Mumc+ foto online folders

Patiëntinformatie

Polikliniek MD-HCC

multidisciplinaire polikliniek hepatocellulair carcinoom (MD-HCC)

Opzet van de polikliniek

In het Maastricht UMC+ worden patiënten met leverkanker gezien op de multidisciplinaire polikliniek hepatocellulair carcinoom (MD-HCC). Met multidisciplinair wordt bedoeld dat er verschillende artsen betrokken zijn bij uw behandeling, zoals de maag-darm-lever (MDL)- arts/leverspecialist, de kankerspecialist (oncoloog), de chirurg en de (interventie-)radioloog. Door deze aanpak proberen we snelle en goede zorg op maat te leveren.

Deze poli vindt elke donderdagmiddag plaats op de Brugpoli in het Maastricht UMC+. Direct nadat de arts u heeft gezien op de poli, vindt het gemeenschappelijk overleg met de verschillende specialisten plaats en wordt een behandelvoorstel geformuleerd. Dit behandelvoorstel wordt meteen na dit overleg met u en uw familie besproken op de poli, zodat u diezelfde dag nog duidelijkheid krijgt over het verdere traject.

 

Ook is er een verpleegkundig specialist aanwezig op de poli die met u en uw familie de gevolgen van leverkanker bespreekt en de vervolgafspraken plant. Wilt  u een afspraak  verzetten dan kunt u altijd terecht bij de verpleegkundig specialist. Ook is de verpleegkundig specialist uw contactpersoonals u   vragen of problemenheeft tijdens het vervolgtraject. Vooraf aanuw polibezoek, wordt er standaard  bloed geprikt  om de werking van de lever goed op te volgen, ook omdat dit  invloed heeft op de verschillende behandelmogelijkheden voor de leverkanker. Regelmatig worden er scans (CT of MRI)  verricht ter controle van de leverkanker en het effect van de behandeling.

Locatie Brugpoli

Volg route 3 binnen het Maastricht UMC+.

Komt u via de parkeergarage dan gaat u via de loopbrug naar het hoofdgebouw. Halverwege van de loopbrug gaat u links de gang in. Vervolgens eerste gang naar rechts.

Komt u via de hoofdingang dan gaat u in de centrale hal richting parkeergarage waar u op de loopbrug naar rechts gaat. Vervolgens eerste gang naar rechts.

Contact

Als u na het lezen van dit informatieblad nog vragen heeft, neem dan contact op met de Brugpoli van het Maastricht UMC+ via tel. 043-387 56 69 (tijdens kantooruren).

Laatst bijgewerkt op 25 oktober 2021