Mumc+ foto online folders

Folder

Cochleair Implantaat bij kinderen

Wat is het en komt uw kind ervoor in aanmerking?

Hoe werkt het?

Een cochleair implantaat (CI) is een elektronisch hoorapparaat. Het herstelt gedeeltelijk het gehoor van kinderen en volwassenen die niets of nog maar heel weinig horen.
Een cochleair implantaat bestaat uit twee delen:

 • Een uitwendig deel
  Het uitwendige deel lijkt op een gewoon hoorapparaat, en wordt processor genoemd. Bijkomend is er een zendspoel die met een magneetje op zijn plaats gehouden wordt.
 • Een inwendig deel
  Het inwendige deel bestaat uit een implantaat dat tijdens een operatie onder de huid wordt ingebracht en uit elektroden die in het slakkenhuis van het oor geschoven worden. 

 

 

Een Cochlear Implantaat bij kinderen
Bron: Copyright Cochlear Limited

Het uitwendige en het inwendige deel van het cochleair implantaat zijn draadloos met elkaar verbonden. De uitwendige processor vangt het geluid op en vertaalt het naar een elektrisch signaal. De zendspoel stuurt het elektrisch signaal dóór de huid naar het inwendig deel. Daar zorgt het inwendige implantaat  voor de omzetting van het elektrische signaal naar elektrische stroompjes. Via de elektroden in het slakkenhuis worden de elektrische stroompjes doorgegeven aan de gehoorzenuw, en kan iemand weer “horen”.

Kun je met een cochleair implantaat weer “normaal” horen?

Het CI kan het horen gedeeltelijk herstellen bij dove kinderen die geen of een beperkt restgehoor hebben. De mate van spraak-, taal- en auditieve ontwikkeling verschilt sterk van persoon tot persoon. Dit hangt onder andere af van:

 • het moment van het ontstaan van de doofheid (voor, tijdens of na de taalontwikkeling);
 • de duur van de doofheid;
 • de leeftijd op het moment van implantatie;
 • de hoeveelheid nog functionerende gehoorzenuwvezels; 
 • de motivatie van de CI-drager en zijn omgeving; 
 • de begeleiding na de implantatie; 
 • de frequentie en de duur van de revalidatie.

Het eerste half jaar na de implantatie is vrij intensief. Geluiden die met het CI worden waargenomen zullen in het begin allemaal hetzelfde klinken. De functie van 30000 haarcellen wordt immers overgenomen door maximaal 22 elektroden, dat moet wel anders klinken! Door intensieve revalidatie kunnen CI-dragers leren deze nieuwe geluiden te herkennen en te verstaan.

Wanneer komt uw kind in aanmerking voor een cochleair implantaat?

Om te bepalen of uw kind in aanmerking komt voor een cochleair implantaat, vinden er verschillende afspraken plaats bij een multidisciplinair team. Het doel is te bepalen of uw kind in aanmerking komt voor cochleaire implantatie. De volgende afspraken worden gepland:

 • een uitgebreid gehooronderzoek
 • een scan van het slakkenhuis
 • een gesprek met de keel-, neus- en oorarts (KNO-arts)
 • verschillende gesprekken met de kinder-audioloog en de logopedist
 • een psychologisch intakegesprek
 • een evenwichtsonderzoek

Cochleair Implantaat bij kinderen

Nadat deze afspraken zijn afgerond, volgt er een adviesgesprek of uw kind wel of niet in aanmerking komt voor cochleaire implantatie.

De volgende criteria worden gehanteerd om te bepalen of uw kind in aanmerking komt voor de implantatie:

 • een (zeer) ernstig gehoorverlies aan beide oren en onvoldoende baat van gewone hoortoestellen;
 • de afwezigheid van een middenoorontsteking (eventueel moet deze voor de implantatie behandeld worden) en afwezigheid van ernstige afwijkingen aan het slakkenhuis of gehoorzenuw die implantatie onmogelijk maken;
 • mogelijkheid tot deelname aan het revalidatieprogramma (thuis of op school), voldoende motivatie en ondersteuning (familie, omgeving) om het revalidatietraject te doorlopen.

Contact

Als u na het lezen van dit informatieblad nog vragen heeft, kunt u deze stellen aan uw behandelend arts of contact opnemen met het cochleaire implantteam van het Maastricht UMC+.

Bereikbaar op telefoonnummer  043-3875400 
U kunt ook een e-mail sturen naar
ci.kinderen.kno@mumc.nl

 

 

Websites

Meer informatie vindt u in de uitgebreide brochure op www.kno.mumc.nl

Laatst bijgewerkt op 24 oktober 2022. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-414