Mumc+ foto online folders

Patiëntinformatie

Levertransplantatie - na de operatie, voordat u naar huis gaat

Opnameduur

U moet rekening houden met een opnameduur in het Klinikum te Aken van drie tot zes weken. De verblijfsduur is natuurlijk afhankelijk van verschillende factoren zoals uw conditie, de werking van de donorlever en het optreden van mogelijke complicaties.

Het streven is om u, zodra uw conditie het toelaat, te ontslaan uit het ziekenhuis. Het ontslag zal zo vroeg mogelijk met u besproken worden, zodat u een aantal zaken kunt regelen.

Het revalidatietraject wordt verder vanuit het Maastricht UMC+ geregeld.

Ontslagtraining

Op het moment dat u zich iets beter gaat voelen, start de afdelingsverpleegkundige met de ontslagtraining. De ontslagtraining omvat verschillende onderdelen:

  • stapsgewijs krijgt u uw medicijnen in eigen beheer
  • u leert hoe u uw temperatuur, gewicht en medicijngebruik in moet vullen op een controlelijst
  • de verpleegkundige geeft u tips en trucs over hygiëne en leefregels
  • ook wordt met u besproken wie u moet bellen bij problemen

Behalve de afdelingsverpleegkundige komt ook de hoofdverpleegkundige bij u om het ontslag met u te bespreken. Hij of zij informeert u over de nazorg in het Maastricht UMC+ en bij u thuis.

Fysiotherapie

Tijdens de vooronderzoeken heeft u al kennis gemaakt met de fysiotherapeut in het Maastricht UMC+. Omdat een levertransplantatie veel van u vraagt, is een goede conditie belangrijk. De fysiotherapeut heeft dit met u besproken. Ook heeft de fysiotherapeut tijdens de vooronderzoeken al verteld over de fase na de operatie.

De eerste periode na de operatie voelt u zich waarschijnlijk nog erg moe. Toch is het voor uw herstel belangrijk om weer actief te worden. Een dag of vier na de operatie begint u onder begeleiding van de fysiotherapeut in het Klinikum te Aken al met de eerste oefeningen om uw spieren sterker te maken. In het begin valt het niet mee, maar het is belangrijk om de oefeningen toch uit te voeren. Het programma met de fysiotherapeut wordt snel uitgebreid.

Na uw ontslag wordt u verder geholpen door de fysiotherapeut in het Maastricht UMC+ waar u voor de transplantatie al kennis mee hebt gemaakt. Eventueel wordt de behandeling voortgezet bij een fysiotherapeut in uw eigen woonomgeving.

Hechtingen operatiewond

De hechtnietjes van de operatiewond worden drie weken na de transplantatie verwijderd door de afdelingsverpleegkundige. Het is normaal dat de wond trekt of wat klachten geeft. De wond wordt in de verschillende huidlagen gehecht en kan ook ‘dieper in de buik’ gevoelig zijn.

Voeding

Na de operatie zult u waarschijnlijk korte tijd sondevoeding krijgen via een voedingssonde door uw neus. Zodra uw conditie dit toelaat, wordt de voeding opgebouwd tot normale voeding. De voeding zal de eerste weken na transplantatie eiwit- en energierijk zijn om het herstel van uw lichaam te bevorderen. Na ontslag uit het Klinikum te Aken is het belangrijk dat u gezond eet om gewichtstoename te voorkomen.

Uw ontslag

Bij uw ontslag krijgt u vanuit het Klinikum te Aken voor enkele dagen tot ruim een week medicatie mee naar huis. Herhaalrecepten krijgt u van de Maag-Darm-Leverarts of de verpleegkundig specialist levertransplantaties bij uw eerste bezoek aan de polikliniek in het Maastricht UMC+.

De verpleegkundig specialist zorgt voor een afspraak bij het Maastricht UMC+ binnen één week na uw ontslag. Uw partner of naaste mag daarbij aanwezig zijn. Indien nodig regelt de verpleegkundig specialist ook thuiszorg.

Controle van temperatuur en gewicht

Als u weer thuis bent, moet u uw temperatuur opnemen en uw gewicht controleren:

  • uw gewicht controleert u dagelijks
  • de temperatuur neemt u twee keer per dag op (’s morgens en ’s middags).

Noteer deze gegevens dagelijks in deze map (achter het tabblad vragen en aantekeningen). Neem deze map mee tijdens uw eerste bezoek aan de polikliniek na uw ontslag.

Ontslagbrief huisarts

Bij uw ontslag krijgt u een ontslagbrief mee voor uw huisarts. Het is verstandig om, zodra u thuiskomt, contact op te nemen met uw huisarts zodat die weet dat u weer thuis bent en u kan bezoeken. Vraag aan uw huisarts de doktersdienst te informeren over uw transplantatie en recent ontslag uit het ziekenhuis.

Galdrain

Als bij u een galdrain is ingebracht, dan blijft deze ongeveer acht weken in uw lichaam zitten. U krijgt geleerd hoe u de drain en de insteekopening moet verzorgen.

Het is belangrijk dat de drain goed op zijn plaats zit. De drain moet altijd met een hechting aan uw huid vastzitten. Als dit niet (meer) het geval is, meldt u dit direct bij uw huisarts, de verpleegkundig specialist levertransplantaties of bij uw MDL-arts.

Na enkele weken verwijdert de MDL-arts of de verpleegkundig specialist de galdrain in de polikliniek. Soms geeft het verwijderen enige problemen in de vorm van gallekkage in de buikholte. Vaak verdwijnen de pijnklachten die hierdoor ontstaan spontaan. Soms is een ingreep (het plaatsen van een buisje) of een operatie nodig om de lekkage te herstellen.

Contact

Wilt u meer weten of heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar leverziekten.mdl@mumc.nl

Laatst bijgewerkt op 25 oktober 2021