Mumc+ foto online folders

Patiëntinformatie

Levertransplantatie - de opname

De opname

U heeft een oproep gekregen voor een levertransplantatie in het Klinikum te Aken. Bij aankomst in het Klinikum meldt u zich bij de Notaufnahme (spoedgevallen).

(Het is mogelijk dat u bij de Notaufnahme moet wachten omdat spoedpatiënten – bijvoorbeeld verkeersslachtoffers - voorrang krijgen.)

De arts van de Notaufnahme onderzoekt u, uw bloed wordt onderzocht en er wordt een longfoto gemaakt. Daarna wordt definitief besloten of uw conditie goed genoeg is om de operatie te ondergaan.

Een aantal artsen en verpleegkundigen in het Klinikum spreekt Nederlands.

Vervolgens gaat u naar de verpleegafdeling Chirurgie waar u kennis maakt met de verpleegkundige. U wordt geschoren (van kin tot knieën) en u krijgt zo nodig een laxeermiddel toegediend. Daarna kunt u zich douchen. Het tijdstip van de start van de transplantatie wordt zorgvuldig door de chirurg en de anesthesioloog gepland. Als het zover is, rijdt een verpleegkundige u met uw bed naar het Operatiecentrum. Een familielid kan meelopen tot aan de balie van het Operatiecentrum.

Het kan ook voorkomen dat u van de Notaufnahme rechtstreeks naar het Operatiecentrum gaat.

In het operatiecentrum

In het Operatiecentrum maakt u kennis met de anesthesioloog en de anesthesie-verpleegkundige. Zij brengen u naar een voorbereidingsruimte waar u overstapt van het bed op de operatietafel.

Vervolgens wordt u, nog steeds wakker, naar de operatiekamer gereden.

In de operatiekamer worden de leden van het operatieteam aan u voorgesteld en volgt een time- outprocedure, waarbij een checklist wordt doorlopen om na te gaan of alle voorbereidingen voor de operatie goed zijn uitgevoerd en alle relevante gegevens van u bij de leden van het operatieteam bekend zijn.

U krijgt een infuus, meestal in de linkerarm en een in de halsader. Op uw beide schouders en op uw borst worden plakkers voor de hartbewaking aangebracht. Via het infuus wordt een slaapmiddel ingespoten.

Zodra u in slaap bent, wordt een beademingsbuis ingebracht die via uw keel in uw luchtpijp gaat en aangesloten wordt op de beademingsmachine.

Daarna worden nog twee andere infusen ingebracht: een maagslang en een urinekatheter. Van dat alles merkt u niets, u bent immers onder narcose.

Het operatieteam

Tijdens de operatie houden de volgende personen zich met u bezig:

De anesthesioloog. De anesthesioloog let erop dat u tijdens de operatie onder narcose blijft. Daarnaast zorgt de anesthesioloog ervoor dat u in een zo goed mogelijke conditie blijft tijdens de operatie door belangrijke lichaamsfuncties voortdurend te bewaken en te corrigeren.

De anesthesieverpleegkundige. De ‘rechterhand’ van de anesthesioloog. De anesthesieverpleegkundige kijkt en denkt mee en maakt medicamenten en infusen klaar.

De chirurg (de operateur). De chirurg voert de levertransplantatie uit.

Het operatieteam

 

De assistent-chirurg. Een tweede chirurg (meestal in opleiding tot leverchirurg) die de operateur helpt de levertransplantatie uit te voeren.

De instrumenterend verpleegkundige. De instrumenterend verpleegkundige is de verpleegkundige die ‘met de ogen mee-opereert’. Deze verpleegkundige reikt de operateur op het juiste moment de juiste operatie-instrumenten aan.

De notulist. De notulist bedient de computer die uw conditie meet en voert alle belangrijke gegevens over uw operatie in de computer in.

De omloop. De omloop is operatieverpleegkundige die tijdens de operatie de bevoorrading van de operatiekamer verzorgt.

Notaufnahme
Notaufnahme

Contact

Wilt u meer weten of heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar leverziekten.mdl@mumc.nl

Laatst bijgewerkt op 25 oktober 2021