober 2021