Mumc+ foto online folders

Patiëntinformatie

Levertransplantatie - weer thuis

Bij uw ontslag krijgt u vanuit het Klinikum te Aken voor enkele dagen tot ruim een week medicatie mee naar huis. Herhaalrecepten krijgt u van de Maag-Darm-Leverarts of de verpleegkundig specialist levertransplantaties bij uw eerste bezoek aan de polikliniek in het Maastricht UMC+.

De verpleegkundig specialist zorgt voor een afspraak bij het Maastricht UMC+ binnen één week na uw ontslag. Uw partner of naaste mag daarbij aanwezig zijn.

Bezoek aan de polikliniek in het Maastricht UMC+

De eerste weken na uw ontslag komt u wekelijks op spreekuur bij de MDL-arts in de polikliniek van het Maastricht UMC+. Tijdens het polikliniekbezoek wordt altijd bloed bij u geprikt.

De frequentie van de polikliniekcontroles wordt afgebouwd op basis van de bloeduitslagen en uw lichamelijke conditie. Tijdens het eerste jaar na de transplantatie worden de polikliniekbezoeken doorgaans afgebouwd tot één keer per drie maanden. Vanaf een jaar na de transplantatie kan dit worden afgebouwd tot halfjaarlijkse controles, afhankelijk van uw bloeduitslagen en lichamelijke conditie.

Aansluitend aan uw bezoek bij de MDL-arts gaat u langs bij de verpleegkundig specialist levertransplantaties. Die bespreekt met u organisatorische zaken en de voortzetting van de begeleiding. Zodra het tijdstip van uw afspraak bij de MDL-arts bekend is, maakt u zelf de aansluitende afspraak met de verpleegkundig specialist. Daarvoor belt u:

Polikliniek Maag-Darm-Leverziekten: 043 – 387 51 00. Denk bij uw bezoek aan de polikliniek aan het volgende:

 • u dient de medicijnen Ciclosporine (Neoral ®), Tacrolimus (Prograft ®, Advagraf ®), Sirolimus (Rapamune ®) of Everolimus (®) pas in te nemen nadat uw bloed is afgenomen op de polikliniek.
 • neem de controlelijst voor temperatuur, gewicht en medicijngebruik mee en geef ze aan de MDL-arts of aan de verpleegkundig specialist levertransplantaties in de polikliniek.

Bloedonderzoek, medicijnverandering en nieuwe controledatum

Het eerste bloedonderzoek moet vóór uw eerste bezoek aan de polikliniek uitgevoerd zijn. Dit betekent dat u in de eerste week na uw ontslag naar het Maastricht UMC+ gaat om bloed te laten prikken. De formulieren voor het eerste bloedonderzoek worden thuisgestuurd zodra uw ontslagdatum bekend is.

Bloedonderzoek is belangrijk om de werking van de lever en (bij)werkingen van de medicijnen te controleren. Tekenen van bijvoorbeeld geringe afstoting worden vaak eerder in het bloed gezien dan dat u er zelf iets van merkt.

Elke woensdag vindt een patiëntbespreking plaats waarbij een MDL-arts en de verpleegkundig specialist levertransplantaties aanwezig zijn. Tijdens deze bespreking worden de uitslagen van het bloedonderzoek besproken en eventuele vragen die u telefonisch of via de controlelijst gesteld heeft.

U wordt altijd geïnformeerd over de resultaten van het bloedonderzoek, over medicijnveranderingen en een nieuwe controledatum. Bij belangrijke medicijnveranderingen neemt de verpleegkundig specialist levertransplantaties ook telefonisch contact met u op. Wij adviseren u een voicemail of antwoordapparaat in te schakelen zodat u altijd telefonisch bereikbaar bent. Heeft u binnen twee weken geen uitslag van uw bloedonderzoek  ontvangen, neem dan contact op met de verpleegkundig specialist levertransplantaties.

Bij problemen

Bij een van de volgende lichamelijke klachten moet u uw MDL-arts waarschuwen:

 • koorts (38°C en hoger)
 • gele ogen, ontkleurde ontlasting en erg donkere urine
 • aanhoudende jeuk
 • benauwdheid of kortademigheid
 • luchtweginfectie met ophoesten van geel/groen slijm
 • aanhoudende diarree, misselijkheid, buikpijn of langdurig braken

U belt dan een van onderstaande telefoonnummers:
Polikliniek Maag-Darm-Leverziekten  043-387 51 00 (op werkdagen van 08:00 uur tot 16:30 uur)

Spoedeisende Hulp (SEH) 043-387 67 00 (na 16:30 uur en in het weekend)
​​​​​​​ Vraag naar de dienstdoende MDL-arts.

Bij problemen

Bij de volgende problemen kunt u contact opnemen met uw huisarts:

 • witte aanslag in de mondholte die niet weg te poetsen is
 • koortslip
 • pijn bij het plassen

Fysiotherapie

Na uw ontslag wordt de behandeling door de fysiotherapeut meestal voortgezet. De afspraken bij de fysiotherapie worden gemaakt na uw eerste polikliniekbezoek bij de MDL-arts en verpleegkundig specialist levertransplantaties.

Contact

Wilt u meer weten of heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar leverziekten.mdl@mumc.nl

Laatst bijgewerkt op 25 oktober 2021